اداره قرآن و حديث معاونت فرهنگي تربيتي موسسه آموزش عالي بنت الهدي دومين جلسه نشست اعضاي کانون حفاظ قرآن کريم را برگزار مي نمايد.به گزارش واحد خبر شهرمجازی قرآن،اين جلسه با همفکري اعضاي اصلي گروه و رئيس کانون برگزار خواهد شد.
مسوول اداره قرآن و حديث موسسه هدف از برگزاري اين جلسه را تفکيک سازي زير گروه ها دانست و گفت در اين تفکيک سازي گروه ها به 5 گروه حافظين کل, حفاظ 25 جز, 15 جز, 10 جز و زير 5 جز تفسيم مي شوند.

گفتني است جلسه اعضاي کانون حفاظ روز سه شنبه 9/12/1390در دارالتلاوه موسسه برگزار مي شود.

منبع:المصطفی نیوز


آخرین موضوعات ارسالی این تالار: