تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13
 1. #1

  مطلب ♥ミ♥ミ♥ اشعار قرآنی ♥ミ♥ミ♥


  گر نئي از دين و از ايمان جدا قرآن بخوان

  گر نجات از حول محشر در قيامت طالبي

  وز براي جان خود در وحشتي قرآن بخوان

  گر تو مي خواهي دلت با عشق هم‌دستان شود

  يا شكوه نور ايمان طالبي قرآن بخوان

  ذكر يزدان، نور عرفان رَفع رنج انتظار

  گر در اين دوران تو مي خواهي جوا! قرآن بخوان

  هركه در تيه جهان گمگشته و حيران شده

  گر نجات از تپه مي خواهد بگو قرآن بخوان

  در شب تاريك فتنه گر گرفتار آمدي

  بهر رفع فتنه و آزادگي قرآن بخوان

  نصف شب گر دل هواي يار بي‌همتا كند

  يا بخواهي با خدا نجوا كني قرآن بخوان

  گر هدايت از ضلالت را نمي داني كنون

  يا دچار حيرتي در كارها قرآن بخوان

  گر تو مي خواهي شفاعت در معاد از مصطفي

  يا رضاي مرتضي در سرا قرآن بخوان

  سروده خانم زينب داربر
  دانش‌آموخته مرکز تربيت مدرس صديقه کبری (س)ـ

 2. صلوات و تشکر : 4


 3. #2  مكتب قرآن

  بخوان آيات بس زيباي قرآن

  كلام نغز و روح افزاي قرآن
  سحرگاهان تلاوت كن به اخلاص
  سپس انديشه در معناي قرآن
  بخوان اين معجزه وآنگه بينديش
  همين بس شاهد گوياي قرآن
  شفاي آنچه درد است و مصائب
  بجوي از مكتب والاي قرآن
  هدايت آفرين است و سعادت
  اطاعت گر كني فتواي قرآن
  همي بر اهل عصيان و منافق
  زيان آرد شگفتي هاي قرآن
  بلي ، آثارذات كبريائي
  نمودار است در هر جاي قرآن
  نگنجد فهم اسرارش به افكار
  كه بي پايان بود درياي قرآن
  بخوان تا مي تواني علم تفسير
  ولي كوشش نما اجراي قرآن
  خدايا رحمتي فرما به "ذوقي "
  شود جوينده و داناي قرآن

  شاعر: (عبد الغفور ذوقي«طالقاني»)

 4. صلوات و تشکر : 4


 5. #3  قرآن بخوان …

  قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود
  غير از تو هر چه هست فراموش مي‌شود

  اي شعله شگفت حقيقت ! چراغ درك
  پيش تشعشعات تو خاموش مي‌شود

  محو حراي زمزمه آسماني‌ات
  داود هم به محض تو مدهوش مي‌شود

  قرآن بخوان ـ صراحت جاري ! ـ كه ناي تو
  جرعه به جرعه در نفسم نوش مي‌شود

  باغي‌ست سمت روشن انديشه‌هاي بكر
  باغي كه از شميم تو گلپوش مي‌شود

  لب باز كن به زمزمه در اين سكوت محض
  قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شود

  شاعر:مصطفي ملك عابدي

 6. صلوات و تشکر : 4


 7. #4  گل قرآن
  شـــب از چشمـــان سبـــز بـــــاغ پـر زد
  سحـــر عطــــر اذان پـــاشيد هــــر سـو
  بـــه روي جـــانمــــازي از گــــل ســــرخ
  نمـــــاز صبـــــح مــــي‌خــــوانــد پـرستو

  نشستــه قطــــــره‌هــــاي روشــــن آب
  بــــــه روي گـــــونـــه‌هـايش مثل شبنم
  دو چشمش آسمــاني خيس و ابريست
  كـــه مي‌بــــارد از آن بـــــاران نــــم‌نـــم

  گــــــل قـــــــرآن ميـــــان دستهـــــايش
  گلـــــي بـــــا برگهــــاي سبـــــز و زيبــا
  پـــــرستو زيـــــر لــب مــي‌خـوانـــد آرام
  دوبـــــــاره ســوره‌هــــاي كوچكــــش را

  مهري ماهوتي

 8. صلوات و تشکر : 4


 9. #5  نــور قــرآن
  نــور قــرآن رهگشــا و رهنماست
  هــر كلامــش پــرتــو ذات خداست
  تكيه گاهي محكمســت و استوار
  صــد اشــارت دارد از آن كـــردگــار
  جان و دل را عرضه كن در پيش او
  قول ذات است اين دار در كيش او
  خــواندن آنــرا تــــدبــــر گــــر بـود
  روشنــي بــخش دل مــضطــر بـود
  چشــم يــاري بي عمل باشد خطا
  لــيــس الانــــســان الا مــــا شــي
  مــعجز عشــق است و قرآن مبين
  جــلــوه هــاي بــاطــني در آن بـين
  معجز است از مصطفي نور الهدي
  آخــريــــن و بــــرتــريــن انـــــبــيــاء
  مــهــر رويـــش ذره را بــــالا بــــرد
  تــــا فــــرا ســــوي همــه مـعنا برد
  هــــر كـــه را باش هواي او هوس
  از مــن او را مــعني ايــن جمله بس
  بيــدلان كــويش به مژگان رفته اند
  ربــــنا افــــرغ عليــــنا گفتــــه انــــد
  ربـــنا گــــويــان بــه پيــمــــا راه او
  بــــر لــبت تسبــــيح منــــان را بــگو
  ره شنــــاسان زيـن طريق معرفت
  مي رسند آنجا به قرب و منــــزلـــت
  اين طريقت پيشـه كن گر عاشقي
  گر كني اين سان به پيشش لايقــي
  در نداي وحـــي او انــــديشه كــن
  بهر يوم الفصل خود ره تــــوشه كـن
  قرب يزدان عشق قرآنست و بـس
  هر دو عالم ذكر رحمان است و بـس

 10. صلوات و تشکر : 5


 11. #6  با تو گر خواهــی سخــن گوید خـدا، قــرآن بــخــوان
  تــــا شـــود روح تـو با حق آشنا، قرآن بخوان

  (رتــــل القــرآن تــــرتــیــلا) نــــدای رحــمـت اســت
  می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان

  ای بــشیــــر، یـــاد خــــدا، آرامــش دل مــی دهــــد
  دردمــنــــدان را بــود قــرآن دوا، قــرآن بخوان

  گفت پیغمبر كه بی دین است، هر كس بی حیاست
  تــــا شـــود روح تــو پابــند حیــا، قـرآن بخوان

  دامــهــا گستــرده شــیطــان، در مــسیــر عمــر تــو
  تــــا كه ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان

  ای كــــه روحــت سخــت پـــایــبــنــد دنــیــــا شــده
  می كــند قــرآن تــو را از غم رها، قرآن بخوان

  عـــتــرت احــمــــد ز قــرآنــش نــمــی گــردد جــــدا
  تــــا بیــابی معنــی ایــن نكته را، قرآن بخوان

  هــســت قــرآن صــامت و قــرآن نـاطق عترت است
  تــــا ندانــی این دو را از هم جدا، قرآن بخوان

  نــسخــه قــرآن بــه دستــــورالــعــمــل دارد نــیــــاز
  تــــا كــه بشناسی طبیبت را دلا، قرآن بخوان

  وادی طــور اســت ایــن قــرآن و مــیــعــاد حــضـــور
  با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قـرآن بخوان

  می برد خسران ز قرآن، هر كه دشمن با علی است
  مــومنیینش را بــود قــرآن شفــا، قرآن بخوان

  بــــا زبــــان حــال، زیــنــب گفــت بــا رأس حــسیـن
  خصم خـواند خارجی ما را اخی، قــرآن بخوان

  چــــون بــــود قــرآن (حســان) بــرنامــه عمــر بشــر
  تــــا كــه تــــوفیق یــــابی بیــــا، قـرآن بخوان


 12. صلوات و تشکر : 4


 13. #7  بسم الله الرحمن الرحیم

  آن کــتاب زنــده قــرآن حکیـم
  حکمت اولایزال است و قدیم

  نســخــه اســرار تکوین حیات
  بـی ثبات از قوتش گیرد ثبات

  حرف او را عیب نـی تبدیل نی
  آیــه اش شــرمنـده تاویل نی

  نــــوع انــسان را پــیام آفـرین
  حــامــل او رحمـت للــعالمین 14. صلوات و تشکر : 4


 15. #8  بشنو از قرآن ....

  بشنــو از قــرآن، چــه نيكو دم زنــد
  زخــمــــه بــــر ســــاز دل آدم زنــــــد
  تــا كنــد بـيــدارش از خــواب گــران
  از قــيـــامــت گــــويــد و احـــــوال آن
  بــا سكوتــت نغــمه اي قــرآن شنو
  آنــچه مي گويد به گوش جان شــنــو
  از «مزمل» از «نبــا» از «انــفطـار»
  گوش كــن غــوغــاي محشــر آشكـار
  سوره «زلزال» و «نور» و «قارعه»
  يا كه «تكوير» و «قيامت» و »واقعه»
  چــونكه هـر يك وصف محشر را كند
  خــود قيــامــت زآن ســخن بـرپــا كند
  ايــن زمــيــن، در آن زمــان پــر بــلـا
  نــاگهــان چــون «زلزلــت زلـزالــهــا»
  از درونــش «اخــرجــت اثــقــالــها»
  بــا تعــجــب «قــال انــسان مــالــها»
  مــردگــان خــيزنــد بــر پــا «كـلهم»
  تــا همــه مــردم «يــروا اعــمــالهـم»
  هــر كــه دارد «ذره خــيــــراً يــــره»
  يـــــا كــــه آرد «ذره شــــره يــــــره»
  آن زمــان، خــورشيـد تابان «كورت»
  كوههــاي سخت و سنگين «سيرت»
  آنــهــا در كـــام دريــــا «ســجــرت»
  آتــش دوزخ بــه شــدت »ســعــرت»

 16. صلوات و تشکر : 4


 17. #9  ای روح و فروغ زندگانی

  هر سوره آن طنين عشق است و بهار
  هر جا قسم زمين و ليل است و نهار
  راهي است فراسوي بشر تا به خدا
  قرآن كه آرامش روح است و قرار
  هر قطره كز آسمان چكيد باران شده است
  هر رود به نام او خروشان شده است
  هر آيه سبز و روشنش را خواندم
  روحم چه عجيب عجين قرآن شده بود
  اي نور و كتاب آسماني، قرآن
  اي روح و فروغ زندگاني، قرآن
  خواندم ز تو اين بهار را از توحيد
  اي هر چه كران ز بيكراني، قرآن


  مهديه بصيري

 18. صلوات و تشکر : 5


 19. #10  نسیم کوی جـــانــــــان است قرآن
  شمیم عطر رحمان است قرآن

  بود روشنـــــــگر راه ســــــــــعادت
  چو خورشید فروزان است قرآن

  به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد
  بهاران در بهاران است قرآن

  صفای بوســـتـان آســــــــمانـی است
  شکوه باغ رضوان است قرآن

  رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهـــــــــالت
  فروغ علم و ایمان است قرآن

  طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است
  به جسم عارفان ، جان است قرآن

  به صدق و راستـــــی همتـــــــــــا ندارد
  رفیق نیک پیمان است قرآن

  نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است
  کلید گنج عرفان است قرآن

  بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را
  که در شأنش ثناخوان است قرآن

  طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت
  به جان خسته درمان است قرآن

  تسـلی بخش دلــــــهای غمین است
  چراغ شام حرمان است قرآن

  خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟
  بنائی سخت بنیان است قرآن

  در آن سامان که سامان نیست
  کس را پناه هر مسلمان است قرآن


 20. صلوات و تشکر : 5


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 43
  آخرين نوشته: 1391/07/06, 05:50 بعد از ظهر
 2. ミ♥ミ♥ اشعـار نمــاز ミ♥ミ♥
  توسط سوگند در تالار شعر و ادبیات
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1390/07/25, 09:37 قبل از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •