همايش بين‌المللی «قرآن و مستشرقان» از سوی جامعة‌المصطفی(ص) العالمية و با همكاری 23 دانشگاه، مؤسسه و نهاد قرآنی داخلی و خارجی در قم برگزار می‌شود
Click for larger version
خبر : همايش بين‌المللی «قرآن و مستشرقان» برگزار می‌شود 


به گزارش شهر مجازی قرآن،حجت‌الاسلام والمسلمين محمدعلی رضايی اصفهانی،رئيس مدرسه عالی قرآن و حديث جامعة‌المصطفی(ص)، در گفت‌و‌گو با ايكنا، گفت: همايش بين‌المللی «قرآن و مستشرقان» با همكاری 23 دانشگاه، مؤسسه و نهاد قرآنی داخلی و خارجی مانند مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، دانشگاه تهران و دانشگاه رضوی برگزار خواهد شد.

رضايی اصفهانی در تشريح اهداف اين همايش بيان كرد: ايجاد ارتباط و تعامل ميان مراكز علمی در حوزه قرآن‌پژوهی و مستشرقان از جمله اهداف اين همايش است كه با حضور شخصيت‌های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

رئيس مركز تحقيقات قرآن كريم المهدی(عج) با بيان اين كه كميته علمی اين همايش از شخصيت‌های قرآن پژوه داخلی و خارجی تشكيل شده است عنوان كرد: در اين همايش از حضور شخصيت‌هايی از خارج كشور مانند پرفسور «الگار» از آمريكا، «مظفر اقبال» از كانادا و آيت‌الله اعرافی، مجيد معارف، فاكر ميبدی، مودب و ... از داخل كشور بهره‌مند خواهيم شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری اين همايش گفت: اين همايش در دو مرحله برگزار می‌شود؛ پيش‌ همايش، با همكاری مراكز داخل كشور، در بهمن‌ماه سال جاری و در بهمن‌ماه سال آينده، همايش قرآن و مستشرقان با حضور مراكز داخل و خارج برگزار خواهد شد.

رضايی اصفهانی با اشاره به ايده اين همايش اظهار كرد: ايده اين همايش، از دو سال پيش آغاز شد و تاكنون، ده جلسه مقدماتی از اين همايش برگزار شده است و چند مرتبه طرح‌نامه همايش بين‌المللی قرآن و استشراق تغيير كرد كه دقت كاری اين همايش را مشخص می‌‌كند.

وی بيان كرد: تاكنون، دايرة‌المعارفی با اين عنوان در هلند نوشته شد و در سال گذشته نيز دايرةالمعارفی به قلم يكی از نويسندگان امريكايی تأليف شد كه نشان‌دهنده اهميت بحث استشراق از نظر غربيان است.

وی يادآوری كرد: تاكنون، 100 مركز در موضوع استشراق را شناسايی و كارهای استشراقی، تاريخچه آن‌ها و... را ثبت كرده‌ايم و در مرحله بعد، تمركز خود را بر 40 مركز از آن‌ها گذاشتيم و ويژگی‌های اين مؤسسه‌ها را مورد توجه قرار داديم.

حجت‌الاسلام رضايی اصفهانی با اشاره به كارهای چهارماهه شورای علمی اين همايش بيان كرد: هفت مجله استشراقی را مورد دقت قرار داديم و دريافتيم كه بسياری از اين مجلات وابسته به اسراييل هستند.

رئيس مدرسه عالی قرآن و حديث جامعة‌المصطفی(ص) با اشاره به پيش‌نشست و كارگروه‌های مختلف برگزارشده از اين همايش، بيان كرد: سايت اين همايش، با يك زبان آغاز به كار كرد و درصدد هستيم تا آن را به هفت زبان افزايش دهيم.

وی تأكيد كرد: می‌توان معارف قرآن، ترجمه قرآن، علوم قرآن، روش‌شناسی تطبيقی قرآن، ادبيات و ساختار قرآن جزو موضوعات اين همايش در نظر گرفت.