تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9
 1. #1

  معرفی اتحادیه تشکل های قرآنی

  معرفی اتحادیه تشکل های قرآنی کشور
  قرآن كريم اين معجزه مبارك فرود آمده بر قلب پيامبر و جـاري شده بر زبـان وي، كلام خدا با مردم است تا آنان را از ظلمات به نور خويش هدايت نمـايد. بـه گـواهي تـاريـخ هيچ كتـابي به اندازه قـرآن مجيـد در ساختار فردي و گروهـي جـامعه انساني تأثير گذار نبوده است. كلام خدا كه با ظرافت تمام راه خويش را با دل هاي طـالب حقيقت گشـوده و در آن مــاوي گزيده است. آيـاتـي كـه اعتصـام بـه پـاره اي از آن جاهليت اولـي را بـه تمـدن خيـره كننده اسـلامي مبدل سـاخت و آن چنـان در لايه‌هاي مختلف مدنيت مسلمانان از جمله ايرانيان نفوذ كرد كه هم داستاني دشمنـان كينه‌توز و زمامداران نادان در مخالفت با آن نتوانست ياد و يادگارهايش را از فرهنگ عمومي جامعه بزدايد.
  نهضت الهي امام‌ خميني رضوان‌الله تعالي عليه، خيزش عمومي ملت ايران براي نيل به آرمان تشكيل حكومت عدل قرآن بود كه درشكل نظام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلوريافت، اما بايد اذعان داشت كه تاحاكميت فرهنگ قرآني درلايه هاي مختلف اجتماعي راهي بس دراز درپيش روداريم كه جز با همان جوشش مردمي مبتني بر انگيزه هاي خالص پيمودني نيست.
  در طول دهه اخير و با تأثيراز اهتمام شخصي و ويژه رهبري انقلاب حضرت آيت الله خـامنه‌اي نسبت به امور قرآني، بسياري از علاقه مندان به قرآن درنقاط مختلف كشور گردهم آمده اقدام به تأسيس مجامع و تشكل‌هاي مستقل مردمي نموده‌اندوباوجودهمه مشكلات وكمبودهابه فعاليت پرداخته‌اند،مجموعه‌ هايي كه از حيث وجود انگيزه‌هاي مقدس يكي از كم نظيرترين نهادهاي مدني در دنياي معاصر هستند و اجتماع منسجم و هدفمند آنـان مـي‌تـواند مـوجب تقويـت و برجستـه كردن جايگاه نهادهاي قرآني در ساختار جديد اجتماعي شده در روند تحولات جامعه تأثير گذار باشد.
  به همين منظوردرمردادماه 1381 جمعي ازنمايندگان نهادهاي مردمي قرآني كشور درجواربارگاه ملكوتي امام علي بن موسي الرضا عليه السلام گرد هم آمدندتا باتأسيس اتحاديه تشكل‌هاي قرآني گامي در انسجام بيشترفعاليت‌هاي قرآني درسطح كشور برداشته بازويي توانابراي ملت ودولت درنيل به اهداف توسعه فرهنگ قرآني باشند و با اميدبه فضل ومددالهي در اين راه دست همه كساني را كه عشق به حاكميت فرهنگ قرآني در جامعه دارند به گرمي مي‌فشارند.

  تاحاكميت فرهنگ قرآني درلايه هاي مختلف اجتماعي راهي بس دراز درپيش روداريم كه جز با همان جوشش مردمي مبتني بر انگيزه هاي خالص پيمودني نيست.
  در طول دهه اخير و با تأثيراز اهتمام شخصي و ويژه رهبري انقلاب حضرت آيت الله خـامنه‌اي نسبت به امور قرآني، بسياري از علاقه مندان به قرآن درنقاط مختلف كشور گردهم آمده اقدام به تأسيس مجامع و تشكل‌هاي مستقل مردمي نموده‌اندوباوجودهمه مشكلات وكمبودهابه فعاليت پرداخته‌اند،مجموعه‌ هايي كه از حيث وجود انگيزه‌هاي مقدس يكي از كم نظيرترين نهادهاي مدني در دنياي معاصر هستند و اجتماع منسجم و هدفمند آنـان مـي‌تـواند مـوجب تقويـت و برجستـه كردن جايگاه نهادهاي قرآني در ساختار جديد اجتماعي شده در روند تحولات جامعه تأثير گذار باشد.
  به همين منظوردرمردادماه 1381 جمعي ازنمايندگان نهادهاي مردمي قرآني كشور درجواربارگاه ملكوتي امام علي بن موسي الرضا عليه السلام گرد هم آمدندتا باتأسيس اتحاديه تشكل‌هاي قرآني گامي در انسجام بيشترفعاليت‌هاي قرآني درسطح كشور برداشته بازويي توانابراي ملت ودولت درنيل به اهداف توسعه فرهنگ قرآني باشند و با اميدبه فضل ومددالهي در اين راه دست همه كساني را كه عشق به حاكميت فرهنگ قرآني در جامعه دارند به گرمي مي‌فشارند.

 2. صلوات و تشکر


 3. #2  شراِيط عضوِيت:
  مؤسسات و مراکز قرآني مردمي متقاضي عضوِيت بايد شرايط ذیل را داشته‌ باشند:
  - ثبت شده باشند.
  - عام المنفعه(غير‌انتفاعي)باشند( صرِيحاً در اساسنامه ذکر شده باشد)
  - محور فعاليتهای مؤسسه قرآني باشد.
  - مؤسسات متقـاضي حتماً بايد ارکان تشکيلاتي از قبيل هيأت مؤسس، هيأت مديره و بازرس داشته باشند.
  - موسسه حداقل دو سال سابقه فعالیت داشته باشد.

  مدارک مورد نیاز:
  - تصـوِيـراسـاسنامه ممهور به مهر اداره ثبت ترجيحاً برابر اصل شود.
  - تصـوِيـر آگهي تـأسیس و آخـرِين تغيِيرات مؤسسه در روزنامه رسمي.
  - مشروح عملکرد یا بروشورِي که نمايانگر فعالیتهای موسسه باشد.

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  چشم انداز 20 ساله فعاليتهاي قرآني اتحاديه تشكلهاي قرآني كشور
  اتحاديه تشكلي است توسعه يافته با جايگاه برتر تشكيلاتي، آموزشي، علمي، پژوهشي و ترويجي در سطح كشور. الهام بخش براي فعالان عرصه هاي قرآني در تعامل سازنده و كارآمد با اركان نظام اتحاديه در افق اين چشم انداز داراي ويژگيهاي زير است.
  -اتحاديه در هر شهر حداقل يك تشكل عضو و يا نماينده خواهد داشت.
  -اتحاديه از لحاظ جايگاه فرهنگي و اجتماعي نماينده برتر تشكلهاي قرآني كشور خواهد بود.
  -گستره فعاليت هاي اتحاديه جامع تمامي حوزه هاي مرتبط با قرآن خواهد بود .
  -اتحاديه توانايي انجام طرحها و برنامه هاي قرآني ملي را در سطح كشور خواهد داشت.
  -اتحاديه توان پاسخگويي به نيازهاي قرآني آحاد مردم را در سطح كشور خواهد داشت.
  -اتحاديه داراي مكان ستادي مستقل براي فعاليت‌هاي خود و همچنين داراي مراكز اردوگاهي با امكانات آموزشي براي تشكلهاي عضو خواهد بود .
  -اتحاديه توان كارشناسي ايده آل در تمامي حوزه هاي قرآني جهت تصميم سازي براي اركان حاكميت را دارا خواهد بود.
  -اتحاديه بستر لازم براي حذف كامل تصدي گري نظام در عرصه فعاليت هاي قرآني قرآني و انتقال اين امور به تشكلهاي مردمي را فراهم خواهد نمود.
  -اتحاديه با مراكز معتبر قرآني جهان ارتباطي سازنده، فراگير و مستحكم خواهد داشت.
  -اتحاديه توان علمي و فني لازم در حوزه توليدات برنامه‌هاي صوتي و تصويري قرآني را درحدي كه بتواند20 درصد بودجه توليدات قرآني صدا وسيماراجذب نمايدخواهد داشت.
  -اتحاديه مركز يا مراكزي را جهت توسعه نيروي انساني لازم در حوزه‌هاي پژوهشي، آموزشي و مديريت قرآني تاسيس خواهد نمود.

 6. صلوات و تشکر


 7. #4

  «اساسنامه اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور»بخش اول
  «هذا بلاغ للناس و لينذروا به و ليعلموا انما هو اله واحد و ليذكر اولو الباب» ابراهيم ـ «52»
  مقدمه
  قرآن كريم اين معجزه مبارك فرود آمده بر قلب پيامبر و جاري شده بر زبان وي، كلام خدا با مردم است تا آنان را از ظلمات به نور خويش هدايت نمايد. به گواهي تاريخ هيچ كتابي به اندازه قرآن مجيد در ساختار فردي و گروهي جامعه انساني تأثير گذار نبوده است. كلام خدا كه با ظرافت تمام راه خويش را با دل هاي طالب حقيقت گشوده و در آن ماوي گزيده است. آياتي كه اعتصام به پاره اي از آن جاهليت اولي را به تمدن خيره كننده اسلامي مبدل ساخت و آن چنان در لايه‌هاي مختلف مدنيت مسلمانان از جمله ايرانيان نفوذ كرد كه هم داستاني دشمنان كينه‌توز و زمامداران نادان در مخالفت با آن نتوانست ياد و يادگارهايش را از فرهنگ عمومي جامعه بزدايد.
  نهضت الهي امام‌ خميني رضوان‌الله تعالي عليه، خيزش عمومي ملت ايران براي نيل به آرمان تشكيل حكومت عدل قرآن بود كه در شكل نظام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلور يافت، اما بايد اذعان داشت كه تا حاكميت فرهنگ قرآني در لايه هاي مختلف اجتماعي راهي بس دراز در پيش رو داريم كه جز با همان جوشش مردمي مبتني بر انگيزه هاي خالص پيمودني نيست.
  در طول دهه اخير و با تأثير از اهتمام شخصي و ويژه رهبري انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي نسبت به امور قرآني، بسياري از علاقه مندان به قرآن در نقاط مختلف كشور گرد هم آمده اقدام به تأسيس مجامع و تشكل‌هاي مستقل مردمي نموده‌اند و با وجود همه مشكلات و كمبودها به فعاليت پرداخته‌اند، مجموعه‌هايي كه از حيث وجود انگيزه‌هاي مقدس يكي از كم نظيرترين نهادهاي مدني در دنياي معاصر هستند و اجتماع منسجم و هدفمند آنان مي‌تواند موجب تقويت و برجسته كردن جايگاه نهادهاي قرآني در ساختار جديد اجتماعي شده در روند تحولات جامعه تأثير گذار باشد.
  به همين منظور در مرداد ماه 1381 جمعي از نمايندگان نهادهاي مردمي قرآني كشور در جوار بارگاه ملكوتي امام علي بن موسي الرضا عليه السلام گرد هم آمدند تا با تأسيس اتحاديه تشكل‌هاي قرآني گامي در انسجام بيشتر فعاليت‌هاي قرآني در سطح كشور برداشته بازويي توانا براي ملت و دولت در نيل به اهداف توسعه فرهنگ قرآني باشند و با اميد به فضل و مدد الهي در اين راه دست همه كساني را كه عشق به حاكميت فرهنگ قرآني در جامعه دارند به گرمي مي‌فشارند.
  «قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي ثم تتفكروا» سبا ـ «46» 8. صلوات و تشکر


 9. #5

  اساسنامه اتحادیه تشکل های قرآنی کشور بخش دوم
  كليات
  ماده يك: نام رسمي اين نهاد «اتحاديه تشكلهاي قرآني كشور» است كه در اين اساسنامه به اختصار «اتحاديه» ناميده مي‌شود.
  ماده دو: محل اتحاديه: مركز اصلي اين اتحاديه در شهر تهران و به نشاني، بلوار كشاورز، روبروي بيمارستان پارس، پلاك 178، طبقه سوم مي‌باشد تلفن: 50 ـ 88953349 كه هرگونه تغيير بايستي با اطلاع دبيرخانه هيأت و با تصويب هيئت مديره باشد.
  ماده سه: كليه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اتحاديه هماهنگ با سياستهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهنمودهاي امام خميني (قدس) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي (مد ظله العالي) خواهد بود.
  ماده چهار: اتحاديه هويت مستقل غير دولتي داشته و به هيچ يك از تشكلهاي سياسي، فرهنگي و اجرايي وابسته نيست.
  ماده پنج: اتحاديه ماهيت فرهنگي داشته و هيچ كس بنام اتحاديه حق فعاليت سياسي له و يا عليه احزاب و گروههاي رسمي و غير رسمي را ندارد.
  ماده شش: اتحاديه يك تشكل غير انتفاعي و عام المنفعه است و حق ورود به فعاليتهاي اقتصادي غير مرتبط با امور قرآني را ندارد.
  ماده هفت: اتحاديه حتي الامكان به طور مستقيم در فعاليتهاي اجرايي وارد نمي‌شود و طرح ها و برنامه‌هاي مورد نظر خود را از طريق اعضاء به اجرا مي‌گذارد.
  اهداف و موضوع فعاليت
  ماده هشت: اهداف و موضوع فعاليت اتحاديه عبارتند از:
  1- توسعه و تعميق فرهنگ قرآني در سطح جامعه.
  2- رشد كمي و كيفي فعاليتهاي قرآني مردمي.
  3- گسترش مشاركت‌هاي مردمي در امور قرآني.
  4- بهره‌مندي تشكل‌هاي قرآني از ظرفيت‌هاي يكديگر.
  5- توسعه و تعميق تعامل تشكل‌هاي قرآني مردمي با دولت.
  وظايف و اختيارات
  ماده نه: وظايف و اختيارات اتحاديه عبارتند از:
  1- شناسايي، ساماندهي، تقويت و پشتيباني از تشكل‌هاي قرآني مردمي.
  2- تدوين سياستهاي كلان فعاليت‌هاي تشكل‌هاي قرآني مردمي.
  3- تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت ارتقا و رشد كمي و كيفي فعاليت‌هاي قرآني و گسترش مشاركت مردمي.
  4- برقراري ارتباط و هماهنگي با مراكز دستگاه‌ها و نهادهاي دست اندركار امور قرآني در داخل و خارج از كشور و تسهيل ارتباط تشكلهاي عضو با آنها.
  5- جذب و توزيع امكانات و اعتبارات فرهنگي.
  6- ارزيابي، نقد و تحليل فعاليت‌هاي قرآني و ارائه پيشنهادهاي سازنده.
  7- فعاليت علمي و تحقيق براي استاندارد‌سازي فعاليت‌هاي آموزشي نهادهاي مردمي.
  ماده ده: مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ تشكيل نامحدود است.
  ماده يازده : محدوده اتحاديه، كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
  ماده دوازده: اركان اتحاديه عبارتند از:
  1- عضو (تشكل قرآني).
  2- مجمع عمومي.
  3- هيأت مديره.
  4- هيأت نظارت و بازرسي.

 10. صلوات و تشکر


 11. #6

  اساسنامه اتحادیه تشکل های قرآنی کشور بخش سوم
  مجمع عمومي
  ماده سيزده: مجمع عمومي شامل نمايندگان تشكل‌هاي عضو اتحاديه است كه بالاترين مرجع تصميم‌گيري مي‌باشد.
  ماده چهارده: هريك از تشكل‌هاي عضو از يك تا سه نماينده براي شركت در مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب و معرفي مي‌نمايند. شرايط و تعداد نمايندگان هر تشكل براساس آيين نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي، توسط هیأت‌مدیره تشخيص و تعيين مي‌شود.
  ماده پانزده: مجمع عمومي عادي سالي يك بار برگزار مي‌شود و تشكيل مجمع فوق‌العاده منوط به پيشنهاد هيأت‌مديره يا هيأت نظارت و بازرسي و يا يك چهارم اعضاي مجمع مي‌باشد و وظایف آن عبارتنداز:
  1- انتخاب اعضاي هيأت مديره.
  2- انتخاب اعضاي هيأت نظارت و بازرسي.
  3- تصويب خط مشي و راهبردهاي اجرايي سالانه اتحاديه.
  4- استماع گزارش عملكرد هيأت مديره.
  5- استماع گزارش هيأت نظارت و بازرسي.
  6- تصويب آيين نامه اجرایي نحوه عضو گيري اتحاديه.
  7- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
  8- عزل كليه يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و انتخاب اعضاي جديد.
  9- تصويب بودجه و تراز سالانه اتحاديه.
  10- انحلال اتحاديه.
  ماده شانزده: مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، جلسه نوبت دوم با فاصله دو هفته تا حداكثر يك ماه و با هر تعداد رسميت مي‌يابد در هر حال براي تصميم‌گيري رأي نصف به علاوه يك حاضران در مجمع الزامي است.
  تبصره: چنانچه نمايندگان هريك از تشكل‌هاي عضو در دو جلسه متوالي عمومي شركت نكنند عضويت تشكل به حال تعليق در مي‌آيد و عضويت مجدد آن منوط به نظر هيأت مديره است.
  ماده هفده: جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل تشكيل مي‌شود.
  در ابتداي هر جلسه رئیس، نايب‌رئيس، منشي و دو نفر ناظر جلسه توسط اعضاء انتخاب مي‌شوند.
  ماده هجده: هيأت مؤسس مؤظف است كليه مراحل ثبت تشكيلات عضو گيري و تشكيل مجمع عمومي اول را بر اساس شرايط مندرج در اساسنامه عهده‌دار باشد.
  هيأت مديره
  ماده نوزده: هيأت مديره متشكل از 11 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با رأي مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند.
  ماده بيست: جلسات به صورت ماهانه تشكيل و با حضور 8 نفر رسميت مي‌يابد، تصميمات هيأت مديره با رأي حداقل6 نفر از حاضران اتخاذ مي‌شود.
  تبصره1: غيبت هريك از اعضاي هيأت مديره در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب طي يك سال به منزله استعفاء مي‌باشد و اعضاي علي‌البدل به ترتيب رأي جايگزين خواهند شد.
  تبصره2: در صورت استعفاء يا فوت هريك از اعضاي هيأت مديره و يا لغو نمايندگي از سوي تشكل مربوطه و يا انحلال، انصراف و لغو عضويت تشكل مذكور، عضو علي‌البدل بعدي جايگزين مي‌شود.
  تبصره3: پس از برگزاري انتخابات در اولين جلسه هيأت مديره رئيس، نايب‌رئيس و منشي هیأت‌مدیره انتخاب مي‌گردند.
  ماده بيست و يك: وظايف هيأت مديره عبارتنداز:
  1- تدوين و پيشنهاد آيين نامه عضو گيري به مجمع عمومي و تصويب ساير آيين نامه‌ها.
  2- تصويب كليه آيين نامه‌هاي مورد نياز اتحاديه.
  3- تصويب عضويت تشكل‌ها و مؤسسات در اتحاديه بر اساس آيين‌نامه.
  4- انتخاب، عزل و نصب مدير عامل.
  5- تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي اتحاديه و ارائه آن به مجمع عمومي.
  6- تعيين محدوده و عناوين فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه.
  7- اعلان مواضع رسمي اتحايه.
  8- تصويب پيشنهاد مدير عامل در مورد استخدام مديران ارشد بر اساس آيين نامه جذب نيروهاي مورد نياز.
  9- تهيه و تدوين سياستها و برنامه‌هاي قرآني جهت تحقق اهداف اتحاديه.
  10- افتتاح حساب بانكي و تعيين امضاهاي مجاز و حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول اتحاديه.
  ماده بيست و دو: مدير عامل از ميان هيأت مديره و يا غير آن توسط هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود.
  ماده بيست و سه: وظايف مدير عامل توسط هيأت مديره طي آيين نامه‌اي تعيين خواهد هيأت مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
  ماده بيست و چهار: كليه مؤسسات و تشكل‌هاي قرآني غير دولتي عام‌المنفعه كه حداقل دو سال سابقه فعاليت مفيد داشته و هنگام درخواست عضويت به ثبت رسيده باشند، مي‌توانند عضو رسمي اتحاديه شوند.
  ماده بيست و پنج: مؤسسات و تشكل‌هايي كه داراي عضويت رسمي نباشند مي‌توانند تا احراز شرايط مزبور به صورت افتخاري به عضويت پذيرفته شوند. نمايندگان اعضاي افتخاري مي‌توانند بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت نمايند.
  ماده بيست و شش: هيأت نظارت و بازرسي اتحاديه متشكل از 3 نفر عضو اصلي و 1 نفر علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضاي مجمع عمومي و با رأي مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
  تبصره1: در اولين جلسه هيأت نظارت و بازرسي و با رأي اعضاء يك نفر به عنوان رئيس هيأت انتخاب مي‌شود مديريت جلسات و پيگيري تصميمات هيأت به عهده رئيس مي‌باشد.
  تبصره2: اعضاي هيأت نظارت و بازرسي مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند.
  ماده بيست و هفت: هيأت نظارت و بازرسي مؤظف است گزارش عملكرد سالانه خود در هريك از وظايف ذيل را به مجمع عمومي ارائه نمايد:
  1- برسي عدم مغايرت تصميمات هيأت مديره مدير عامل و مدير مالي اتحاديه با اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
  2- دريافت و بررسي شكايات اعضاء نسبت به عملكرد هيأت مديره و مدير عامل.
  3- بازرسي اسناد مالي اتحاديه در موارد لزوم.
  4- تذكر و گزارش كتبي موارد تخلف مدير عامل يا هيأت مديره به ركن بالاتر.
  ماده بيست و هشت: تفسير مواد اساسنامه به عهده مجمع عمومي است.
  منابع و سال مالي
  ماده بيست و نه: منابع اتحاديه از طريق حق عضويت، دريافت كمك بلاعوض مردمي و دولتي و در آمد حاصل از فعاليت‌هاي قرآني تامين مي‌شود.
  ماده سي: تمامي درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و ضبط مي‌گردد و كليه اسناد و اوراق تعهد‌آور بايد به امضاهاي مجاز اتحاديه رسيده و با مهر اتحايه ممهور گردد.
  ماده سي و يك: سال مالي اتحاديه از ابتداي فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال مي‌باشد.
  انحلال
  ماده سي و دو: انحلال اتحاديه به پيشنهاد هيأت مديره و يا پيشنهاد يك سوم اعضاي مجمع عمومي و تصويب حداقل دو سوم اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است در صورت انحلال كليه مراحل قانوني توسط هيأت مديره پيگيري و كليه اموال و امكانات اتحاديه در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد.
  ماده سي و سه: اين اساسنامه در يك مقدمه و سي سه ماده و شش تبصره تنظيم و در تاريخ 19/5/81 به تأييد هيأت مؤسس رسيد.

 12. صلوات و تشکر


 13. #7

 14. صلوات و تشکر


 15. #8

 16. صلوات و تشکر


 17. #9

 18. صلوات و تشکر


کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •