عضو هيئت علمی جامعة‌المصطفی(ص): برخلاف اهل سنت كه روايت سبعة احرف را روايتی صحيح و يقينی می‌دانند اين روايت در ميان علمای شيعه به هيچ‌وجه مورد پذيرش نيست و تنها شيخ صدوق آن را از منابع اهل سنت منتقل كرده است.

به گزارش واحد خبر شهرمجازی قرآن،حجت‌الاسلام والمسلمين حسن‌رضا رضايی، عضو هيئت علمی جامعة‌المصطفی(ص) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با اعلام اين خبر گفت: در نشست علمی بررسی «روايات منتقله سبعة احرف» كه 16 اسفندماه از سوی گروه علوم قرآن و تفسير مجتمع آموزش عالی امام خمينی(ره) و معاونت پژوهش و مدرسه عالی قرآن اين مجتمع وابسته به جامعة‌المصطفی(ص) العالمية برگزار شد نقل حديث سبعةالاحرف در ميان اهل سنت به تواتر به اثبات رسيد.
وی ادامه داد: برای اهل سنت صحت اين حديث يقينی است اما در اين نشست بررسی شد كه آيا اين روايت در ميان جوامع حديثی شيعه يافته می‌‌شود و يا يافت نمی‌‌شود كه مشخص شد تنها در يك مورد آن هم از سوی شيخ صدوق در كتاب خصال نقل شده است.
رضايی با طرح اين سؤال كه شيخ صدوق اين روايت را از اهل سنت و يا از شيعه نقل كرده است اظهار كرد: در نشست تخصصی امروز به اين نتيجه رسيديم كه شيخ صدوق اين روايت را از منابع شيعه نقل نكرده بلكه آن را از منابع اهل سنت نقل كرده است.
وی افزود: اين روايت از منابع اهل سنت وارد شيعه شده و در ميان علمای شيعه جايگاهی ندارد و علمای تشيع اين حديث را به هيچ‌وجه قبول ندارند.
دبير علمی نشست گفت: ائمه(ع) نيز به شدت با اين حديث برخورد و مقابله كرده و فرموده‌اند قرآن بر يك روايت نازل شده و نزول آن بر هفت حرف معنا ندارد و حديث اهل سنت هم بررسی شد كه ديديم تناقض‌های زيادی در روايات آنان ديده می‌شود.
وی ادامه داد: يكی از موارد اين تناقض‌ها اعتراض پيامبر(ص) به خداست؛ يعنی خدا فرمودند اين قرآن را نازل كرديم و پيامبر(ص) اعتراض كرد به خدا كه اين يكی برای ما بسيار سنگين پس دو تا شود و بعد پيامبر(ص) از خدا درخواست كرد تا وسعت بدهد و به هفت حرف برسد و پيامبر(ص) در مقابل كلام خدا اعتراض می‌كند و نمی‌پذيرد.
رضايی بيان كرد: اين نشست با حضور دانش‌پژوهان دوره دكتری برگزار و نتيجه‌گيری شد كه اين روايت از احاديث اهل سنت به شيعه منتقل شده است.