آيت‌الله‌العظمی نوری ‌همدانی با اشاره به بيداری اسلامی و تشنگی مردم دنيا به قرآن و معارف اهل ‌بيت(ع) تأكيد كردند: فرهنگ قرآنی بايد به كشورهای اسلامی و به همه جهان منتقل شود.

Click for larger version
آيت‌الله‌ نوری ‌همدانی: فرهنگ قرآنی به همه كشورهای جهان منتقل شود به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن، حجت‌الاسلام سيدمهدی تقوی، سرپرست سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور و مديرعامل ايكنا و معاونان سازمان پيش از ظهر امروز، 29 شهريورماه، با حضور در دفتر آيت‌الله‌العظمی حسين نوری ‌همدانی در قم با ايشان ديدار كردند.

در اين ديدار آيت‌الله‌العظمی نوری ‌همدانی با بيان اين كه فرهنگ قرآنی بايد به كشورهای اسلامی و به همه جهان منتقل شود، تصريح ‌كردند: انس و ارتباط با قرآن بهترين سرمايه و بهترين فضيلت برای انسان است.

ايشان در ادامه افزودند: در حديث نبوی است كه هر كس كه خدا به او علم قرآن داده ‌است، اگر تصور كند جايگزين بهتری دارد، قرآن را كوچك شمرده‌ است.

آيت‌الله‌العظمی نوری همدانی اظهار كردند: قرآن دريايی است كه دارای ابعاد مختلف است و در هر بعد كه كار انجام شود فضيلت و اهميت دارد.
اين مرجع تقليد با اشاره به آيه 200 سوره آل عمران افزودند: اين آيه آنقدر دارای مطلب است كه علامه طباطبايی 50 صفحه راجع به اين يك آيه مطلب نوشته است؛ آن‌قدر كلمات قرآن بار دارد و پرمحتواست كه می‌توان اين گونه درباره آن مطلب نوشت.

وی تأكيد كرد: علامه همچنين درباره آيه‌ ديگری نوشته برای اين آيه يك ميليون و 260 هزار معنا وجود دارد.

آيت‌الله‌العظمی نوری همدانی با بيان اين‌كه هر چه در قرآن كار كنيم به اعماق آن نخواهيم رسيد، تصريح‌ كرد: قرآن و اهل بيت(ع) را خداوند در ميان مردم قرار داده است، اما در دوره‌هايی كم‌كم اهل‌بيت(ع) و قرآن را كنار گذاشتند.

اين مرجع ادامه داد: امام حسين(ع) 10 سال قبل از شهادت امامت داشته ‌است و مراجعاتی به ايشان می‌شده است، اما روايتی از او بيان نكرده‌اند و در دوره امام سجاد(ع) هم وضع به همين منوال بوده ‌است.

ايشان با بيان اين‌كه حاكمان جور احاديث فراوانی عليه علويان درست كرده‌اند، افزود: عباسيان كتابی مانند صحيح بخاری را در برابر فرهنگ اهل‌ بيت(ع) علم كردند و در اين كتاب آنقدر مغرضانه عليه اهل ‌بيت(ع) مطلب نوشته شده ‌است و احاديث نادرست زيادی از ناصبی‌ها و خوارج آورده‌اند، اما يك حديث از امام صادق(ع) نقل نكرده ‌است.

آيت‌الله‌العظمی نوری همدانی با بيان اين‌كه اهل بيت(ع) در مضيقه بودند، عنوان كرد: الان فضايی ايجاد شده كه هم می‌توان اهل‌ بيت(ع) و هم قرآن را معرفی كرد و اين فضا بسيار مهم است.

ايشان با بيان اين‌كه تكيه‌گاه قرار دادن دشمنان و استكبار برای مسلمانان ذلت است، تأكيد كردند: امروز تونس و مصر و ليبی و بحرين و ... بيدار شده‌اند، اما عربستان می‌گويد كه شما در امور اين كشورها دخالت می‌كنيد، در اين‌جا مرزهای جغرافيايی كارآيی ندارد و قرآن به ما می‌گويد كه بايد با كفار و ... مقابله كنيد و اين دخالت در كشورها نيست.

اين مرجع تقليد ادامه داد: دنيای امروز در برابر فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) تشنه است كه در هر بعدی بخواهيم تبليغ كنيم بسيار اثرگذار و مهم است.
ايشان با بيان اين‌كه علوم انسانی ريشه در قرآن كريم دارد، اظهار كردند: متأسفانه ما علوم انسانی را از غرب گرفته‌ايم.

آيت‌الله‌العظمی نوری همدانی ادامه‌ داد: در قرآن كريم آياتی وجود دارد كه بيان‌كننده سنت‌های الهی است و اين سنت‌ها تغييرناپذيرند. سنت‌های الهی تغييرناپذير هستند و ما بايد خودمان را با آن‌ها منطبق كنيم.

اين مرجع تقليد در پايان خاطرنشان كردند: ممكن است برخی سنن تكوينی مانند اژدها شدن مار و نبريدن كارد تغيير كنند، اما سنت‌های اجتماعی الهی تغييری نمی‌كنند.