رئيس جامعة‌المصطفی(ص)‌العالميه ، با اشاره به جايگاه خانه و خانواده در يادگيری قرآن گفت: آموزش و پرورش بدون استفاده از يك برنامه جامع كه در برگيرنده حركت و تلاش خانه و مدرسه به صورت هماهنگ برای آموزش قرآن باشد، نمی‌تواند در تدريس اين درس موفق عمل كند.


حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا اعرافی، رئيس جامعة‌المصطفی‌(ص)العالميه ، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با اشاره به اينكه آموزش قرآن نيز مانند ديگر آموزش‌های نيازمند تجميع تمام عناصر تأثيرگذار بر خود است، تأكيد كرد: در حقيقت توفيق هر آموزشی بر اين است كه معلمان آشنا و علاقه‌مند به انتقال مفاهيم و آموزش باشند، متن مناسب و جذاب وجود داشته باشد و محيط خانه و خانواده نيز مكمل اين آموزش باشد؛ اجتماع اين عناصر می‌تواند هر آموزشی از جمله آموزش قرآن را موفقيت‌آميز كند.

وی با اشاره به اينكه متأسفانه ما شاهد وجود اشكال حتی در قرائت حمد و سوره دانش‌آموزان هستيم و اين نشانگر وجود مشكل در شيوه آموزش قرآن است، تصريح كرد: در متون قرآنی هنوز هم جاذبه‌های لازم وجود ندارد و علی‌رغم اينكه متون دينی و قرآنی در طول سال‌های اخير سير مناسبی را داشته و بازسازی و مناسب‌سازی شده است اما هنوز بايد كار بيشتری برای جذاب كردن متون صورت‌گيرد.

حجت‌الاسلام اعرافی با تأكيد بر نقش معلمان در اين حوزه گفت: معلمان نيز نيازمند دانش‌افزايی و انگيزه‌مند‌سازی بيشتر هستند و با هماهنگ ساختن خانه و مدرسه در زمينه آموزش قرآن چارچوب كاملی تشكيل می‌شود كه به موفقيت تدريس قرآن كمك خواهد كرد.
در اين بخش از گفت‌وگو خبرنگار ايكنا از اعرافی سؤال كرد كه آيا آموزش قرآن بايد از مدرسه شروع شود و سپس در خانه ادامه يافته تعميق شود يا اينكه برنامه‌ريزی اوليه بايد از خانه شروع و در مدرسه ادامه يابد؟ كه وی با تأكيد بر نقش خانه و خانواده گفت: بايد قبل از ورود دانش‌آموز به مدرسه مقوله انس و آشنايی با قرآن آغاز شده باشد كه اين مسئله جز وظايف خانواده است، در روايات ما هم حضور قرآن در خانه و انس اهل خانه با قرآن مورد تأكيد قرار گرفته است و يكی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر و از وظايف مهم والدين آشناسازی بچه‌ها با قرآن و تعليم قرآن به آنها است و اين نشان می‌دهد كه اين وظيفه بايد در خانه پايه‌ريزی شود و سپس در مدرسه استمرار پيدا كند.

پرواز دانش‌آموز در آسمان دلنشين معنويت قرآنی با همکاری دو بال خانه و مدرسه

وی ادامه داد: خانواده‌ها خود در اين زمينه وظيفه‌مند هستند، اما آموزش و پرورش بدون استفاده از يك برنامه جامع كه در برگيرنده حركت و تلاش خانه و مدرسه به صورت هماهنگ برای آموزش قرآن است، امكان ندارد بتواند هر آموزشی به ويژه آموزش‌های دينی و فرهنگی را كه با جان بچه‌ها در ارتباط است را با موفقيت طی كند و وقتی موفق است كه اين دو بال، خانه و مدرسه هماهنگ با هم حركت كنند تا بچه‌ها بتوانند در آسمان دلنشين معنويت قرآنی پرواز كنند.

رئيس جامعة‌المصطفی(ص)‌العالميه با تأكيد بر اين موضوع كه بايد جاذبه‌های محتوايی درس قرآن افزايش پيدا كند، در مورد اقسام و مواردی كه می‌توان در آنها جاذبه ايجاد كرد اشاره و عنوان كرد: جاذبه‌های شكلی مانند نوع صفحه‌آرايی، نقاشی‌ها، رنگ و ... بايد جزئی از روش‌های ايجاد جذابيت باشد و بخش ديگر جذابيت هم به محتوا بر‌می‌گردد.

وی در مورد نحوه ايجاد جذابيت محتوايی نيز اظهار كرد: در حوزه مفاهيم قرآنی می‌توان بر مفاهيمی تأكيد كرد كه برای بچه‌ها متناسب با رشدشان ايجاد جاذبه كند؛ مثلاً مفاهيم قرآن در خصوص پرندگان، حيوانات، گياهان و ... كه هم با سن رشد آنها و هم با ساير معلومات ارائه شده به آنها پيوند دارد آنها را جذب می‌كند كه اين مسئله نيازمند دقت است، البته كمابيش اين دقت‌ها وجود دارد، اما بايد بيشتر بر روی آنها كار شود و در واقع مفاهيم دينی و قرآنی با ديگر آموزه‌های بچه‌ها، سن رشد، و ويژگی‌های سنی آنها متناسب باشد و مفاهيمی به كار گرفته شود كه به سمت خودش جذب كند.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه رسم‌الخط مورد استفاده در كتاب‌های درسی رسم‌الخط ساده و متفاوتی است، گفت: فكر می‌كنم اين رسم‌الخط خيلی جذاب نيست؛ ما رسم‌الخط‌های زيبايی داريم و نبايد به اين دليل‌كه در آموزش دچار مشكل هستيم از آنها جدا شويم، بلكه بايد راه‌حل آموزشی برای رسم‌الخط‌های جا افتاده در كشورمان و در دنيا پيدا كنيم.

ادامه دارد ...