نشست «دعانويسی؛ آسيب‌ها و چالش‌ها» از سلسله نشست‌های واكاوی دعا در آيات و روايات با حضور آيت‌الله عبدالنبی نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه كاشان، دوشنبه، 22 شهريورماه با همكاری ايكنا و جامعةالمصطفی(ص)العالمية در كاشان برگزار می‌شود.

اين پنجمين نشست دراين زمينه است و پيش از اين چهار نشست از سلسله نشست‌های واكاوی دعا در آيات و روايات با موضوع «حكمت دعا و مناجات در قرآن»، «دعا و اهل بيت(ع)»، «تفسير ادعيه قرآنی» و «مبانی قرآنی دعا» در محل خبرگزاری قرآنی ايران برگزار شد.


خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با همكاری جامعةالمصطفی(ص)العالمية بر آن است تا در راستای دعا و مناجات، ابعاد مختلفی را مورد توجه و واكاوی قرار دهد و رويكرد اصلی در اين كار، به آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) است و شامل سه بخش كلی و زيرشاخه‌های ديگر می‌شود.

اولين بخش «معناشناسی نيايش در قرآن و حديث» است كه ريزموضوعاتی؛ چون معناشناسی، فلسفه و حكمت، آداب، و شرايط دعا و موارد ديگر در اين راستا را مورد توجه قرار می‌دهد. «نيايش در نگاه انبياء الهی» نيز بخش ديگر اين فعاليت است و با توجه به ادعيه مطرح شده از زبان انبيا(ع) در قرآن كريم مسئله مورد توجه قرار می‌گيرد.

«تجلی معرفت قرآنی در ادعيه اهل بيت(ع)» نيز بخش پايانی اين كار است كه در اين بخش علاوه بر صحيفه سجاديه، بر دعاهای كميل، عرفه و ابوحمزه ثمالی نيز توجه شده و ابعاد مختلف اين ادعيه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.