سلام بر همه قرآنیان عزیز و گرامی

86امین شماره نشریه الکترونیک رایحه، کاری از خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، ویژه فعالیت های قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی العالمیة است.

در این نشریه، معرفی جامعة المصطفی، مختصری از فعالیت ها و سیاست های قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی، المپیاد بین المللی قرآن و حدیث، و نظرات صاحبنظران داخلی و بین المللی درباره فعالیت های قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی ارائه شده است.

مشاهده فرمایید: http://www.iqna.ir/Rayehe/86/Main.php