شماره 61 فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني ويژه قرآن و فلسفه تعليم و تربيت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه خراسان رضوي، شماره 61 فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني در سه بخش سرمقاله، معارف قرآن و ترجمه و تفسير تدوين شده‌است.
در بخش سرمقاله اين فصل‌نامه پنج مقاله تحت عناوين روش تزكيه از نگاه قرآن، قرآن و تربيت فطري، رابطه تعليم و تربيت از منظر قرآن، ارزش بنيادين در نظام تربيتي قرآن و واقع‌گرايي تربيت قرآني از ديدگاه «سيد قطب» به چاپ رسيده‌است.
همچنين در بخش معارف قرآن دو مقاله به چاپ رسيده كه در آن‌ها مقصود از فايده‌هاي نهفته در نوشابه‌هاي الكلي و قرآن درماني تبيين شده‌است.
در بخش ترجمه و تفسير نيز مقاله‌اي تحت عنوان نگاهي به ديدگاه‌هاي مفسران در مورد شهادت زنان در قرآن به چاپ رسيده‌است.
همچنين در سرمقاله اين فصلنامه «احمد ترابي»، سردبير فصلنامه به بحث ربوبيت پرداخته و بيان كرده‌است كه فلصنامه مذكور درصدد تبيين سر تأكيد بر ربوبيت الهي در آيات قرآن و نيز ارتباط الهي با مسئله «تربيت و رشد» است.
يادآوري مي‌شود، اين فصلنامه در 293 صفحه تدوين شده و خلاصه كل مقالات در پايان فصلنامه به زبان عربي و لاتين بيان شده و علاقه‌مندان براي اشتراك آن مي‌توانند از طريق دورنگار 2218105 ــ 015 اقدام كنن