پيامبران اولوا العزم
خداوند برخي از پيامبران را اولوا العزم خوانده و به حضرت محمّد(ص) دستور داده تا در امر جهاد و پايداري از آنان پيروي كند: [فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ] [الأحقاف:35] ؛ صبر و پايداري پيشه كن همان‏گونه كه پيامبران اولوالعزم پايداري كردند».
اين پيامبران به اين سبب اولوا العزم ناميده شدند كه داراي عزم و اراده‏اي بسيار قوي و فوق‏العاده بودند و بيش از ديگر پيامبران، با مردم زمان خويش درگير بوده، در مبارزات خود دشواري‏هاي زيادي را متحمّل شدند. آنان عبارتند از: نوح(ع)، ابراهيم(ع)، موسي(ع)، عيسي(ع) و محمّد(ص).
از ميان ايشان، حضرت محمّد(ص) بيش از همه پيامبران به مبارزه و پايداري پرداخت، از اين رو، خداوند آن حضرت را چنان مورد ستايش و اكرام خويش قرار داده كه هيچ يك از پيامبران قبل از او را چنين ستايش نكرده است.