تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5
 1. #1

 2. صلوات و تشکر : 3


 3. #2

  معماهای قرآنی
  مشخصات و اطلاعات آماري
  1. قرآن داراي چند «سوره» است؟
  2. قرآن چند «آيه» دارد؟
  3. چه تعداد «نقطه» در قرآن به كار برده شده است؟
  4. قرآن چند «فتحه» دارد؟
  5. قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
  6. قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟
  7. چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
  8. قرآن داراي چند «حزب» است؟
  9. چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟
  10. چه تعداد «تشديد» در قرآن وجود دارد؟
  11. قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
  12. قرآن چند «ضمه» دارد؟
  13. چند «مدْ» در قرآن به كار رفته است؟
  14. قرآن داراي چند «جزء» است؟
  15. قرآن چند «بسم الله» دارد؟
  16. قرآن داراي چند كلمه است؟
  17. قرآن چند «همزه» دارد؟
  18. قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟
  19. نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  نقل قول نوشته اصلی توسط سوگند نمایش پست ها
  مشخصات و اطلاعات آماري
  1. قرآن داراي چند «سوره» است؟
  2. قرآن چند «آيه» دارد؟
  3. چه تعداد «نقطه» در قرآن به كار برده شده است؟
  4. قرآن چند «فتحه» دارد؟
  5. قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
  6. قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟
  7. چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
  8. قرآن داراي چند «حزب» است؟
  9. چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟
  10. چه تعداد «تشديد» در قرآن وجود دارد؟
  11. قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
  12. قرآن چند «ضمه» دارد؟
  13. چند «مدْ» در قرآن به كار رفته است؟
  14. قرآن داراي چند «جزء» است؟
  15. قرآن چند «بسم الله» دارد؟
  16. قرآن داراي چند كلمه است؟
  17. قرآن چند «همزه» دارد؟
  18. قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟
  19. نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟
  پاسخ‎ها:
  1. قرآن داراي «114» سوره است.
  2. قرآن داراي «6236» آيه است.
  3. تعداد «1015030» نقطه در قرآن به كار رفته است.
  4. قرآن كريم داراي «93243» فتحه است.
  5. قرآن به «1000» ركوع تقسيم شده است.
  6. قرآن «114» بسم الله الرحمن الرحيم دارد.
  7. تعداد «5098» محل وقف در قرآن وجود دارد.
  8. قرآن داراي «120» حزب مي‌باشد.
  9. «39586» عدد تشديد در قرآن به كار برده شده است.
  10. «19253» عدد تشديد در قرآن به كار برده شده است.
  11. قرآن كريم داراي «323671» حرف است.
  12. قرآن داراي «4808» عدد ضمّه است.
  13. «1771» عدد مدْ در قرآن به كار رفته است.
  14. قرآن «30» جزء دارد.
  15. قرآن «115» بسم الله دارد.
  16. قرآن داراي «77701» كلمه است.
  17. «3272» عدد همزه در قرآن بكار رفته است.
  18. قرآن با «يك» بسم الله الرحمن الرحيم آ‌غاز مي‌شود.
  19. «هفتاد بار».

 6. صلوات و تشکر


 7. #4

  معماهای قرآنی
  ترين ها
  1) «بزرگترين سورة» قرآن چه نام دارد؟

  2) «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟
  3) «كوچكترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
  4) «مهم‌ترين آية» قرآن چه نام دارد؟

  5) «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
  6) «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟
  7) «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
  8) «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟
  9) «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟
  10) «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟

  11) «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟
  12) «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟
  13) «اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟

  14) «بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟
  15) «بزرگترين كلمة» قرآن در كدام سوره است؟
  16) بيشترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
  17) «كمترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
  18) «بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌
  19) «بهترين ماه» در قرآن كدام است؟
  20) «بزرگترين حيوان» كه نامش در قرآن ذكر شده چه نام دارد؟

  21) «كوچكترين حيوان» كه در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟
  22) «بزرگترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
  23) «كوچكترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟

  24) «بزرگترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
  ‌ 25) «كوچكترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
  26) «بهترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
  27) «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟


 8. صلوات و تشکر


 9. #5  نقل قول نوشته اصلی توسط سوگند نمایش پست ها
  ترين ها
  1) «بزرگترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
  2) «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟
  3) «كوچكترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
  4) «مهم‌ترين آية» قرآن چه نام دارد؟
  5) «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
  6) «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟
  7) «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
  8) «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟
  9) «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟
  10) «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟
  11) «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟
  12) «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟
  13) «اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟
  14) «بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟
  15) «بزرگترين كلمة» قرآن در كدام سوره است؟
  16) بيشترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
  17) «كمترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
  18) «بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌
  19) «بهترين ماه» در قرآن كدام است؟
  20) «بزرگترين حيوان» كه نامش در قرآن ذكر شده چه نام دارد؟
  21) «كوچكترين حيوان» كه در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟
  22) «بزرگترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
  23) «كوچكترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
  24) «بزرگترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
  ‌ 25) «كوچكترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
  26) «بهترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
  27) «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟
  پاسخ‎ها:
  1. بزرگترين سوره قرآن سوره «بقره» است.
  2. بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره شده است «شير» مي‌باشد.
  3. كوچكترين سوره قرآن «كوثر» مي‌باشد.
  4. مهم‌ترين آيه «آية الكرسي» است.
  5. «آيه 282 سوره بقره» بزرگترين آيه قرآن است.
  6. عظيم‌ترين آيات «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌باشد.
  7. كوچكترين كلمه قرآن «باء» در بسم الله مي‌باشد.
  8. بهترين خوردني كه در قرآن ذكر شده است «عسل» است.
  9. عدالت‌آميز ترين آيه قرآن «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» مي‌باشد.
  10. ترس‌آور ترين آيه قرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» مي‌باشد.
  11. منفورترين كار حلال نزد خداوند «طلاق» است.
  12. كوچكترين آيه قرآن «مدها متان» در سوره الرحمن قرار دارد.
  13. اميدبخش ترين آيه قرآن «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» است.
  14. بزرگترين عدد در سوره «صافات، آيه 147» آمده است كه «صدهزار» مي‌باشد.
  15. بزرگترين كلمه قرآن «فاستقينا كموه» است كه در آيه 22 سوره حجر آمده است.
  16. بيشترين حرفي كه در قرآن كريم به كار رفته است حرف «الف» مي‌باشد.
  17. كمترين حرف نيز حرف «ظاء» مي‌باشد.
  18. بهترين شب در قرآن «شب قدر» است.
  19. بهترين ماه در قرآن «ماه رمضان» است.
  20. بزرگترين حيوان «فيل» است.
  21. كوچكترين حيوان «پشه» است.
  22. بزرگترين كلمة قرآن «11 حرف» دارد فاسقيناكموه.
  23. كوچكترين كلمه قرآن «1 حرفي» است باء.
  24. بزرگترين سوره قرآن داراي «25500» حرف است.
  25. كوچكترين سوره قرآن داراي «42» حرف است.
  26. بهترين سوره قرآن «يس» است.
  27. بيشترين سوره‌هاي مكي در «جزء 30» قرآن قرار دارد و تنها «3 سوره مدني» در اين جزء وجود دارد.

 10. صلوات و تشکر


موضوعات مشابه

 1. ▄▀▄ بدترین نوع معاشرت ▄▀▄
  توسط 88060855 در تالار اجتماعی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1391/01/06, 08:42 بعد از ظهر
 2. ◄◄ بهترین نوع حجاب ، در ایران
  توسط 88060855 در تالار اجتماعی
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 1390/09/30, 09:58 قبل از ظهر
 3. امكان وقوع نسخ
  توسط hoda در تالار امکان و وقوع نسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 1389/10/29, 09:20 قبل از ظهر
 4. چگونگي شروع قصّه‌ها
  توسط mahdi در تالار تاریخ پیامبران
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/07/02, 10:26 قبل از ظهر
 5. چگونگي شروع قصّه‌ها
  توسط mahdi در تالار تاریخ پیامبران
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1389/07/01, 12:51 بعد از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •