تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 15
 1. #1

  ۞اصول قراءت خلف العاشر۞
  امام ابومحمد خلف بن هشام البزاز البغدادی (150 ـ 229 هـ ق) در شمار یکی از راویان حمزه بن حبیب از او نام بردیم . او در سیزده سالگی حافظ قرآن بوده است .
  گویند او از قرائت حمزه جز در صد و بیست مورد پیروی می کرد، مهمترین خصیصه او این است که با حمزه در برخی وجوه قراءت به مخالفت برخاست، بنابراین خود عامل به قراءت و فردی صاحب نظر بوده .
  راویان او : 1 ـ ابویعقوب اسحق بن ابراهیم الوراق المروزی (م 286 هـ ق) 2 ـ ابوالحسن ادریس بن عبدالکریم حداد البغدادی (م 292 هـ ق) که هر دو از خلف مباشره قراءة را اخذ کرده اند .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:39 قبل از ظهر

 2. #2

  بسمله :
  در ابتدای به قراءت از اول سوره ها (جز توبه) بسم الله را خوانده، و همچنین مانند همه قراء در وصل آخر سوره ناس به اول فاتحه بسم الله را گفته، ولی در بین دو سوره آخر سوره آخر سوره را به اول سوره بعدی فقط بدون بسم الله وصل نموده است، و در سوره های چهارگانه الزهر (بین مدثر و قیامه ـ انفطار و مطففین ـ فجر و بلد ـ عصر و همزه) با سکت دو سوره را بدون بسم الله بهم وصل نموده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:40 قبل از ظهر

 3. #3

  مد :
  خلف مد منفصل و متصل را به توسط و مد لازم را به اشباع قراءت کرده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:40 قبل از ظهر

 4. #4  هاء ضمیر
  اَرْجِهْ (اعراف ـ شعرا) فَاَلْقِهْ (نمل) بکسر هـ و صله در آنها اَرجِهِی ـ فَاَلِقِهی ودر یتَّقهِ (نور) و یرضهُ لکم (زمر) به صله هـ در آنها یتَّقهی ـ یرضَهُو خوانده است .
  و هاء فِیه مُهاناً (فرقان) را به قصر هـ، و در ما اَنسانِیهُ (کهف) عَلَیهُ الله (فتح) به کسر هـ درهر دو .
  و در وصل کلماتی مثل یوَفّیهم اللهُ ـ قُلُوبِهُمُ العِجْلَ ـ قَتْلِهُمُ الاَنبیاءَ که قبل از ضمیر (هم) مکسور، یا یاء ساکنه باشد هـ ضمیر را مضموم خوانده است، البته در حالت وصلی .
  ولی در وقف بر آن به کسر هـ و سکون م قراءت اوست .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:40 قبل از ظهر

 5. #5  همزه ها
  کلمه ءَامَنتُم (اعراف ـ طه ـ شعرا) و ءَاِنَّکُم لَتَأتُِونَ (اعراف ـ عنکبوت) ءَاِنَّ لَنالَاَجْراً (اعراف) با همزه استفهام و تحقیق هر دو همزه، و کلمه هُزءاً ـ کُفؤاً را خلف به همزه با سکون قبل آن، و کلمه رَؤف را ـ رَؤُف خوانده است .
  در کلمه ءَاَعجَمِی (فصلت) با تحقیق دو همزه، و یضاهُون (توبه) را به ضم هـ و حذف همزه و کلمه اَلذّیب (یوسف) را به ابدال همزه به ی و یاجُوج و ماجُوج (کهف ـ انبیا) را به ابدال همزه به الف . فعل امر مشتق از سؤال . مانند : سَلْ ـ فَسَلْ ـ وَسَلُوا ـ فَسَلُو ـ فَسَلُوهُنَّ در هر حال با حذف همزه عین الفعل و نقل حرکت آن به س (مثل کسائی) خوانده است .
  سکت

  به روایت ادریس به خلف عنه، سکت بر ساکن غیر حروف مدی وقتی قبل از همزه، در یک کلمه یا دو کلمه باشد از خلف است، مثل : اَلْاَنْهارَ ـ اَلاخِرَةُ ـ یسْئَمُونَ ـ مَنْ امَنَ ـ قَداَفلَحَ ـ شیئ .
  و در عِوَجا قَیماً (کهف) مرقدنا هذا (یس) من راق (قیامه) بل ران (تطفیف) به ترک سکت، و ادغام نون من و ل بل در راء بعد قراءت خلف است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:40 قبل از ظهر

 6. #6  انتخاب حرکت برای رفع التقاء ساکنین
  اگر ماقبل افعالی که همزه وصل در ابتدای آنها به ضم خوانده می شود . حرف ساکین باشد مثل مَنْ اُضطرَّ خلف برای رفع التقاء ساکنین ساکن ماقبل را به ضم خوانده مثل: اَنْ اعْبُدُ اللهَ ـ فَمَنُ اضْطُرَّ ـ اَوُ اخْرُجُوا ـ فَتِیلانُ انظُر ـ اَوُ انْقُص .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:41 قبل از ظهر

 7. #7  ادغامات
  خلف ذال اذ را فقط در ت و دال ادغام کرده، اِذْ تَّخْلُقُ ـ اذ دَّخَلُوا و ذال ساکنه را در ت عُذتُّ (غافر ـ دخان) فَنَبَذتُّها (طه) وَاتَّخَذتَ ـ اَخَذّتُم و سایر صیغ آن ادغام کرده خلف دال قد را در حروف هشتگانه ( ج ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ظ ) مانند : قَد جّاءَکُم ـ لقَد ذَّرأنا ـ لَقَد زَّینَّا ـ قَد سَّمِعَ ـ قَد شَّفَعَها ـ لَقَدْ صَّرَّفنا ـ لَقدْ ضَّرَبْنا ـ فَقَدْ ظلَمَ .
  همچنین خلف دال ملفوظه از کهیعص را در ذال ذکر و دال را در ثاء مَن یرد ثّوابَ (آل عمران دو موضع) ادغام نموده است .
  خلف تاء تَانیث را نزد ثِ اظهار، در پنج حرف (ج ـ ز ـ س ـ ص ـ ظ) ادغام کرده است مانند : نَضِجَتْ جُّلُودُهم ـ خَبَتْ زِّدناهُم ـ اَنْبَتَتْ سَّبْعَ ـ حَصِرَتْ صّدورِهِم ـ کانَتْ ظّالِمَةً .
  و باء در میم یعذِّب مَّن یشاءُ (آخر بقره) و نون را در واو یس و القرآن و ن و القلم ادغام کرده . و در اِرکَب مَعَنَا (هود) به اظهار خوانده است . وَ یلهَث ذلِکَ (اعراف) را ادغام کرده است .
  ل ـ هل ـ و بل را در هیچیک از حروف هشتگانه ادغام نکرده است .
  و ث را در ت اُورِِثْتُمُوها (اعراف ـ زخرف) لَبِثْتَ ـ لَبِثْتُم و صیغه های دیگر آن ادغام نکرده است .
  در الم نَخْلُقْکُّم (مرسلات) را مثل همه قراء به دو وجه (ناقص و کامل) ادغام کرده است .
  خلف هاء سکت را در دو مورد لَمْ یتَسَنَّه (بقره 258) فَبِهدیهُمُ اقْتَدِه (انعام 89) در وصل به حذف، و در وقف به اثبات خوانده، ولی در 7 مورد دیگر (6 موضع در حاقه و یک موضع قارعه) را به اثبات هاء سکت، در وقف و وصل قراءت کرده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:41 قبل از ظهر

 8. #8  اشمام خلط حرف به حرف
  خلف مانند (حمزه و کسائی ـ رویس) تمام صادهائی که ساکن بوده و قبل از دال واقع شده اند، اشمام کرده است، مثل : مَنْ اَصْدَقُ ـ یصْدِفونَ ـ تَصْدِیةً ـ تَصدیقَ ـ فَاصْدَعْ ـ قَصْدُ السّبیل ـ یصْدِرَ الرِِعاءُ .
  خلف مانند (کسائی ـ نافع ـ ابن عامر ـ ابوعمرو ـ یعقوب) مضارع فعل حَسِبَ را هم به کسر س یحْسَِبُهُمْ وَ لاتَحسِبَنَّ و کلمه بُیوت را (مانند شعبه ـ قالون ـ حمزه ـ کسائی ـ ابن کثیر ـ ابن عامر) به کسر باء بِیوت خوانده است .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:41 قبل از ظهر

 9. #9  فتح و اماله
  خلف کلیه الفاتی که منقلب از یاء باشد در اسم یا فعل، مثل الهُدی ـ سَعی ـ اَتی در وصل یا وقف اماله کبری نموده است .
  کلمات منقلب از یاء در اسماء به تثنیه آن شناخته می شود : فَتی فَتیانِ ـ مَولی مَولیانِ ـ صَفا صَفوانِ ـ عَصا عَصَوانِ .
  و در افعال وقتی اسناد به متکلم یا مخاطب داده شود اگر یاء ظاهر شد یائی است . مثل : رَمی رَمَیتُ ـ اِشتَری اِشتَرَیتُ که در این صورت اماله لازم می آید . واگر واو ظاهر شد، مثل، دَعا دَعَوتُ عَلا عَلَوتَ واوی بوده و اماله آن جایز نیست .
  ولی خلف القُوُی ـ الرّبا ـ اَلضُّحی هر جا بیایند . اَوْکِلاهُما را اماله کرده است .
  وهر گاه کلمات واوی از سه حرف اضافه تر شوند، مثل : یرضی ـ تَزَکّی ـ زَکَّیها ـ اَنجاهُ ـ یدْعی ـ تُتْلی ـ تَجْلی ـ اِعتَدی ـ اِسْتَعلی ـ به سبب این زیاده مثل یائی شده و اماله می شوند .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:42 قبل از ظهر

 10. #10  تبصره :
  موسی ـ عیسی ـ یحیی اگر چه اعجمی هستند ولی به علت کثرت استعمال و دیگر اینکه در مصاحف به ی نوشته شده اند اماله می شوند .
  کلیه الفاتی که در تأنیث بر پنج وزن فُعلی ـ فِعلی ـ فَعلی ـ فُعالی ـ فَعالی مانند : القُصوی ـ الدُّنیا ـ اِحدی ـ ضیزی ـ اَلمَوتی ـ التَّقوی ـ سُکاری ـ کُسالی ـ یتامی ـ نَصاری به قراءت خلف هم اماله می شوند .
  تمام الفاتی که در آخر کلمه به یاء نوشته شده باشد، اگر چه اصلی بودن آن مجهول باشد، در اسماء یا افعال، مثل : اَنّی (استفهامیه) مَتی ـ بَلی ـ عَسی یا حَسرَتی ـ یا اَسَفی، یا اینکه منقلب از واو باشد، مثل اَلقُوی ـ الضُّحی ـ ضُحیها در اماله وارد هستند، مگر در پنج مورد آن که باتفاق در آن اماله نیامده است و خلف هم آنها را به فتح خوانده : لَدی ـ اِلی ـ حَتّی ـ عَلی ـ مازَکی .
  اماله الفات در آخر کلمه از فواصل آیات سوره های یازده گانه (طه ـ نجم ـ معارج ـ قیامه ـ نازعات ـ عبس ـ اعلی ـ شمس ـ لیل ـ ضحی ـ علق) به هر تقدیر واوی یا یائی باشند، اصلی یا زائده در اسماء یا افعال، از خلف هم می باشد .
  ویرایش توسط quranic : 1389/09/16 در ساعت 09:42 قبل از ظهر

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. زندگى مصون از شيطان‏
  توسط ملکوت در تالار جن و شیطان
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/05/01, 05:00 بعد از ظهر
 2. اصول و مباني ترجمه قران كريم
  توسط hoda در تالار اصول و مبانی
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 1389/12/10, 08:56 قبل از ظهر
 3. ۞اصول قراءت ابو جعفر۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 1389/09/16, 09:33 قبل از ظهر
 4. ۞اصول قراءت ابن کثیر۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1389/09/15, 06:39 بعد از ظهر
 5. ۞اصول قرائات همزه۞
  توسط quranic در تالار آموزش علوم قرآن
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1389/09/15, 06:25 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •