قرآن کريم در آيه 157 سوره نساء بر پندار قوم يهود و عقيده بعضي از فِرق مسيحيت درباره مرگ حضرت عيسي خط بطلان مي‏کشد. در اين آيه آمده است: «گفتند: ما مسيح، پيامبر خدا، را کشتيم. آنها او را نکشتند و دار نزدند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد. آنان که درباره انتقال حضرت مسيح به عالم بالا ...

قرآن کريم در آيه 157 سوره نساء بر پندار قوم يهود و عقيده بعضي از فِرق مسيحيت درباره مرگ حضرت عيسي خط بطلان مي‏کشد. در اين آيه آمده است: «گفتند: ما مسيح، پيامبر خدا، را کشتيم. آنها او را نکشتند و دار نزدند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد. آنان که درباره انتقال حضرت مسيح به عالم بالا اختلاف و گفت و گو مي‏کنند در شک و ترديدند. يقيناً عيسي کشته نشده است؛ بلکه خداوند او را نزد خود برد که او قادر و داناست».
همچنين در قرآن مي فرمايد: «به ياد آر آن گاه را که خداوند فرمود: اي عيسي، من تو را به قرب خود بالا مي‏برم و از معاشرت کافران پاک مي‏گردانم».
اين آيات شريفه، مؤيد اين هستند که حضرت عيسي عليه‏السلام کشته نشد، بلکه به آسمان رفت. يهوديان مدعي قتل عيسي عليه‏السلام بودند و مسيحيان نيز گمان مي‏کردند يهود، عيسي عليه‏السلام را با دار زدن، کشته‏اند و پس از قتل، خداوند او را از ميان قبر به سوي آسمان برده است. ناگفته نماند بر اساس آنچه از ظاهر آيات قرآن برمي‏آيد، حضرت عيسي عليه‏السلام در نزد خداوندِ متعال زنده است و نخواهد مرد تا همه اهل کتاب به او ايمان آورند.

مسيح قرآن
به عقيده ما مسلمانان، کتاب مقدس مسيحيان، انجيل با گذشت زمان گرفتار آسيب‏ها و انحراف‏هاي بسيار شد. گواه اين مدعا وجود انجيلهاي متعددي است که شمار آن از 114 نسخه و روايت فراتر مي‏رود. چهره‏اي که انجيل‏هاي کنوني از حضرت مسيح ارائه مي‏کنند چهره واقعي آن حضرت نيست و تصويري آلوده به پندارهاي غلط و تهمت‏هاي نارواي بسيار است که شايسته ساحت قدسي آن حضرت نمي‏باشد. اما مسيحي که خدا در قرآن معرفي مي‏کند مردي پرهيزکار، يگانه پرست و فروتن است که سخن بيهوده نمي‏گويد و مدعي امر نامعقولي نيست. از خدايي و اتحاد و حلول حرف نمي‏زند. خداوند او را به آسمان‏ها مي‏برد و از ريشخند و اهانت مردم مصون است؛ چون «روح اللّه‏» و «کلمة اللّه‏» و مخزن اسرار و حکمت‏هاي الهي و تربيت يافته اوست و خداوند بندگان صالح و مؤمن خود را خوار نمي‏کند.

به ياد آر آن گاه را که خداوند فرمود: اي عيسي، من تو را به قرب خود بالا مي‏برم و از معاشرت کافران پاک مي‏گردانم.عقيده به معراج
تنها مسلمانان نيستند که عقيده به معراج دارند. اين عقيده در ميان پيروان اديان ديگر نيز وجود دارد و درباره حضرت عيسي عليه‏السلام نيز ديده مي‏شود؛ چنان که در انجيل‏ مرقس باب 6، انجيل لوقا باب 24 و انجيل يوحنا باب 21 مي‏خوانيم که عيسي به آسمان‏ها صعود نمود (و به معراج هميشگي رفت).


عروج عيسي عليه السلام
درباره عروج حضرت عيسي عليه‏السلام سخنان بسيار گفته‏اند: بسياري از مورخان معتقدند: يهودا اسخر يوطي، يکي از حواريون، فريب دنيا را خورد و محل اختفاي حضرت عيسي را به يهوديان نشان داد. اما مسلماً يهوديان نتوانستند حضرت را دستگير کنند و زماني که وارد آن مکان شدند، خداوند او را به آسمان بالا برد و شخص ديگري که شبيه او بود به دار آويخته شد و او هر چه فرياد زد که من عيسي نيستم، نپذيرفتند. بعضي گفته‏اند او همان اسخر يوطي بوده و بعضي گفته‏اند او همان مأموري بود که وارد آن مکان شد و هر چه گشت عيسي را نيافت و وقتي بيرون آمد شبيه او شد و ديگران که بيرون بودند او را دستگير کرده، به دار آويختند. اما در روايتي از امام باقر عليه‏السلام آمده است: «حضرت عيسي به حواريون گفت: خداي تعالي به من وحي کرده است که مرا در اين ساعت نزد خود خواهد برد. کدام يک از شما حاضريد جان خود را فدا کنيد و در بهشت با من باشيد؟ واني از بين آنان برخاست و اعلام آمادگي کرد. پس خدا او را شبيه عيسي کرد و يهود او را دستگير کرد و به دار آويخت».