گرچه خداوند بر حفظ آیات نورانی وحی وعده داده است، اما این مهم مسئولیت ترویج و توسعه مفاهیم قرآن را از ما ساقط نمی کند از این رو وقف با نیات قرآنی، به منظور اثبات جدایی ناپذیری قرآن و عترت (ع) می‌تواند ما را در این مسیر یاری کند

به گزارش واحد خبر شهر مجازی قرآن، حجت الاسلام والمسلمين محمدصادق يوسفي مقدم، رييس مرکز فرهنگ و معارف قرآن گفت: وقف در نگاه وحي سنتي است حسنه که نگاه کوتاه و گذراي انسان به زندگي دنيايي را به نگاهي ابدي تغيير مي دهد، همچنين با دادن ديدي هميشگي به وي او را به مسيري هدايت مي کند که ريشه در فطرت انسان يعني تلاش براي جاودانگي دارد.

وي با بيان اين مطلب که وقف مسير تحصيل جاودانگي را براي آدمي هموار مي کند، عنوان کرد: اسلام ديني است که خداوند آن را منطبق با فطرت آدمي معرفي کرده است و از آن جا که اصلي ترين ميل فطري آدمي جاودانگي و حيات ابدي است، وقف با حصر اصل مال و تسهيل منفعت آن به اين خواسته جامه عمل مي پوشاند.

حجت الاسلام يوسفي مقدم ادامه داد: تعداد واژگاني که در قرآن به وقف به عنوان سنتي حسنه اشاره کرده اند، متعدد است واژگاني همچون صدقه، خيرات، احسان في سبيل الله و عرف و معروف که انطباق معنايي با وقف دارند از اين رو نياز است تا با تامل در آنها و بررسي گزاره هايشان استفاده هاي لازم را از آنها براي عملي کردن ميل فطري آدمي يعني جاودانگي ببريم.

رييس مرکز فرهنگ و معارف قرآن با استناد به آيه 46 سوره مبارکه کهف که بر بکارگيري اموال و فرزندان در مسير باقيات و صالحات تاکيد مي کند، تصريح کرد: وقف سنتي است حسنه که جنبه باقيات و صالحات در آن موج مي زند و اين اعم از وقف خاص و وقف عام است، وقف عملي است نيکو که هم به آرزوهاي انسان جامعه عمل پوشانده و هم تبعات مثبت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد.

وي با بيان اين مطلب که وقف نه تنها در قرآن بلکه در ديگر کتب آسماني نيز وقف مورد توجه و تاکيد قرار داشته و دارد، ابراز کرد: البته تفاوتي اساسي ميان قرآن با ساير کتب آسماني وجود دارد و آن وعده برحق الهي مبني بر محفوظ ماندن آيات وحي از تحريف است اما در مورد ديگر کتب آسماني چنين وعده اي وجود ندارد.
حجت الاسلام يوسفي مقدم تاکيد کرد: اگرچه خداوند بر حفظ آيات نوراني وحي وعده داده است، اما اين مهم مسئوليت ترويج و توسعه مفاهيم قرآن را از ما ساقط نمي کند از اين رو وقف با نيات قرآني همچون برگزاري کلاس هاي آموزشي، ترجمه مصحف شريف به زبان هاي مختلف، چاپ و نشر کتاب الهي و به ويژه استخراج معارف ناب اهل بيت (ع) از درون آيات الهي به منظور اثبات جدايي ناپذيري قرآن و عترت (ع) مي تواند ما را در اين مسير ياري کند.

وي با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي براي وقف در مسير نشان دادن همبستگي و پيوند جدايي ناپذير قرآن و عترت (ع) بيان کرد: علاوه بر اين بايد به نقش عزت بخش قرآن به مسلمانان در طول تاريخ توجه کرد چراکه هرجا ما آيات الهي را سرلوحه کار خود قرار داده ايم عزت يافته و بالعکس هر جا که نسبت به آن غفلت کرده ايم چيزي جز ذلت و زبوني کسب نکرده ايم.

حجت الاسلام يوسفي مقدم با اشاره به نامگذاري سومين روز از هفته وقف با عنوان "وقف، قرآن و بيداري اسلامي" گفت: اگر برنامه زندگي خود را از آيات الهي اخذ کنيم بي ترديد عزت و پيروزي از آن ما مي شود و اين وعده برحق الهي است که در طول تاريخ بارها ثابت شده است، چراکه آيات نوراني وحي بارها بر سرباز زدن از ولايت کفار تاکيد کرده و مسلمانان را به نفي سلطع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حکومتي بيگانگان تشويق کرده اند.

رييس مرکز فرهنگ و معارف قرآن توجه به عزت و سربلندي را پيام اصلي مصحف شريف براي امت اسلام دانست و خاطرنشان کرد: اين مهم محقق نمي شود مگر با رجوع و بازگشت به آيات الهي يعني عمل کردن به معارف و مفاهيم آن، از اين رو اگر از طريق وقف هاي قرآني بتوان اين فرهنگ را نهادينه کرده و امت اسلام را از مسئوليت هاي خود آگاه کنيم کاري مهم انجام داده ايم چراکه هواره در ميان امت اسلام جريان هايي که روح استبدادستيزي و استکبارستيزي در آن موج مي زند وجود دارد که مي توان با موقوفات قرآن آنها را عملياتي کرد.

منبع : شبستان