تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 14

موضوع: انواع جفظ

 1. #1

  انواع جفظ


  حفظ قرآن به دو شكل ممكن است : 1 . حفظ ترتيبى 2 . حفظ موضوعى حـفـظ ترتيبى يعنى حفظ آيات از ابتداى قرآن تا پايان آن. حفظ موضوعى به معناى حفظ آيات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است كسانى كه از حافظة متوسط و وقت بـيـش تـر برخوردارند، شايسته است در مسير حفظ ترتيبى گام بردارند .
  براى آنان كه از حافظة مـتـوسـط يـا فرصت كافى بى بهره اند، حفظ موضوعى يا حفظ بعضى از سورهاى كوچك و داراى فضيلت سودمندتر است .
  كسانى كه به هيچ وجه توان حفظ آيات قرآن را ندارند، بايد بسيار سجده به جـاى آورنـد .
  يـكـى از يـاران پـيـامـبراسلامـ‌ صل الله علیه و آله و سلّم ـ نزد حضرت آمد و گفت : قرآن از ذهنم رميده ونگهدارى‌اش برايم دشوار شده است. حضرت فرمود: لا تحمل عليك ما لا تطيق و عليك بالسجود.
  كارى كه توان انجامش را ندارى، انجام مده، و بر تو بادسجده كردن.

 2. صلوات و تشکر : 8


 3. #2  مراحل حفظ قرآن حفظ قرآن مراحلى دارد. كه رعايت آنها بسيار سودمند است . اين مراحل عبارت است از:
  1. نقطة شروع
  حـفـظ جـزء اول قرآن از حفظ جزء دوم مشكل‌تر است ، و حفظ جزء دوم از جزء سوم دشوارتر .
  بدين سبب ، يكى ازدانشمندان مى گويد: هركه پنج جزء قرآن را حفظ كند ، بايد به حفظ كل قرآن اميدوار باشد . حـفـظ قـرآن در آغاز كار دشوارتر است و هر چه پيش تر رويم، دشوارى‌ها كم‌تر مى‌شود .
  از اين رو، شـايـسـته است براى جلوگيرى از دلسردى حفظ را از آسان‌ترين مكان آغاز كنيم.
  موارد زير براى شروع حفظ مناسب‌ترين آيات شمرده مى‌شود: الف) فهرست سوره‌هاى قرآن ب) جزء سى‌ام، ج) داستان‌هاى قرآن در بسيارى از كشورها، جزء سى‌ام قرآن - كه سوره هايش كوچك و يادگيرى‌اش تا اندازه‌اى آسان‌تر است - با عنوان عم جزء جداگانه چاپ مى‌شود و متن درسى قرار مى‌گيرد.

 4. صلوات و تشکر : 7


 5. #3
  2. كيفيت حفظ
  نـخـست بايد سوره يا جزء مورد نظر را تقسيم بندى كرد و سپس به حفظ آن پرداخت.
  با اين روش، حجم آيات سوره يا جزء كم‌تر و كارحافظ آسان‌تر مى‌نمايد پس از تقسيم بندى سوره يا جزء، نوبت به حفظ مى‌رسد .
  براى حفظ دو راه وجود دارد: الف) حفظ آيات بر اساس صفحه، ب) حفظ آيات بر اساس شماره در راه اول، به طور متوسط سهمية هر روز يك صفحه است.
  اگر كسى اين شيوه را انتخاب كرد، بـايـد تا آخر قرآن بدان پای‌بند ماند و بر اساس صفحه پيش رود. در شيوة دوم، مناسب‌ترين راه اين است كه آيات پنج تا پنج تا به خاطر سپرده شود، زيرا كسى كه شماره‌هاى 1 و 5 و 10 و ...
  را حفظ كـنـد، شـماره‌هاى بين آنها را ناخودآگاه به خاطر مى‌سپارد و براى اين كار به تمركز شديد فكر نـيـاز نـدارد. بـا ايـن روش، خـوانـدن قرآن از آخر به اول نيز دشوار نيست و با اندكى تمرين امكان پذيراست .
  بـايـد تـنـها پس از به خاطر سپردن دقيق يك آيه سراغ آية ديگررفت ، وقتى آية دوم به خاطر سـپـرده شـد، بايد دو آيه با هم تكرارشود و پس از اطمينان كامل ، حفظ آية سوم آغاز گردد.
  بر ايـن اسـاس، وقـتـى پـنـج آيه به خاطر سپرده شد، بايد آن قدر به تكرارشان ادامه داد كه در ذهن اسـتقرار يابد.
  پس از اين مرحله، بايد آيات پنج گانه هر روز دست كم پنج بار با فاصله تكرار شود تا در ذهن اثر عميق نهد.
  يك روان شناس مى‌گويد : به خاطر داشته باش كه نيمى از آنچه امروز مى‌خوانى پس از نيم ساعت فراموش خواهى كرد، و 23 آن را پـس از 9 سـاعـت و 34 آن را در مـدت 6 روز و 45 آن را نـيـز در عـرض يـك مـاه از يـاد خواهى برد .
  بنابراين، راه تثبيت آيات در ذهن تكرار روزانة آنها درفاصله‌هاى مختلف و منظم است.
  در روز بـعد، بايد ابتدا پنج آية روز پيش را چندين بار از حفظ خواند و سپس به حفظ پنج آية بعد روى آورد . بكارگيرى دقيق اين شيوه، حفظ قرآن كريم را آسان مى‌سازد.
  در پـايـان ايـن بخش، بايد ياد آور شد كه براى حفظ آية طولانى مى‌توان آن را به دو يا سه بخش تقسيم كرد و در مدت دو يا سه روز به خاطر سپرد.

 6. صلوات و تشکر : 7


 7. #4  كميت يا كيفيت
  آنچه به حفظ قرآن كمك مى‌كند و محفوظات قرآنى را متقن ومستحكم مى‌سازد، كيفيت است نه كـمـيـت. خوب به خاطر سپردن، بيش از حجم محفوظات اهميت دارد .
  پس بايد به تكرار - حتى اگر به طولانى شدن بسيار زمان حفظ قرآن بينجامد - ارج نهاد، زيرا تكرارپيوستة محفوظات بر دوام و استحكام آنها مى‌افزايد.

 8. صلوات و تشکر : 4


 9. #5
  3. تثبيت محفوظات
  نـگهدارى هر پديده‌‌اى از ايجاد آن دشوارتر است. اين قانون در (حفظ قرآن) نيز جارى است. پس از مـرحـلـة دشـوار حـفظ، بايد درانديشه ى مرحلة دشوارتر تثبيت محفوظات بود. تثبيت آيات در ذهن به چند شكل زير انجام مى‌پذيرد: 1. تكرار 2. گوش سپردن به نوارهاى قرآنى 3. نوشتن آيات در اين ميان، نيرومندترين و مؤثرترين ابزار تكرار است كه در بحث آينده از آن، سخن گفته خواهد شد. شيوة تكرار تكرار خود به شكل هاى گوناگونى نيز تحقق مى‌يابد،

 10. صلوات و تشکر : 7


 11. #6  براى مثال مى‌توان به سه شيوة زير اشاره كرد:

  1. قرائت در نماز
  قـرائت قـرآن در نمازهاى واجب و مستحب ، نوعى تكرار شمرده مى شود .
  در نماز واجب بايد بعد از سـورة حـمـد يـك سـورة كـامل قرائت شود، ولى در نماز مستحبى بعد از حمد هر مقدار آيه خوانده شود، كافى است و نماز صحيح است .
  با اجراى اين روش ، مى‌توان به تكرار محفوظات قرآنى پرداخت و آنها را در ذهن متقن و مستحكم ساخت .

 12. صلوات و تشکر : 7


 13. #7
  2. تكرار انفرادى
  حافظ قرآن بايد روزانه بخشى از وقت خويش را به تكرار محفوظات اختصاص دهد . هركس با توجه بـه حـافظه و موقعيت خويش مى‌تواند زمان مورد نياز براى تكرار خود را در يابد، ولى تجربه نشان مى‌دهد كه بايد هر 10 روز يا حداكثر 30 روز به تدريج همة محفوظات قرآنى تكرار شود .
  از آن جا كه قرائت هر جزء به طور متوسط نيم ساعت وقت مى‌خواهد، مى‌توان جدول زير را، به عنوان روش مطمئن استقرار محفوظات در ذهن، به عاشقان قرآن ارائه داد: نوع حافظ زمان لازم براى تكرار در روز كل قرآن يك ساعت و نيم 20 جزء، يك ساعت 10 جزء، نيم ساعت 5 جزء يك ربع نـاگـفـته نماند، مهم تلاوت قرآن است نه مرور آن در ذهن.
  افزون بر اين، بايد زمان تكرار در تمام روز تـقـسـيـم شود، براى مثال بهتر است حافظ كل قرآن زمان يك ساعت و نيم تكرار را به 3 نيم سـاعـت تـقـسـيـم كند: نيم ساعت صبح، نيم ساعت ظهر و نيم ساعت پيش از خواب شبانه.
  البته مطلوب آن است كه حافظ به زمان‌هاى ياد شده بسنده نكند و از هر فرصتى براى تكرار و استحكام محفوظاتش بهره گيرد . خداوند مى‌فرمايد: «فاقرؤا ما تيسر من القرآن» .
  هر قدر ممكن است قرآن تلاوت كنيد. در پـايـان ايـن بخش، ذكر روش استاد طبلاوى در تكرار آيات، به عنوان يك الگو، سودمند به نظر مـى‌رسـد .
  او روز جـمعه تكرار را مى‌آغازد و سوره‌هاى بقره، آل عمران و نساء را به پايان مى‌رساند.
  روز يـكشنبه از ابتداى سورة يونس تا آخر نحل مى‌خواند و بر اساس تقسيم بندى خويش، تا پايان هفته يك بار قرآن را ختم مى‌كند . او مى‌گويد: اختصاص داده‌ام و آن را به سرعتى بيش من براى مرور قرآن هر روز دو ساعت و نيم وقت از ترتيل تلاوت مى‌كنم، چرا كه تلاوت با تجويد زمان بيش‌ترى مى‌طلبد.
  سهم هر روز من اين است كه در هر نيم ساعت يك جزء بخوانم و اين دو ساعت و نيم را به اين طريق در روز تقسيم كرده‌ام كه صـبح يك ساعت يعنى دو جزء، عصر يك ساعت يعنى دو جزء و هنگام خوابيدن نيز نيم ساعت يعنى يك جزء كه روى هم رفته پنج جزء را قرائت مى‌كنم.

 14. صلوات و تشکر : 6


 15. #8

 16. صلوات و تشکر : 2


 17. #9  نقل قول نوشته اصلی توسط mahtab20 نمایش پست ها
  اطلاعات عالی بود متشکرم
  برای شرکت در کلاس مجازی حفظ قرآن مجید به تاپیک زیر مراجعه کنید
  آغاز ثبت نام کلاس مجازی حفظ قرآن کریم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای ثبت نام اینجا مراجعه کنید

 18. صلوات و تشکر : 3


 19. #10  سلام چطوری باید براکلاس حفظظ مجازی ثبت نام کرد

 20. صلوات و تشکر : 3


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •