تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5
 1. #1

  ۩***۩ عوامل مؤثر در حفظ قرآن کریم ۩***۩
  عوامل موثر در حفظ قرآن كريم

  آنـچـه گذشت , شرطهاى اصلى حفظ قرآن بود به گونه يى كه اگرخللى بدان ها وارد آيد, حفظ امكان پذيرنيست . در اين فرصت , به عواملى كه [حفظ] را مفيدتر و پربارتر مى سازد, مى پردازيم .

 2. صلوات و تشکر


 3. #2  1 - نماز حفظ قرآن

  حفظ كتاب خداوند, توفيقى است كه جز به يارى آن حضرت رفيق راه انسان نمى شود .
  بدين سبب , نـمـاز, دعـا و تـوسـل را ازضـروت هـاى مـسـيـر حـفـظ شمرده اند .
  مرحوم طبرسى در مـكـارم الاخـلاق به دو نوع نماز حفظ اشاره كرده است : يكى نماز تقويت هوش و حافظه و ديگرى نـمـاز حـفـظ قـرآن . دربـاره ى نماز حفظ قرآن مى گويد: شب يا روز جمعه چهار ركعت نماز مى گزارى , در ركعت اول سوره ى حمد و يس , در ركعت دوم حمد و حم دخان , در ركعت سوم حمد و حـم سجده و در ركعت چهارم حمد و تبارك الملك .
  بعداز پايان نماز, نخست خداوند را ستايش مـى كـنـى . سـپـس بـر پـيـامـبـر وخـانـدانـش درود مى فرستى و براى مؤمنان صد بار آمرزش مى طلبى .
  آن گاه مى گويى : [الـلـهـم ازجـرنـى بـتـرك مـعـاصـيـك ابـدا ما ابقيتنى وارحمنى من ان اتكلف طلب مالا يعنينى وارزقـنـى حـسـن الـنـظـر فيما يرضيك عنى اللهم بديع السموات و الارض ذاالجلال و الاكرام و الـعـزة الـلـتـى لاتـرام . يـااللّه , يـارحمن ,اساءلك بجلالك و بنور وجهك ان تلزم قلبى حفظ كتابك الـقـرآن الـمنزل على رسولك و ترزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عنى . اللهم بديع السموات والارض , ذاالجلال والاكرام والعزالذى لا يرام . يااللّه ,يارحمن,اساءلك بجلالك و بنور وجهك ان تنور بـكـتـابك بصرى و تطلق به لسانى و تفرج به قلبى و تشرح به صدرى وتستعمل به بدنى و تقوينى عـلـى ذلـك و تـعـيـننى عليه , فانه لايعين على الخير غيرك و لايوفق له الا انت . لا حول و لا قوة باللّه العلى العظيم [.

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  2 - ايجاد آمادگى معنوى

  وضـو گرفتن , قصد قربت و رو به قبله نشستن , علاوه بر اين كه خود عبادت است ,در روان حافظ تاثير مى نهد واو را از آرامش سرشارمى سازد . 3 - بهره گيرى از سحرگاهان

  چـنـان كـه نـوجـوانى و جوانى بهترين فصل حفظ مطالب است ,هنگام صبح و نشاط اول روز نيز بـرترين وقت حفظ به شمار مى آيد .
  دراين زمان , مغز انسان آماده تر است و بدن و طبيعت هر دو از آرامـش خاص برخوردارند .
  افزون بر اين , در سحرگاه بركات فراوان نهفته است .
  وقتى امام محمد بـاقـر(ع ) به فرمان هشام بن عبد الملك ازمدينه سوى شام سفر مى كرد, گروهى از مسيحيان را ديد كه درون غارى گام مى نهادند , حضرت پرسيد: در چنين روزى عيد گرفته اند؟ گـفتند: خير, به سوى يكى از دانشمندان خود مى روند .
  آن هاهرسال يك بار در چنين روزى او را ازكوه خارج مى كنندو آنچه مى خواهند از وى مى پرسند . امام فرمود: آيا دانشى دارد؟ گـفـتـنـد: آرى , از داناترين مردم است .
  آن گاه حضرت چهره ى خودرا پوشاند و با يارانش همراه مسيحيان سمت آن دانشمند نابينا وكهنسال حركت كرد, مرد كهنسال به يارى حس نيرومندش , سمت امام اشاره كرد و گفت : مرد, از ما هستى يااز امت محمد؟ امام فرمود: از امت محمد(ص (.
  پير پرسيد: براى پرسيدن آمدى يا پرسيده شدن ؟ امام فرمود: بپرس . مرد كهنسال بسيار پرسيد . وپاسخ شنيد . آن گاه گفت : بنده ى خدا, كدام ساعت نه بخشى از شب است نه بخشى از روز, واگر ازهيچ كدام نيست ,چيست ؟ امـام بـاقـر(ع ) فـرمـود : فاصله ى طلوع فجر تا طلوع آفتاب نه جزءشب است نه جزء روز .
  زمانى از زمـان هاى بهشت است كه در آن بيماران درمان مى يابند و روزى بندگان خدا تقسيم مى شود, و ساعت رحمت و خيرو بركت است .

  از اين داستان در مى يابيم اين زمان زمانى معنوى است و شايسته است حفظ قرآن در چنين وقتى تحقق يابد . خداوند مى فرمايد: [ان قرآن الفجر كان مشهودا [ نماز صبح مورد مشاهده است . مـراد از[قـرآن الـفـجـر] نماز صبح است .

  بر اساس روايات شيعه وسنى , در ميان نمازهاى روزانه نماز صبح مورد مشاهده ى فرشتگان شب و روز قرار مى گيرد, زيرا در آغاز صبح فرشتگان شـب جـاى خـودرا به فرشتگان روزمى سپارند و دراين تعويض جايگاه , نماز مردمان راديده , برآن گواهى مى دهند .

  براى بيدار شدن به هنگام طلوع فجر, توجه به نكات زير سودمندمى نمايد: الف ( خفتن در اوايل شب ب ) شب هنگام غذاى اندك خوردن ج ) خواندن آيه ى آخر سوره ى كهف

 6. صلوات و تشکر


 7. #4  4 - انتخاب

  مكان مناسب اگـر مـكان مطالعه پرسروصدا, بسيار سرد يا بسيار گرم و نامناسب باشد, انسان دچار تشتت فكر مى شود . اين نكته در [حفظ قرآن ] ازحساسيت ويژه برخورداراست , زيرا حفظ قرآن به تمركز شديد فكرنياز دارد . البته پس از به خاطر سپردن آيات , تكرار آن به اين اندازه تمركز نيازمند نيست و مى تواند در مكان هاى شلوغ نيز تحقق يابد . 5 تمركز فكر

  هـنـگـام به خاطر سپردن قرآن , تمركز فكر بسيار ضرورت دارد . پس بايد عوامل عدم تمركز فكر و حـواس پرتى را شناسايى كرد و در رفع آن ها كوشيد .
  اين عوامل , در اشخاص مختلف متفاوت است ومى توان آن ها را به دو نوع تقسيم كرد: الف ) درونى ب ) بيرونى عـوامـل [درونـى ] بـه معناى اسبابى است كه در درون انسان جاى دارد, مانند اندوه و اضطراب و نگرانى . كسى كه در دام اين عوامل گرفتار آمد, بايد حفظ قرآن راكنار نهد و نخست در نابودى اين عـوامل بكوشد .
  مراد از عوامل [بيرونى ], عوامل محيطى است , مانندسروصدا و صحنه هاى مشغول كننده .
  اين امور از بازدهى حفظمى كاهد و چه بسا موجب دلسردى و نوميدى انسان مى گردد .

 8. صلوات و تشکر


 9. #5  6 - انتخاب نوع قرآن

  يـكـى از نـكـات بـسيار مهم و مؤثر در حفظ قرآن , مسئله ى انتخاب قرآن است .
  بايد از آغاز تا پايان حفظ, حتى براى مرور, از يك قرآن استفاده كرد .
  استفاده از قرآن هاى مختلف ذهن را دچار مشكل مى كندوتصوير آيات و صفحات را به هم مى ريزد . بهتر است , با توجه به مكان و زمان حفظ ومرور, از قطع هاى گوناگون يك قرآن استفاده شود,براى مثال در خانه و محل كار از قطع بزرگ و در غير ايـن مـوارد ازقـطـع جـيـبـى بـهره برد .
  البته قرآنى كه انتخاب مى شود, بايد ازويژگى هاى زير برخوردار باشد: الف ) سادگى متن و زمينه ب ) عدم ترجمه هـنگام حفظ قرآن توجه به ترجمه ما را از مسير اصلى حفظ دورمى سازد . بنابراين , بهتراست پيش از آغاز حفظ درباره ى ترجمه ,تفسير اجمالى آيات و برخى از شان نزول ها آگاهى به دست آورد . 7 - آشنايى بازبان عربى

  آشـنـايى بازبان عربى و ترجمه و تفسير اجمالى آيات , در حفظقرآن بسيار سودمند است .
  به خاطر سـپـردن كـلـمات و الفاظ, بدون توجه به معانى , كار حافظ را سخت مى كند و سبب مى شود آيات بـه طـور صـحـيـح در ذهن جاى نگيرد . اين امر چنان مهم است كه مى توان آن را مؤثرترين عامل پـيـشـرفـت در حفظ قرآن به شمار آورد .
  آشنايى بازبان عربى , آيات را دلنشين تر مى سازد و سبب علاقه و اميدوارى فزون تر حافظ مى گردد . ياد آورى

  كـسـانـى كه در انديشه ى شركت در مسابقات سراسرى قرآن به سرمى برند, بايد درباره ى تجويد قـرآن آگـاهـى كـافـى داشـتـه باشند . يادگيرى احكام تجويد از دو راه امكان پذير است : مربى و نـوارهاى قرآن . در اين راستا, سفارش مى شود علاقه مندان از همان آغاز قرآن رابا رعايت تجويد به خاطر سپارند تا هنگام خواندن آيات لحن آنان ازويژگى احكام تجويد برخوردار باشد . 9 - نوارهاى قرآنى

  حـافظان با تجربه بر اين باورند كه گوش سپردن به نوارهاى قرآنى براى حفظ كتاب خدا روشـى نـامـنـاسـب است , زيرا در اين شيوه حافظ به جاى تكرار پيوسته ى آيات به شنيدن بسنده مـى كند و حافظه را با تكرار كلمات ورزيده نمى سازد .
  اگر حافظه پيوسته به كار گرفته نشود, به تـدريـج سلول هاى مغز حالت اثر پذيرى و ثمردهى را ازدست مى دهد و ديگر در برابر محرك ها به انـدازه ى كـافـى حـسـاسـيت ندارد تا داده ها را بى درنگ بايگانى و حفظ كند .
  رمز اصلى حفظقرآن , تكرار الفاظ است نه شنيدن . به طور كلى ,آفات گوش سپردن به نوار عبارت است از: 1 . تنبلى حافظه 2 . دير به مطلوب رسيدن 3 . سستى و مستحكم نبودن محفوظات البته گوش دادن به نوارهاى قرآنى , براى فراگيرى احكام تجويدو بالا بردن سطح آن سودمند و در مواردى ضرورى است .

 10. صلوات و تشکر : 4


موضوعات مشابه

 1. تحریک عواطف
  توسط 91887102518 در تالار واحد قرآن و حدیث - معاونت فرهنگی تربیتی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1392/03/31, 07:52 بعد از ظهر
 2. •☼•☼• عجل الله له الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره
  توسط هندیانی در تالار امام مهدى (عج) از منظر قرآن ، روایات و ....
  پاسخ: 42
  آخرين نوشته: 1391/12/29, 10:55 قبل از ظهر
 3. ◕◕◕ عوام و خواص درحادثه عاشورا
  توسط علوی در تالار امام حسين (ع)
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 1391/09/14, 11:00 قبل از ظهر
 4. پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/08/11, 12:22 قبل از ظهر
 5. عوامل ناامنى از ديدگاه قرآن
  توسط hoda در تالار جامعه شناسی
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1390/03/21, 06:19 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •