ملائكه علّيين كيانند؟
در اينكه علّيين چه كساني هستند روايات مختلفي آمده است: برخي بر اين عقيده‌اند كه ملائكه‌اي در بالاترين مراتب و درجات عبادت هستند كه هر يك به عبادت مخصوص به خود مشغولند و به هيچ چيز جز تسبيح و تقديس و تهليل و تنزيه خداوند، كاري انجام نمي‌دهد. و در برخي از روايات آمده است كه به همين سبب آنان مأمور به سجده بر آدم نبودند.
شيخ صدوق در كتاب فضائل الشيعه با اسناد به ابي سعيد خُدري مي‏گويد: ما نزد رسول خدا(ص) نشسته بوديم كه مردي نزد او آمد و گفت: اي رسول خدا! به من خبر بده از گفتار خداي متعال به ابليس كه فرمود: «آيا تكبّر ورزيدي يا از بلند مرتبه‏گان بودي»، اين بلند مرتبه‏ها چه كساني هستند كه از ملائكه هم برترند؟ پيامبر(ص) فرمود: من و عليّ و فاطمه و حسن و حسين؛ ما در سرا پرده‏هاي عرش، خدا را تسبيح مي‏گفتيم و ملائكه نيز به تسبيح ما تسبيح‌گو بودند و اين امر دو هزار سال قبل از خلق آدم و امر خداوند به سجده ملائكه براي او بود و ليكن ما مأمور به سجده نبوديم، به همين دليل وقتي ابليس از سجده امتناع ورزيد، خداوند فرمود: آيا تكبّر نمودي يا از بلند مرتبه‏گان مي‌باشي؟ همين پنج نفري كه نام آنها بر سراپرده عرش نوشته شده است؟.