ويژگي‏هاي نبوّت
نبوّت، موهبتي الهي است كه خداوند آن را به هر كدام از بندگانش كه بخواهد و شايستگي آن را داشته باشد، عنايت مي‏كند. اين موهبت با انديشه و خرد به دست نمي‏آيد و اكتسابي هم نيست و هم‏چنين به وسيله كثرت طاعت و بندگي يا به صورت وراثت حاصل نمي‏شود؛ بلكه اين افتخار، گزينشي خدايي براي برخي از بندگان بوده و جز با الهام الهي و توفيق او، نمي‏توان بدان دست يافت، قرآن در اين مورد مي‌فرمايد: [اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [الحج:75] ؛ خداوند از فرشتگان و انسان‏ها، فرستادگاني برمي‏گزيند، به راستي كه خدا شنوا و بيناست». و در جاي ديگر مي‌فرمايد: [إِنَّ اللهَ اصْطَفَي آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَي العَالَمِينَ] [آل عمران:33] ؛ به راستي خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عِمران را بر تمام جهانيان برگزيد».


منبع: تاريخ انبياء/ نوشته محمد مهدي سازندگي