آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی در ديدار با مديران راديو قرآن اظهار كرد: راديو قرآن يكی از پاك‌ترين راديوها است كه مباحث آن با توجه به اينكه از قرآن است، هيچ‌گاه كهنه نمی‌شود

Click for larger version
آيت‌الله‌ جوادی آملی : راديو قرآن يكی از پاكترين راديوهاست 
به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به قول ایکنا ، در ديدار مديران راديو قرآن با آيت‌الله العظمی جوادی‌ آملی كه چهارشنبه، 23 شهريور‌ماه، صورت گرفت، پس از تلاوت آياتی چند از كلام‌الله مجيد توسط احمد ابوالقاسمی، قاری بين‌المللی و مدير گروه تلاوت راديو قرآن، محمدحسين محمدزاده، مدير اين شبكه، به ارائه گزارشی از عملكرد راديو قرآن پرداخت.

آيت‌الله جوادی آملی نيز در بيانات خود راديو قرآن را از پاك‌ترين راديو‌ها ناميدند و سپس به تفسير آيات تلاوت شده توسط اين قاری بين‌المللی پرداختند. ايشان به تمامی مبلغان الهی توصيه كردند كه اهل خشيت الهی باشند كه سخنان كسانی كه اهل خشيت باشند برجان می‌نشيند.

ايشان با اشاره به بزرگداشت حضرت عبدالعظيم ‌الحسنی(ع) يكی از ويژگی‌های ايشان را عرضه دين و عقايد به امام زمانشان بيان كردند و افزودند: امروز هم بايد دين را به صاحب آن عرضه كرد كه خداوند از همه كس به ما نزديك‌تر است.

اين مفسر قرآن، براساس ادعيه معصومين(ع) حجاب بين بنده و خدا را پرده‌ای رقيق عنوان كرد و افزود: اين پرده همان گناه است، همچنين انسان بايد بداند كه همان اندازه كه می‌پرسد، جواب می‌گيرد.