تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13
 1. #1

  ۞اصول قراءت ابو جعفر۞
  امام ابو جعفر یزید بن القعقاع المخزومی المدنی (م 128 هـ ق) اول قاری مدینه منوره است . راویان از او 1 ـ ابو الحارث عیسی بن وردان المدنی (م 260 هـ ق) 2 ـ ابو الربیع سلیمان بن مسلم بن جمَّار الزهری المدنی (م 170 هـ ق) که هر دو مباشرةً از او روایت کرده اند .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:36 قبل از ظهر

 2. #2  بسمله
  ابوجعفر در ابتدای به قراءت از اول سوره ها (غیر از توبه) بسم الله را خوانده و همچنین در وصل بین سوره ها هم بسم الله را (مانند عاصم) قراءت کرده باستناد حدیث سعید بن جبیر : اِنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) کانَ لا یعلم انقِضاءَ السِورَةِ حَتّی تُنزَلَ عَلیهِ بسم الله الرّحمن الرَّحیمِ .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:36 قبل از ظهر

 3. #3  مدّ
  ابو جعفر « منفضل را به قصر و متصل را به توسط کشیده است » .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:37 قبل از ظهر

 4. #4  میم جمعی
  ابو جعفر در وصل میم جمعی را وقتی بعد آن ساکن نباشد با صله واوی در تمام قرآن خوانده (مثل ابن کثیر)، ولی در وقف مثل همه قرا، به سکون م خوانده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:37 قبل از ظهر

 5. #5  هاءِ کنایه
  ابوجعفر هاء کنایه را در کلمات یؤَدِّهْ (آل عمران) نُؤتِهْ (آل عمران، شوری)، نُوَلِّهْ (نساء) نُصْلِهْ (نساء) به سکون خوانده است و به قصر هاء در فیه مُهاناً (فرقان) و کسر هاء در وَ مااَنسانیهِ (کهف) عَلَیهِ اللهَ (فتح) .
  در یرضَهُو لکم خوانده است .
  اَرجِه وَاَخاهُ (اعراف ـ شعرا به روایت ابن جَمّاز به کسر هاء و قصر حرکت آن .
  اَرجِهِ و به روایت ابن وردان، به کسر هاء و صله یائی أرجِهی خوانده است .
  به روایت ابن وردان تُرزَقانِهِ (یوسف) را به قصرها تُرزَقانهِ، وَیتَّقهِ را به اسکان ها و کسر ق یتَّقِه، ولی به روایت ابن جَمّار به اشباع حرکت آن دو تُرزَقا نِهی ـ یتَّقهی خوانده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:37 قبل از ظهر

 6. #6  همزه مفرده
  ابوجعفر تمام همزه های ساکنه ماقبل مضموم، مثل یؤمنونَ و مکسور، مثل : بِئسَ جِئتَ و مفتوح، مثل : فَأتوهُنَّ ـ مَأوی به ابدال آن به حرف مدی به حسب حرکت ماقبل آن خوانده است . و استثناء دو کلمه نَبِّئهُم ـ اَنبِئهُم (قمر ـ حجر ) می باشد . و در نَبِّئنا (یوسف) به خلف عنه از او روایت شده است و همزه رِِئْیا ـ و همزه رُؤیا هر جا باشد، به حرف مدی از جنس حرکت ماقبل ابدال کرده و در یاء بعدی ادغام نموده است، ولی در تؤوی ـ تؤویه (احزاب ـ معارج) واو حاصله از ابدال را در واو بعدی ادغام ننموده است .
  ابوجعفر، همزه فاء الفعل مفتوحه بعد از ضمه را ابدال به واو نموده است، مثل : مُوَجَّلاً ـ مُوَذِّنٌ، و در کلمه یؤَیدُ روایت ابن جَمّاز به ابدال و روایت ابن وردان به تحقیق همزه است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:38 قبل از ظهر

 7. #7  دو همزه قطع در یک کلمه
  همزه اول حتماً مفتوح خواهد بود، و همزه دوم را ابوجعفر به هر حرکتی که باشد به تسهیل با ادخال الف فصل بین دو همزه خوانده است . مثل : ءَاَنْذَرْتَهُم ـ أئِنَّکُم ـ اَءُنْزِِلَ و در لفظ اَئَمَّهِ ـ که در 5 موضع قرآن کریم (توبه ـ انبیاء ـ قصص ـ دو موضع سجده) دو وجه دارد، یکی بر طبق روش اصلی خود به تسهیل همزه دوم با ادخال الف فصل، و دیگر ابدال همزه دوم به یاء خالص بدون ادخال الف فصل .
  و در تکرار استفهام، در نه موضع مثل ءَاِذاکُنّا تُراباً اَءِنّا به اخبار در اول و استفهام در ثانی اِذا کُنّا تُراباً اَءِنّا ولی در سوره واقعه (آیه 47) و همچنین موضع اول صافات (آیه 16) را به عکس یعنی استفهام در اول و اخبار ثانی اَءِذا ... اِنّا تلاوت کرده است .
  و در سوره یوسف (90) ءَاِنَّکَ لَاَنتَ یوسُفُ را به اخبار، قالوا اِنَکَّ لَاَنت یوسف (مثل ابن کثیر) خوانده است . ابوجعفر ـ ءَامَنتُم (اعراف ـ طه ـ شعرا) ءَاَن کان ذامالٍ (قلم9) ءَاَذهَبتُم (احقاف) با همزه استفهام و تسهیل همزه دوم بدون ادخال، و کلمه ءالسّحِرُ (یونس) را با دو همزه و مثل ءَالذَّکَرَینِ عمل کرده است . در اَشَهِدُوا خَلقَهُم (زخرف 19) را با همزه مضمومه بعد از همزه استفهام و سکون ش ءَاُشهِدُوا و بعد تسهیل همزه دوم با ادخال بنابر روش خود قراءت کرده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:38 قبل از ظهر

 8. #8  دو همزه قطع در دو کلمه
  اگر در حرکت متفق باشند، مثل : جاءَ اَمْرُنا ـ مِنَ السّماءِ اِنْ ـ اولیاءُ اُولئِکَ، در هر سه قسم به تسهیل همزه دوّم قراءت ابوجعفر می باشد .
  و اگر در حرکت مختلف باشند، به شرح زیر : اگر اولی مفتوح ودوّمی مضموم یا مکسور باشد، مثل، جاءَ اُمَّةً ـ شُهَداءَ اِذ به تسهیل بین بین همزه دوم . و اگر اولی مکسور و دومی مفتوح باشد، مثل : مِنَ السَّماءِ ایةً همزه دوم ابدال به یاء خالص . و اگر اولی مضموم و دومی مفتوح باشد، مثل : السُّفَهاءُ اَلا همزه دوم ابدال به واو خالص . و اگر اولی مضموم و دوّمی مکسور باشد . مثل : یشاءُ اِلی به دو وجه : تسهیل بین بین، یا ابدال به واو خالص خوانده است . و این تغییرات فقط در حالت وصلی است، و در ابتداء به آنها همزه به تحقیق خوانده می شود .
  به قراءت ابوجعفر، همزه در کلمات لَیبَطِّئَنَّ ـ لَنُبَوئَنَّهُم ـ قُرئَ ـ مُلِئَتْ ـ اسْتَهزِِئَ ـ ناشِئَةَ ـ رِِئاءَ ـ خاسئاً ـ شانِئَک ـ بِالخاطِئَةِ ـ مأَةَ ـ فِئَةَ ( و تثنیه دو مثال اخیر) ابدال به یاء خالص می شود . و در مَؤطِئاً به خلف عنه از او روایت شده است .
  و ابوجعفر سَألَ (معارج) را به ابدال همزه به الف، و به حذف همزه در کلمات مُتَّکَأً ـ مُتَّکئینَ ـ خاطئینَ ـ اَلصّابِئینَ ـ اَلْمُسْتَهْزِئینَ ـ یطَؤُونَ ـ تَطَؤُوها ـ تَطَؤُهُمْ ـ و در کلماتی چون مُسْتَهزِؤنَ ـ مُتَّکِؤُنَ ـ اَنْبِؤنی ـ فَمالؤُونَ و مانند آن که همزه مضموم بعد از کسره و بعد آن واو باشد، به حذف همزه و ضم ماقبل آن بدون خلاف قراءت ابوجعفر است، مگر در اَلْمُنْشِؤونَ که ابن وردان به حذف همزه با ضم ماقبل آن، یا به صورت اولیه کلمه قراءت کرده است .
  ابوجعفر همزه جُزْءاً ـ جُزءٌ ـ کَهَیئَتهِ ـ النَّسیئُ را ابدال به حرف مجانس ماقبل و به ادغام در آن جُزّاً ـ جُزٌّ ـ کَهیةِ النَّسِی خوانده است .
  همزه اَرَءَیتَ را هر جا آمده به تسهیل بین بین همزه خوانده اگر بعد از همزه استفهام واقع شده باشد .
  کلمات کَاَین را که کائِن خوانده و اِسرائیلَ ـ هاأنتُم را به تسهیل همزه قراءت کرده است .
  تبصره : در حرف مد قبل از همزه مسهله اگر در کلمه واحده باشد، جایز است مد و قصر، و مد ارجح است . و به حذف ی اَللّائی در وصل یا وقف اَلّلاءِ، و در وصل به تسهیل همزه و در وقف تسهیل به روم یا ابدال به ی ساکن با رعایت مد شش حرکتی آن برای رفع التقاء ساکنین .
  و هُزُءاً ـ کُفُؤاً را در هر حال با همزه خوانده، به کلمه رَبَتْ (حج 5 ـ فصلت 39) همزه مفتوحه اضافه کرده و رَبَأَتْ خوانده است .
  مِن اَجلِ ذالِکَ (مائده) را به کسر همزه و نقل حرکت آن به ن و حذف همزه خوانده . کلمه رِدءاً (قصص 34) را به نقل حرکت همزه به دال و با ابدال تنوین الف . در وصل، و در وقف رِِدا خوانده و عادَنِ الأولی (نجم، 50) را به نقل حرکت همزه به ماقبل، و در وقف و ادغام تنوین در لام در وصل عادَ الوُّلی، و در وقف بر عاداً و ابتدا به الاولی جایز است رجوع به اصل و همچنین نقل با اثبات همزه وصل و دیگر ترک همزه وصل (اَلاوُلی ـ اَلُولی ـ لُولی) و اولی ارجح است .
  و به روایت ابن وردان به نقل و حذف در مِلءُ (آل عمران) مِلءُ و در اَلْاءن که بعد از همزه استفهام واقع شده (یونس 51 ـ 91)، و در این کلمه جایز است اشباع مد نظر به اصل، و قصر نظر به حرکت عارض حالت نقل، وهمچنین آنجا که این کلمه بدون همزه استفهام آمده، مثل العزیز الْئنَ (یوسف، 51) نقل و حذف، روایت ابن وردان است .
  ابوجعفر بر تمامی حروف هجاء واقعه در اوائل سور (حروف مقطعه) سکت آورده، مثلاً الم را الف ـ لام ـ میم و بعد از اداء هر حرف با سکت خوانده، ولی در چهار موردی که به روایت حفص با سکت قراءت شده، ابوجعفر سکت نیاورده و به ادغام خوانده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:38 قبل از ظهر

 9. #9  ادغامات
  ابوجعفر ث و ذال را در ت ادغام کرده است . مثل : لَبِثتُّم ـ اَخَذتُّم و سایر صیغ آن و ذال را در ت عُذتُّ ادغام نموده و در یلهَث ذلک (هود) ث را به اظهار خوانده و همچنین ب را نزد م اِرْکَبْ مَعَنا (هود) اظهار کرده است .
  ابوجعفر نون ساکنه و تنوین را در نزد خ ـ غ (از حروف حلقی) اخفاء نموده است، فقط در سه کلمه آنرا به اظهار خوانده : اِنْ یکُنْ غَنیاًّ ـ فَسَینْغِضُونَ ـ وَالْمُنْخَنِقَةُ .
  و در کلمه تَأمَنّا (یوسف) نون اول را در ثانی ادغام تام نموده بدون روم و اشمام و کلمه مَجْرها (هود) را به فتح راء بدون اماله، و در وقف بر کلمه اَبتِ به هـ وقف نموده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:38 قبل از ظهر

 10. #10  یاءات ضمیر متکلم
  (اضافه) ـ ابوجعفر یاء متکلم رادر نزد همزه قطع به فتح خوانده، مثل اِنّی اَعَلمُ ـ اِنّی اخافُ ـ سَتَجِدنُنَی اِنْ ـ بَناتی اِنْ ـ عَذابی اُصیبُ ـ اَنّی اُوفِی .
  استثناءات ـ در مضموم : بِعَهدی اوفِ (بقره) ـ ءاتُونی اُفرغَ (کهف) و در مکسور آن : اَخَّرتَنی اِلی (منافقین) ـ ذرِّیتی اِنّی (احقاف) ـ یدعُونَنی اِلیهِ (یوسف) ـ تَدعُونَنی اِلی النّار (غافر) تَدعُونَنی اَلِیهِ (یوسف) ـ تدعُونَنی اِلَی النّارِ (غافر) تَدعُونَنی اَلِیهِ (غافر) اَنظرنی اِلی (اعراف) ـ یصدِّقنی اِنّی (10، قصص) و در مفتوح آن : اَرِنی اَنظُر (اعراف) ـ تَرحَمنی اَکُن (هود) ـ اِتَّبِعنی اَهدِکَ (مریم) ـ فَاذکُرُونی اَذکُرکُم (بقره) ـ تَفتِنّی الا (توبه) ـ اُدعُونی اَستَجِب (غافر) ـ ذَرُونی اَقتُل (غافر) ـ اَوزِعنی اَن اَشکُرَ (نمل ـ احقاف) در تمامی هجده موضع ذکر شده به سکون ی خوانده است . و به فتح ی خوانده در عَهدِی الظّالمین (بقره) ـ لِنَفسی اذهَب (طه) ـ ذِکرِی اذهَبا (طه) قَومی اتَّخَذِوا (فرقان) ـ مِنْ بَعدِی اسمُهُ (صف) مَماتِی لِلّه (انعام) . و مَعی را فقط هر جا قبل از غیر همزه باشد به سکون ی خوانده ـ لی ـ را در مالی لا اَری (نمل) ما کانَ لی (ابراهیم ـ ص) وَلی فیها مآربُ (طه) وَلی نَعجَةٌ (ص) وَلی دینِ (کافرون) به سکون ی خوانده و مالِی لااَعبُدُ (یس) را فتح ی قراءت کرده .
  وَجهی (آل عمران ـ انعام) را (مثل حفص) به فتح ی خواند ـ بَیتی را در موضع نوح به سکون ی بَیتی مؤمناً و در دو موضع دیگر (بقره ـ حج) بَیتی لِلطّائِفینَ به فتح ی تلاوت کرده است .
  و کلمه مَحْیای (انعام، 162) را ابوجعفر در وصل و وقف به سکون ی با مد اشباع خوانده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:39 قبل از ظهر

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. زندگى مصون از شيطان‏
  توسط ملکوت در تالار جن و شیطان
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/05/01, 05:00 بعد از ظهر
 2. اصول و مباني ترجمه قران كريم
  توسط hoda در تالار اصول و مبانی
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 1389/12/10, 08:56 قبل از ظهر
 3. ۞اصول قراءت خلف العاشر۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 1389/09/20, 06:37 بعد از ظهر
 4. ۞اصول قراءت ابن کثیر۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1389/09/15, 06:39 بعد از ظهر
 5. ۞اصول قرائات همزه۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1389/09/15, 06:25 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •