میلیون‏ ها مسلمان در سراسر کشور چین عید قربان را جشن گرفتند. در مراسم عید قربان که در سطح وسیعی از کشور چین برگزار شده بود گروه‏ های مختلف نژادی و قومی هر کدام بر اساس زمان سنجی خود، برخی روز سه شنبه و برخی روز چهارشنبه را جشن گرفتند. در یکی از این مراسم که در شمال غربی کشور چین، در استان مسلمان نشین «نینگ شیا» برگزار شده بود، ده ‏ها هزار مسلمان روز چهارشنبه در مسجد «نانگوآن» برای برگزاری نماز عید و جشن این روز خجسته گرد آمدند. در استان «کواینگ‏ های» واقع در شمال شرق کشور چین نیر مسلمانان زیادی در مسجد «دون گوآن» صبح روز سه شنبه برای برگزاری مراسم عید قربان گرد آمدند. مسلمانان چین در مراسم قربانی این روز گوشت ذبح شده چهارپایان را در سه بخش بین مردم توزیع می‏ کنند. یک بخش از آن برای اعضای خانواده، یک بخش از آن بین دوستان و خویشاوندان و قسمت سوم نیز بین مستمندان توزیع می ‏شود. گفتنی است کشور چین بیش از 20 میلیون مسلمان دارد که بخش عمده آن در استان ‏های نینگ شیا، شین جیانگ، گانسو، کواینگ‏ های،یوآن ‏نان، شاآن ‏شی، مغولستان داخلی و هنان زندگی می ‏کنند.