برای اولین بار کتاب تاریخ تحلیلی با نام «تاریخ انبیا از آغاز آفرینش تا عروج عیسی (ع)» نوشته حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی سازندگی از چاپ خارج شد.
در این کتاب به تناسب هر فصل و موضوع اطلس و تصاویر و نقشه های توضیحی اماکن و آثار باقی مانده از انبیاء و اقوام گذشته آمده است .
این کتاب 908 صفحه دارد و حدود 100 صفحه تمام رنگی وجود دارد و به قیمت 15000 تومان توسط انتشارات مبارک به بازار عرضه شده است.