تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8
 1. #1

 2. صلوات و تشکر


 3. #2

  تبیین نقش و اهداف مثلهای قرآنی (هفت سنبله)
  « مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في کلّ سنبلة مائة حبّة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم »
  لغت:
  ينفقون: انفاق مي کنند
  أنبتت ( نبت ): رويانيد
  سنابل جمع سنبله: خوشه ، مجموعه دانه هايي که در يک شاخه قرار مي گيرد
  يضاعف ( ضعف ): دو برابر مي کند ، يا چند برابر مي کند
  يشاء: مي خواهد

  ترجمه:
  مثل کساني که اموال خدا انفاق مي کنند همانند دانه اي است که هفت خوشه بروياند که در هر خوشه اي صد دانه باشد ، و خداوند براي هر کس که بخواهد ( آن را ) چند برابر مي کند و خداوند وسعت بخش داناست ».

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  شعر:
  آن که بشارت به خودم مي دهد / دانه يکي هفتصدم مي دهد
  دانه به انبازي شيطان مکار / تا ز يکي هفتصد آيد به کار
  دانه شايسته ببايد نخست / تا گره خوشه گشايد درست

 6. صلوات و تشکر


 7. #4  توضيح:
  هدف از آفرينش انسان و فرستادن رسولان و تشريع دين از سويي و کشمکش شيطان و نفس اماره از سوي ديگر ، همگي براي پرورش انسان تا رسيدن به حد کمال است. در اين ميان يکي از عوامل مهمي که مانع رشد و موجب سقوط انسان و ريشۀ همۀ خطاها و گناهان است ، حب و علاقه به دنيا مي باشد. حبّ يعني شيفتگي به مال و مقام و دنيا و دلبستگي به آنها.
  اگر انسان در اين زمينه موفق شود ، بسياري از پيشرفت هاي معنوي براي او فراهم خواهد شد. به همين دليل در آيات متعددي از قرآن کريم ، انفاق به عنوان يک عمل صالح و برجسته شناخته شده است ، زيرا انفاق ، علاقه و محبتي را که آدمي به طور طبيعي به مال دنيا دارد ، از خود دور مي کند.
  بنابراين در مرحلۀ اول ، مقصود از انفاق ، کندن حب دنيا از دل ها و تزکيۀ انسان و رهايي و آزادي او از زنجيرهايي است که مانع پرواز و تقرب او به خداي تعالي مي باشد. در مرحلۀ بعدي ، هدف اسلام از انفاق اين است که اختلافات غير عادلانه اي که در اثر بي عدالتي اجتماعي در ميان طبقه فقير و ثروتمند جامعه پيدا مي شود از بين برود و سطح زندگي کساني که نمي توانند نيازهاي زندگي خود را بدون کمک به ديگران برطرف کنند ، بالا آمده و حداقل امکانات زندگي را داشته باشند.
  اسلام براي رسيدن به اين هدف برنامه هاي وسيعي را در نظر گرفته است ، تحريم رباخواري ، وجوب پرداخت ماليات هاي اسلامي از قبيل زکات و خمس ، تشويق و ترغيب به انفاق ، وقف و قرض الحسنه و مهم تر از همه زنده کردن روح ايمان و برادري در ميان مسلمانان است.
  آيۀ فوق از جمله آياتي است که در ضمن مثال ، رابطه بين اقتصاد و اخلاق را به شکل روشني بيان مي مند. در تعاليم اسلام ، انفاق با قيد « في سبيل الله » امري اقتصادي و در عين حال اخلاقي است. انساني که در دامن اسلام پرورش يافته و خلق و خوي اسلامي به خود گرفته است ، هم چون مجاهدي است که در راه خداي تعالي ، به بذل مال و انفاق و ايثار آن به افراد مستحق اقدام نموده و ضمن تکامل و تقرب به درگاه حق تعالي ، زمينه فقر و اختلاف طبقاتي را در حد وسيع خود ، کم مي کند.
  از جمله موانع مهم انفاق ، وسوسه هاي شيطان است که انسان را از فقر و تنگدستي مي ترساند ، چنانکه در قرآن کريم مي فرمايد: « الشيطان يعدکم الفقر [1] » شيطان شما را ( به هنگام انفاق ) وعدۀ فقر و تنگدستي مي دهد ولي انسان مؤمن با اعتماد به پروردگار بخشنده ، آواي ملکوتي « والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم [2] » را زمزمه مي کند.
  او با اعتقاد راسخ به جملۀ « لهم اجرهم عند ربّهم [3] » پاداش آنها [ انفاق کنندگان ] نزد پروردگار ( محفوظ ) است ، انفاق را نه تنها موجب نقصان اموال خود نمي داند ، بلکه اطمينان دارد که در نزد خداوند محفوظ است و هيچ گونه خطري آن را تهديد نمي کند ، لذا از آرامش دروني برخوردار بوده و هيچ نوع نگراني نخواهد داشت ، نه از آينده خود در روز قيامت ترسي دارد و نه از آنچه در راه خدا بخشيده است ، اندوهي به دل راه مي دهد. « ولا خوف و لا هم يحزنون [4] » و بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي شود.

 8. صلوات و تشکر


 9. #5  مشبه:
  صدقه هاي کساني که آنها را تنها در راه خدا انفاق مي کنند. ممکن است مشبه خودَ انفاق کنندگان باشد ، چنانچه از ظاهر آيه شريفه استفاده مي شود ، نه اموال و صدقه هاي آنها که در اين صورت کلمۀ « اموال » در تقدير نيست ولي از آنجا که اکثر مفسران ، اموال را در تقدير گرفتند ، اين درس به همين صورت نوشته شده است.
  مشبه به:
  دانه اي که از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه اي صد دانه باشد و به خواست خداي متعال حتي چند برابر هم بشود.

 10. صلوات و تشکر


 11. #6  وجه شبه و توضيح:
  اين مَثَل به خوبي رشد و نمو و گسترش و برکت عملي را که در راستاي رضاي خداوند متعال صورت پذيرد ، نشان مي دهد که در اين مورد خاص به انفاق اشاره شده است و وجه آن عبارت است از : فزئوني و رشد بسيار فراوان.
  نکته قابل توجه اينکه اين افزايش و فزوني فراوان ، تنها به آخرت موکول نشده است که فقط از ثواب و پاداش هاي زياد برخوردار باشند ، بلکه با لطف و عنايت خدا ، شخص انفاق کننده در دنيا نيز اثرات عمل خود را مي بيند و افزايش فراواني به اموال او داده مي شود.
  علامه طباطبايي در توضيح مطلب بيان جالبي دارند که نقل مي شود:
  « در آيه مورد بحث ، مثلي را که آورده مقيد به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده: خدا انفاق شما را مضاعف مي کند ، پس هم شامل دنيا مي شود و هم شامل آخرت ، فهم عقلاني هم اين را تأييد مي کند براي اين که کسي که از دست رنج خود چيزي را انفاق مي کند ، هر چند در ابتدا ممکن است به قلبش خطور کند که اين مال از چنگش رفت و ديگر به او بر نمي گردد ، ليکن اگر کمي دقت کند خواهد ديد که جامعه انساني به منزله تن واحد و داراي اعضاي مختلف است و اعضاي آن هر چند اسامي و شکل هاي مختلف دارند ، اما در مجموع ، يک تن را تشکيل مي دهند و در غرض و هدف زندگي متحد هستند ، وقتي که يکي از اعضا ، نعمتي را از دست مي دهد ، مثلا فاقد صحت و سلامتي شده و در عمل خود کند مي گردد ، همين عارضه هر چند که در نظر اولي ، متوجه يک عضو است ، ولي در حقيقت تمام بدن در عملکرد خود کند و سست مي گردد و به خاطر نرسيدن به اغراض زندگي خسران و ضرر مي بيند ، مثلا چشم و دست آدمي دو عضو از بدن انسان هستند ، در ظاهر هر دو نام غير مربوط به هم و دو شکل متفاوت ، و دو عملکرد جداگانه دارند ، ليکن با کمي دقت مي بينيم که اين دو عضو کمال ارتباط را با يکديگر دارند.
  خلقت ، آدمي را مجهز به چشم کرده تا اشيا را از نظر نور و رنگ و دوري تشخيص دهد ، بعد از تشخيص چشم ، دست آنچه را که تحصيلش براي آدمي واجب است بر دارد ، و آنچه را که دفعش بر او لازم است از انسان دفع کند.
  پس در حقيقت چشم مثل چراغي است که پيش پاي دست را روشن مي کند ، حال اگر دست از کار بيفتد قهرا فوائد و عملکرد دست را بايد ساير اعضا جبران کنند ، و اين باعث مي شود که اولا زحمت و تعبي را که در حال عادي هرگز قابل تحمل نيست ، تحمل کند و در ثاني از عملکرد ساير اعضاي خود به همان مقدار که صرف جبران عملکرد دست نموده بکاهد ، و اما اگر از همان اوائلي که دست دچار حادثه شد از نيروئي اضافي ساير اعضا در اصلاح حال همان دست استفاده کند ، و دست را به حال عادي و سلامتش برگرداند ، حال تمامي اعضا را اصلاح کرده ، و صدها و بلکه هزارها برابر آنچه صرف اصلاح دست کرده عايدش مي شود.
  يک فرد از جامعه که عضوي از يک مجموعه است ، اگر دچار فقر و احتياج شد ، و ما با انفاق خود وضع او را اصلاح کرديم ، هم دل او را از رذائلي که فقر در او ايجاد مي کند پاک کرده ايم و هم چراغ محبت را در دلش ايجاد نموده ايم ، و هم زبانش را به گفتن خوبي ها به راه انداخته ايم ، و هم او را در عملکردش نشاط بخشيده ايم و اين فوائد همه جامعه مي شود ، چون همه افراد جامعه با هم مربوط هستند ، پس انفاق يک نفر ، اصلاح هزاران نفر از جامعه است. و مخصوصا اگر اين انفاق در رفع حوائج نوع انسان از قبيل تعليم و تعلم و امثال آن باشد [5]» به عنوان مثال کتاب مفيدي به مردم اهدا مي کند و يا آن که تختي براي بيمارستاني تهيه مي کند که اين قبيل وسيله در طول زمان مورد استفاده اشخاص فراواني واقع مي شود و در نتيجه کار خوب ، گسترش و ادامه پيدا مي کند. و مثل دانه اي مي شود که با جوانه زدن خود ، تبديل به چند خوشه و از هر خوشه اي دانه هاي فراوان به ارمغان مي آورد. اين مثل در نباتاتي چون ذرت و آفتاب گردان وجود خارجي دارد که واقعا يک دانه تبديل به هفت صد دانه بلکه بيشتر مي شود.
  ضمنا بايد بدانيم که هر دانه اي در هر زميني هفت خوشه اي که در هر خوشه اي صد دانه باشد ، نمي روياند ، بلکه بايد دانۀ سالم در زمين مستعد و زمان مناسب و حفاظت کامل قرار گيرد. همچنين بعضي از مالهاي حلال از دل هاي سالم ، با قصه قربت به افراد نيازمند و بدون منت ، در زمان حساس و با شيوه نيکو اگر انفاق شد آن هم آثار خواهد داشت [6].

 12. صلوات و تشکر


 13. #7  پيام ها
  1- استفاده از مثال هاي طبيعي هرگز کهنه نمي شود و براي همه مردم در هر سن و شرايطي که باشند قابل فهم است ( مثل الذين اموالهم في سبيل الله...).
  2- تشويق و وعدۀ پاداش قوي ترين عامل حرکت است ( لهم اجرهم عند ربهم ).
  3- پاداش الهي به انفاق کنندگان در راه خدا ، دست کم به هفت صد برابر مي رسد ( مثل الذين ينفقون....مائه حبه ).
  4- لطف خداوند متعال محدوديت ندارد ( والله يضاعف...والله واسع عليهم ).
  5- انفاق زماني ارزشمند است که در راه خدا باشد ( في سبيل الله ).
  6- ستايش قرآن کريم از کساني است که انفاق سيرۀ هميشگي و کار متداول ايشان است ( ينفقون ) دلالت بر استمرار دارد.
  7- اگر انفاق مال هفت صد مرتبه قابليت رشد دارد ، پس حساب کساني که در راه خدا جان خود را انفاق مي کنند چه مي تواند باشد.
  8- خداوند متعال بر اساس مشيت خود ، به هر کس بخواهد ثمرۀ انفاق را - که هفت صد برابر است - به چند برابر افزايش مي دهد (والله يضاعف لمن يشاء ).
  9- پاداش خداوند متعال به انفاق کنندگان به چندين برابر ، برخاسته از سعۀ وجودي و گستردگي رحمت اوست ( والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ).

 14. صلوات و تشکر


 15. #8  پي‌نوشت‌ها:
  -----------------------------------

  [1]- ( بقره / 268 ).
  [2]- آيۀ محل بحث.
  [3]- ( بقره / 262 ).
  [4]- ( بقره / 262 ).
  [5] - تفسير الميزان (ترجمه ) ، ج2 ، صص 296-294.
  [6] - تفسير نور ، ج 1 ، ص 528.


  تنظيم کننده: علي اکبر محمدي مهر
  ویرایش توسط مدیریت محتوایی انجمن : 1391/06/28 در ساعت 02:13 بعد از ظهر

 16. صلوات و تشکر


موضوعات مشابه

 1. تجلی آیات قرآن به روایت تصویر
  توسط iranproud در تالار تصویر آیات
  پاسخ: 19
  آخرين نوشته: 1390/01/21, 06:25 بعد از ظهر
 2. اسماء الحسنی به روایت تصویر
  توسط quranic در تالار تصویر آیات
  پاسخ: 15
  آخرين نوشته: 1389/12/25, 08:38 بعد از ظهر
 3. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 1389/10/23, 01:23 بعد از ظهر
 4. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 1389/10/13, 10:41 قبل از ظهر
 5. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 1389/08/01, 05:51 بعد از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •