حجت‌الاسلام و المسلمين حميد محمدي قائم مقام قرآني وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي در رابطه با نقش رسانه در گسترش دين در جامعه اظهار داشت: رسانه با جايگاهي كه از حيث تعامل و ارتباط با مردم و سطح نفوذ و قابليت بهره‌برداري لحظه‌اي در همه حالات دارند، مي‌تواند نقش بسيار جدي در تعامل مردم و آگاهي بخش جامعه داشته باشد.
وي با بيان اينكه اين آگاهي بخشي گاهي درمقوله ديني و غيرديني است، افزود: مطبوعات مي‌تواند تاثيرات ويژه‌اي با مختصات خاص خودشان در جامعه مخاطب داشته باشند.


حجت‌الاسلام محمدي در رابطه با نقش رسانه نسبت به كتاب بيان داشت: هر مقاله مطبوعاتي مي‌تواند يك سطح وسيعي از نظرات را شامل مي‌شود و ارزان‌تر و دسترسي به آن آسانتراست و مي‌تواند آخرين تحولات حوزه دين را از آن برداشت كرد ولي حقيقت اين است كه بهاي كتاب به مراتب از مطبوعات بيشتر است
قائم مقام قرآني وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي در انتها با اشاره به كتاب نوشته شده خويش گفت: كتاب اصول و مباني خبرنگاري از منظر قرآن كريم مي‌شود به بررسي موازين قرآني در زمينه خبرنگاري مي‌پردازد.
منبع: فارس