حجت الاسلام و المسلمین زادهوش معاون محترم فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در رابطه با اقدام جدید انگلیسی ها بر علیه مذهب اظهار داشت:

«وما یأتیهم من رسول الًا کانوا به یستهزئون»
سوره حجر – آیه 11

و هیچ فرستاده ای بسوی آنان نمی آمد مگر آنکه او را به استهزاء می گرفتند.»

این حقیقت تلخی است که قرآن کریم درباره امت های پیشین بیان می کند و اینکه در برابر رسولان الهی به سخریًه و استهزاء متوسل می شدند. جالب است توجه کنیم که این آیه از قرآن کریم در مقام دلجویی و پشتیبانی از حضرت رسول اکرم(ص) است و اینکه در همان زمان کسانی از روی درماندگی و ناتوانی در مقابل استدلال و منطق، به استهزاء نبی اکرم (ص) دست می زدند

نکته قابل توجًهی که در قضایای اخیر از جمله در دانمارک و انگلستان و در قالب های مطبوعاتی و سینمایی و یا تعیین جایزه برای مسخره کردن مذهب اتفاق افتاد نشانگر این واقعیت تلخ است که بشر امروز گرچه قد و قیافه اش بزرگ شده و گرچه آسمان خراش های رفیع و چاه های عمیقش هر روز ارتفاع و عمق زیادتری پیدا می کند ولی هنوز به رشد واقعی نرسیده است. سرمایه های اصلی خود را نمی شناسد.
درک درستی از وحی و معنویت و انسان کامل ندارد و تا اینگونه باشد مانند یتیمی است که سرمایه های او را در اختیارش نمی گذارند مگر آنکه به رشد عقلی برسد و قدر و ارزش سرمایه هایش و میراث پدرانش را بداند تا هم از آن نگهداری و حراست و هم بهره برداری کند. علًت تأخیر ظهور امام عصر ارواحنافداه و موعود جهانی نیز همین است. کسانی که امروز پیامبر و مذهب را مسخره می کنندو اگر دستشان به امام زمان (عج) برسد او را تکه تکه می کنند و در چنین شرایطی خداوند متعال آخرین سرمایه هستی را در اختیار بشر نمی گذارد. این شرائط وظیفه ما را سنگین تر می کند. وظیفه معرفی انسان کامل، معرفی ارزش ها و معنویات، زدودن جهالت ها و این مرهون ایمان راسخ، عمل صالح و مجاهدت مخلصانه است

گفتنی است عوامل سایت فیلم کافر در انگلیس با حمایت بهائیان و صهیونیست ها برای مسخره کردن مذهب مسابقه بازگویی جوک با عنوان کدام مذهب خنده دارتر است برگزار کردند، و شرکت کنندگان در این مسابقه موظف بودند، حداقل 5 دقیقه در ارتباط با مذهب جوک بگویند و برنده این شانس را داشت که در سالن نمایش هامر اسمیت آپلو در لندن در کنار ستاره های مشهور سینما به صورت زنده، برنامه خود را اجراء کند