جملات معترضه در بين داستان
قرآن كريم در ضمن بيان داستان، گاه جمله يا جملات معترضه‌اي را نيز مي‌آورد و اين يكي ديگر از ويژگي‌هاي و روش‌هاي قرآن در داستان‌پردازي است و مخالف روش قرآن در بيان قصّه‌ها نيست، زيرا قرآن خواسته است در ضمن بيان داستان، به هدفي كه از حكايت كردن آن مدّ نظر داشته است، برسد و اين جملات نه تنها خواننده را از اصل داستان دور نگه نمي‌دارد بلكه نقل به موقع اين جملات او را در برداشت و درك پيام اين قصّه‌ها ياري مي‌دهد و به اصطلاح به طور غير مستقيم به تربيت و ارشاد و انذار آنان مي‌پردازد.
امروزه در علم روان‌شناسي نيز ثابت گرديده که نصيحت غير مستقيم اثرش بيشتر از پند و اندرزهاي مستقيم مي‌باشد، چنانکه اگر اشتباهات شخصي، غير مستقيم به او فهمانده شود بدون شک اثرش بسيار بيشتر از بيان مستقيم آن مي‌باشد، که اتفاقاً هنر قصّه و داستان نيز همين مي‌باشد. زيرا که با تشويق يا تنبيه قهرمان داستان به طور غير مستقيم خواننده را به خوبي‌ها دعوت کرده و از بدي‌ها، متنفّر مي‌سازد.