رئیس سابق موساد: آمریکا و انگلیس از قطر یاد بگیرند!


رئیس سابق سازمان جاسوسی موساد افزود: شیخ حمد آل خلیفه امیر قطر در سال های گذشته خدماتی به اسرائیل کرده است که می توان آن را فراتر از بیانیه بالفور یعنی خدمات انگلیس به اسرائیل دانست.


رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» نقش قطر را در کمک به این رژیم مهم تر از انگلیس و آمریکا دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، شبطای شبیط، رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» درباره نقش قطر در حمایت از این رژیم گفت: تا کنون خدمات آمریکا به اسرائیل به اندازه خدمات قطر به اسرائیل نبوده است.یدیعوت آحارونوت به نقل از شبیط نوشت: شیخ حمد آل خلیفه امیر قطر در سال های گذشته خدماتی به اسرائیل تقدیم کرده است که می توان آن را فراتر از بیانیه بالفور یعنی خدمات انگلیس به اسرائیل دانست.این مسئول سابق رژیم صهیونیستی با انتقاد از مواضع آمریکا در قبال این رژیم ، از واشنگتن خواست، مواضع مشابهی در ضدیت با سوریه به اندازه مواضع دوستان این رژیم به ویژه قطر اتخاذ کند.