تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 21
 1. #1

  ۩۩۩ رجعت ۩ رجعت امامان نور

  رجعت چيست

  پـيـش از هـر چـيـز، بـايـد اصـل"رجـعـت" را شـنـاخـت. بـه هـمـين جهت، جاى اين سؤ ال است كه : رجعت چيست ؟
  رجعت بدين مفهوم است كه: امامان خاندان وحى و رسالت عليهم السلام و انبوهى از كسانى كـه جـهـان را بـدورد گـفـتـه انـد، بـار ديگر پس از حضرت مهدى عليه السلام و پيش از شـهـادت او بـه خـواسـت خـدا و اراده حكيمانه او، بدين جهان باز مى گردند و نخستين رجعت كـنـنـده حـضـرت امـام حـسـيـن عـليـه السـلام اسـت و پـس از آن وجـود گرانمايه، همه امامان اهل بيت عليهم السلام يكى پس از ديگرى. اين فشرده و عصاره بحث"رجعت".

  در ايـن مـورد، روايـات بـسـيـارى رسـيده است كه شمار آن ها از ده ها روايت مى گذرد كه اين روايات اصل رجعت و ابعاد و چگونگى آن را شرح مى دهد.
  روزگـارى سـپـرى شـده اسـت كـه عـقـيـده بـه رجـعـت گـناهى نابخشودنى و جنايتى غـيـرقـابـل گـذشـت قـلمداد گشته و مخالفان منحرف و تندروى اين عقيده، به موافقان آن يـورشـهاى بى رحمانه برده و بر ضد اين عقيده تاخت و تازها نموده اند، به گونه اى كه گويى با كفر و ماديگرى مبارزه مى كنند.

  ايـنـك مـا بـر آنـيـم تا اين انديشه را بر روى ميز تشريح قرار دهيم و از ابعاد و حقيقت آن آگـاه شـويـم و آنـگـاه آن را بـه كـتـاب خـدا و سـنـت پـيـامـبـر و عقل عرضه داريم و بنگريم كه ديدگاه قرآن و سنت و خرد سالم نسبت به اين عقيده چيست ؟ آيا اين انديشه و عقيده چيزى است كه در خور استهزاء و تاخت و تاز است يا نه ؟

  نكاتى كه لازم است در اين بخش مورد بحث قرار گيرد عبارتند از:

  1 - زنده شدن مردگان در روز رستاخيز
  2 ـ آيا پيش از روز رستاخيز خداوند كسى را زنده نموده است ؟
  3 ـ قرآن و مسأله رجعت
  4 ـ رجعت در آئينه روايات
  5 ـ چه كسانى به دنيا باز مى گردند؟

     
  برگرفته از آثار آية الله سيد محمد كاظم قزويني


 2. صلوات و تشکر : 6


 3. #2  زنده شدن مردگان در روز رستاخيز

  عـقـيـده بـه رسـتـاخـيـز و زنـده شـدن مـردگـان، اصل خدشه ناپذيرى است كه از اصول دين شمرده شده است و تصور نمى كنم هيچ فردى، مسلمان و مؤمن به قرآن و اسلام باشد و آنگاه با وجود صدها آيه قرآن و صدها روايت و دلايل مسلم عقلى، باز هم به رستاخيز و مسأله معاد ايمان نياورد.
  ما اينك در انديشه طرح بحث معاد نيستيم بلكه تنها به نكات مهم و خدشه ناپذيرى از آن براى ورود به بحث رجعت اشاره مى كنيم:

  1 ـ واقـعـيـت ايـن اسـت كـه تـمـامـى مـسـلمـانـان از هـر مـذهـب و گـروهـى كـه بـاشند، در اين اصـل، اتـفـاق نظر دارند كه خداوند، تمامى بندگان خويش را از آغاز تا فرجام گيتى، همه و همه، حتى جنين هاى سقط شده را، در روز رستاخيز زنده مى سازد.

  قرآن شريف در اين مورد مى فرمايد:

  وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.
  سوره كهف، آيه 47.
  و همه را براى حسابرسى گرد مى آوريم و يك تن از ايشان را رها نخواهيم ساخت.

  شـايـد بـسـيـارى از ديـن بـاوران و پـيـروان مـذاهـب نـيـز در ايـن اصل با مسلمانان هم عقيده و همگام باشند؛ چرا كه زنده شدن مردگان به فرمان خدا و اراده او در روز رسـتـاخـيـز از ديـدگـاه مـسـلمـانـان از مسايل قطعى و ترديدناپذير است و اگر ديـگـران آن را بـعيد بشمارند هيچ مسلمانى آن را نمى تواند دور از انتظار شمرده و بدان ترديد ورزد.

  آرى! مـشـركان و ماديگرايان، برانگيخته شدن در روز رستاخيز و حساب و كتاب را انكار نموده و مى گويند:

  أَ اِذَا مِتْنَا وَ كُنّا تُرَاباً وَ عِظاماً أَ اِنّا لَمَبْعُوثُونَ.
  سوره صافات، آيه 16.
  آيا هنگامى كه ما مرديم و تبديل به خاك و استخوان شديم ما را زنده خواهند ساخت؟

  مـا در ايـنـجـا، در فـكـر پـاسـخ گفتن به اين پندار ماديگرايان نيستم بلكه تنها اين سؤ ال را طـرح مـى كـنـيـم كـه زنـده شـدگـان مـردگـان در روز رسـتـاخـيـز، يـك اصل قطعى اسلامى است. اينك، آيا خداوند قبل از رستاخيز نيز كسى را زنده ساخته است؟

  واقـعيت اين است كه: هر كس ايمان به معاد دارد و باور مى كند كه خداوند در روز رستاخيز تـمـامـى انـسـانـ هـا را زنـده مـى سـازد، بـر چـنـيـن انـسـان بـا ايـمـانـى، مشكل نيست كه ايمان بدين واقعيت نيز بياورد كه خداوند بر هركارى تواناست و مى تواند برخى از بندگانش را بيافريند همان گونه كه بر آفرينش دگرباره همگى آنان در روز رستاخيز تواناست.

  نه خرد و انديشه اين واقعيت را ناممكن مى شمارد و نه كتاب و سنت.


 4. صلوات و تشکر : 6


 5. #3  قرآن و....

  قـرآن بـيانگر اين واقعيت است كه نه تنها احياى مردگان پيش از معاد ممكن است، بلكه بـارهـا انـجـام شده است. اينك از آياتى كه براى منصفان بسنده است، نمونه هايى را مى آوريـم و حـق سـتـيزان هم كه به بيان قرآن: هر آيه و معجزه اى كه بنگرند، بدان ايمان نمى آورند:

  .... وَ إِن يَرَوْا كلّ ءَايَةٍ لا يُؤْمِنُوا بهَا...
  سوره انعام ، آيه 25 و سوره اعراف ، آيه 146.

  نمونه آيات

  1ـ قرآن در اين مورد مى فرمايد:

  ... وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِيهَا وَ اللّهُ مخْرِجٌ مّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِك يُحْىِ اللّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكمْ آياتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ.
  سوره بقره ، آيه 73 و 72.

  و بـه ياد آوريد هنگامى را كه كسى را كشتيد و درباره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد در حالى كه خدا آن چه را پنهان مى كرديد آشكار ساخت.* پس گفتيم پاره اى از آن را به مـقـتـول بـزنـيـد، خـدا مـردگان را اين گونه زنده مى سازد و نشانه هاى قدرت خويش را اين گونه به شما مى نماياند.

  در آيه شريفه، روى سخن با بنى اسرائيل است، چرا كه يكى از آنان در زندگى خويش فـردى از نـزديـكـانـش را كـشـت آنـ گـاه پـيكر او را بر سر راه گروهى از گروه هاى بنى اسرائيل افكند و سپس همان قاتل فريبكار خودش آمد و خونخواهى نمود.

  مـردم از مـوسـى پـرسـيـدنـد كـه: قـاتـل ايـن بـنـده خـدا كـيـسـت كـه در مـورد قاتل آن اختلاف مى كنند؟
  مـوسـى فـرمـود گـاوى را بـكـشـنـد و بـا جـزئى از اجـزاى آن، مـقـتـول را بـزنـنـد و آنـ گـاه كـه بـه دسـتـور آن حـضـرت عمل كردند مرده زنده شد و قاتل خويش را معرفى كرد و بار ديگر از دنيا رفت.

  قـرآن پس از ترسيم اين داستان شنيدنى مى فرمايد:
  خداوند اينگونه مردگان را زنده مى سازد.

  از آيـه شـريـفـه، ايـن واقـعـيـت دريـافـت مـى گـردد كـه خـداونـد، مـقـتـول بنى اسرائيل را در همين جهان و پيش از روز رستاخيز زنده ساخت.

  اين است نمونه اى از رجعت يا بازگشت به دنيا.


 6. صلوات و تشکر : 7


 7. #4  أَ لَمْ تَرَ إِلى الّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أَحْياهُمْ إِنّ اللّهَ لَذُو فَضلٍ عَلى النّاسِ وَ لَكِنّ أَكثرَ النّاسِ لا يَشكرُونَ
  (سوره كهف ، آيه 47)

  آيـا آن هزاران تن را نديده اى كه از بيم مرگ از خانه هاى خويش بيرون رفتند؟ سپس خدا به آنان گفت: بميريد! آنگاه همه را زنده ساخت. خداوند به مردم نعمت مى دهد اما بيشتر مردم، سپاس نعمت هاى خدا را بجا نمى آورند.


  ايـن آيـه شـريـفـه در مـورد گـروهـى از بـنـى اسـرائيـل سـخـن مـى گـويـد. آنـان دسـتـه اى بـودنـد كـه از بـيمارى كشنده طاعون كه در سرزمينشان پديدار شد، از آن جا گريختند. مفسران در شمار آنان بحث دارند برخى آنان را سه هزار نفر آمار مى دهند و برخى چهل هزار نفر و برخى ديگر هفتاد هزار... .

  ايـنـان از وحـشـت بـيـمـارى طـاعـون، از شهر و ديار خويش گريختند اما خداوند همه آنان و چارپايانشان را كشت، پيكرهاى آنان از هم گسيخت و اعضا و اندام هايشان متلاشى گشت.

  روزى پـيـامـبـرى از پـيـامـبـران خـدا از كـنار شهر و ديار و پيكرهاى متلاشى شده آنان مى گـذشـت كـه از خـداى توانا درخواست كرد آنان را زنده سازد و خداوند همه را زنده ساخت، همان گونه كه آيه شريفه اين مطلب را به صراحت بيان مى كند.

 8. صلوات و تشکر : 7


 9. #5  أَوْ كالّذِى مَرّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِهَا قَالَ أَنى يُحْىِ هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمّ بَعَثَهُ قَالَ كمْ لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يَوْماً أَوْ بَعْض يَوْمٍ قَالَ بَل لّبِثْت مِائَةَ عَامٍ فَانظرْ إِلى طعَامِك وَ شرابِك لَمْ يَتَسنّهْ وَ انظرْ إِلى حِمَارِك وَ لِنَجْعَلَك ءَايَةً لِّلنّاسِ وَ انظرْ إِلى الْعِظامِ كيْف نُنشِزُهَا ثُمّ نَكْسوهَا لَحْماً فَلَمّا تَبَينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنّ اللّهَ عَلى كلّ‏ِ شىْ‏ءٍ قَدِيرٌ.(سوره بقره، آيه 259.

  يـعـنـى : يـا بـه مانند آنكه ـ برخى از مفسرين گفتند مراد عزير بوده ـ به دهكده اى گذر كرد كه خراب و ويران شده بود، گفت: به حيرتم كه خدا چگونه باز اين مردگان را زنده خواهد كرد.
  پـس خـداونـد او را مـى راند و پس از صد سال او را برانگيخت و زنده ساخت و بدو فرمود كه: چند مدت درنگ نمودى؟

  جواب داد: يك روز يا پاره اى از يك روز.

  خداوند فرمود: نه چنين است! بلكه صد سال است ـ كه به خواب مرگ افتادى ـ نظر در طعام و شراب خود بنما
  ـ مفسرين گفتند طعامش انگور و انجير و شراب آب انگور بود ـ كه هـنـوز تـغـيـيـر نـنـمـوده و الاغ خـود را نـيـز بـنـگـر تـا احوال بر تو معلوم شود و ما تو را حجت براى خلق قرار دهيم كه امر بعثت را انكار نكنند و بنگر در استخوانهاى آن كه چگونه درهمش پيوسته و گوشت بر آن پوشانيم.
  چـون ايـن كـار بر او روشن و آشكار گرديد گفت:
  همانا اكنون به حقيقت و يقين مى دانم كه خداوند بر هر چيز تواناست.

 10. صلوات و تشکر : 7


 11. #6
  تفسير آيه

  مـنظور ما در اينجا تفسير كامل آيه شريفه نيست بكله ترسيم نمونه هايى است كه طبق تـصـريـح قـرآن خـداونـد بـرخى از بندگانش را پيش از فرا رسيدن روز رستاخيز زنده ساخته و به اين دنيا باز گردانيده است.
  طـبـق آيـه شـريفه، اين پيامبرى از پيامبران خداست كه بر شهر و ديارى كه خانه ها بر سر مردم فرو ريخته و از ساكنانش ‍ تهى بوده گذر نموده است.

  آنـگـاه پـس از تـمـاشـاى اسـتخوانهاى متلاشى شده از خود پرسيده است كه:
  براستى خداوند چگونه اين مردگان را زنده خواهد ساخت؟
  خـداونـد خـود او را بـه كـام مـرگ فـرسـتـاده و پـس از صـد سـال او را زنـده سـاخـته و ندايى از آسمان شنيده است كه:
  هان! بگو چند وقت است كه خفته اى؟
  پاسخ داده است كه:
  يك روز يا پاره اى از روز.

  چـرا كـه بـامـدادى از دنـيـا رفـتـه بـود و شـامـگـاهـى پـس از يـك صـد سال بار ديگر لباس زندگى پوشيده بود به همين جهت پنداشته بود كه يك روز خفته است يا نصف روز.

 12. صلوات و تشکر : 7


 13. #7
  وَ إِذْ قُلْتُمْ يامُوسى لَن نّؤْمِنَ لَك حَتى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً. (
  سوره بقره ، آيه 55.)
  يـعـنـى: و آنـگاه را كه گفتيد: اى موسى! ما تا هنگامى كه خدا را به آشكار نبينيم به تو ايمان نمى آوريم.
  و همچنانكه مى نگريستيد صاعقه شما را فرا گرفت. پس شما را پس از مردن، زنده ساختيم شايد سپاسگزار گرديد.

  اين داستان در دو جاى از قرآن شريف آمده است، نخست در
  سوره بقره كه ترجمه شده و ديگر در سوره نساء كه مى فرمايد:

  فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصاعِقَةُ بِظلْمِهِمْ.


  يـعـنـى:
  پـس گـفـتـنـد: (اى مـوسـى !) خـدا را به آشكار به ما بنماى ـ و بخاطر اين سخن كفرآميزشان ـ صاعقه آنان را فرا گرفت. (
  سوره نساء، آيه 153.)

  فشرده داستان اين است كه: يهوديان به حضرت موسى عليه السلام گفتند: ما به تو و رسـالت تـو ايمان نمى آوريم تا آنگاه كه خدا را بطور آشكار و به چشم خود ببينيم. از اين رو صاعقه آنان را گرفت و در حالى مى نگريستند.

  آنـگـاه آنان را پس از مرگشان بار ديگر خداى جهان آفرين برانگيخت و هر هفتاد نفر زنده شدند و بار ديگر مدتى طولانى در اين جهان زندگى كردند.

  بـدينسان اين آيه شريفه نشانگر گروهى است كه مردند و بار دگر خدا آنان را پيش از روز قيامت زندگى بخشيد.

 14. صلوات و تشکر : 6


 15. #8
  5-
  وَ رَسولاً إِلى بَنى إِسرائيلَ أَنى قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رّبِّكمْ أَنى أَخْلُقُ لَكم مِّنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طيرَا بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُبْرِىُ الأَكمَهَ وَ الأَبْرَص وَ أُحْىِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللّهِ ...
  (سوره آل عمران ، آيه 49)

  يـعـنـى:
  و او را بـه رسـالت بسوى بنى اسرائيل (مى فرستد كه او به آنان مى گويد مـن از جـانـب پـروردگـارتـان آمـده ام. مـن بـرايـتـان از گل چيزى چون پرنده مى سازم و در آن مى دمم، پس به اذن خدا پرنده اى مى شود؛ و كور مادر زاد و برص ‍ گرفته را شفا مى بخشم و به فرمان خدا مرده را زنده مى كنم ...

  جريان حضرت عيسى عليه السلام و احياى مردگان بدست او در دو سوره از قرآن آمده است: نخست در سوره آل عمران ـ كه ذكر شد ـ و ديگر در سوره مائده كه مى فرمايد:

  .. وَ إِذْ تخْلُقُ مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِ بِإِذْنى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طيرَا بِإِذْنى وَ تُبرِىُ الأَكمَهَ وَ الأَبْرَص بِإِذْنى وَ إِذْ تخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنى ...
  (سوره مائده ، آيه 110)

  يعنى: و آنگاه كه به فرمان من، از گل چون پرنده مى ساختى و در آن مى دميدى و به اذن من پرنده اى مى شد و كور مادرزاد و پيسى گرفته را به اذن من شفا مى دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من زنده مى ساختى ...

  در ايـن دو آيه شريفه، اين واقعيت آمده است كه: حضرت عيس عليه السلام مردگان را به اذن خدا و در پرتو قدرت او زنده مى ساخت تا آنجا كه در تاريخ آمده است كه:

  فرزند حـضـرت نـوح عـليـه السـلام سـام را، بـا وجـود گذشت قرنها از مردنش، زنده ساخت.

     
  بحارالانوار، ج 14، ص 233.


  بـه هـر حـال مـنـظـور از تـرسـيـم ايـن آيات پنجگانه بيان اين واقعيت است كه خداى جهان آفـريـن شـمـارى از مـردگان را به دعاى حضرت عيسى عليه السلام پيش از فرا رسيدن رستاخيز زنده ساخت.

  آرى! خـوانـنده گرامى! اين واقعيت روشن و روشنگر را تنها به عنوان نمونه براى زنده شـدن مـردگـان پـيـش از قيامت و وقوع اين حقيقت ترسيم كرديم و فكر نمى كنيم هيچكس در صراحت آيات پيرامون موضوع مورد بحث بتواند ترديد كند.

 16. صلوات و تشکر : 7


 17. #9
  اينك نگرشى بر روايات

  روايـاتـى كـه بـيانگر زنده شدن مردگان پيش از فرا رسيد رستاخيز باشد، بسيار است و بر سه بخش قابل تقسيم مى باشند:

  1ـ انـبـوه روايتى كه از زنده شدن مردگان بدست پيامبران گذشته سخن مى گويد و اين دسته بسيار است.

  2ـ دسـته ديگر رواياتى است كه تصريح مى كند كه به دعاى خالصانه پيامبر(ص ) و به دست او مردگانى زنده شدند.

  3ـ و رواياتى كه نشانگر آن است كه بر اثر دعاى برخى از امامان معصوم عليهم السلام برخى مردگان زنده شدند، كه ما براى رعايت اختصار، از آوردن نمونه هایى مى گذريم.

  آرى ! خـوانـنـده عـزيـز! ايـن سـه دسـتـه روايـات هـر كـدام دليل بر امكان رجعت و زنده شدن برخى از مردگان پيش از روز رستاخيز است.

 18. صلوات و تشکر : 6


 19. #10
  قرآن و مسأله رجعت

  برگرفته از آثار آية الله سيد محمد كاظم قزويني


  هـدف اصـلى مـا از آوردن آيـات شـريـفـه قـرآن كـه از زنـده شـدن بـرخـى از مردگان گـزارش مى كند و نيز ترسيم دسته هاى روايات در اين مورد، اين است كه زمينه طرح اين سـؤ ال فـراهـم آيـد كـه:


  آيـا در قـرآن شـريـف بـر مـسـأله رجـعـت دليل داريم؟

  پاسخ:

  آرى! در قـرآن كـريـم آيـات مـتـعـددى اسـت كـه امـامـان اهـل بـيـت عـليـهـم السـلام آنـهـا را به مسأله رجعت تفسير كرده اند. و روشن است كه امامان مـعـصـوم عليهم السلام مترجمان و مفسران حقيقى وحى الهى هستند. قرآن در خانه آنان فرود آمده و صاحبان خانه از آنچه در خانه است از همگان آگاهتر و داناترند.

  پـيـش از آوردن نـمـونه هايى از آيات قرآن در اين مورد، توجه شما خواننده گرامى را به ايـن نـكـتـه مـعـطـوف مـى دارم كـه بـرخـى از دانـشـمـنـدان مـعاصر، 76 آيه از آيات را كه تأويل به رجعت شده است گرد آورده اند و اينها غير از انبوه روايات در اين مورد است كه از آنها سخن خواهد آمد.

  و اين مطلب شگفتى هم ندارد چرا كه اصل رجعت از موضوعات عقيدتى است. طبيعى است كه بر آن تأكيد شده باشد.

 20. صلوات و تشکر : 6


صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. نماز جماعت در آینه ی احادیث و روایات
  توسط 88060855 در تالار عبادات
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1391/12/14, 10:58 بعد از ظهر
 2. رهبر معظم انقلاب در جمع دانشگاهيان علم و صنعت ايران
  توسط مهدی یار در تالار ولایت فقیه
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/09/21, 04:51 بعد از ظهر
 3. پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/08/02, 10:46 بعد از ظهر
 4. ✿ اطاعت رسول اطاعت خداس
  توسط ملکوت در تالار پيامبر اعظم (ص)
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1391/04/07, 01:35 بعد از ظهر
 5. شفاعت
  توسط hoda در تالار شفاعت
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/11/19, 08:27 قبل از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •