تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6
 1. #1

  معرفی رشته های کارشناسی دانشگاه مجازی المصطفی(فقه و معارف اسلامی)

  بسم الله الرحمن الرحیم
  در این تاپیک به معرفی رشته های کارشناسی دانشگاه مجازی المصطفی می پردازیم

 2. صلوات و تشکر : 2


 3. #2  رشته فقه و معارف اسلامی
  کارشناسی فقه و معارف اسلامی
  دوره كارشناسی فقه و معارف اسلامی مصوب پانصد و هفدهمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 17/5/1383 می‏باشد. لازم به ذكر است برخی عناوین واحدهای درسی رشته مذكور در دست بررسی است كه احتمال حذف بعضی از عناوین و كاهش تعداد واحدهای آن وجود دارد. اما این رشته تا حصول نتیجه قطعی مطابق مصوبه مذكور قابل اجراست. به همین دلیل واحدهای ارایه شده در ترم‏های نخستین واحدهایی است كه احتمال حذف آن وجود ندارد.
  «عناوین واحدهای دروس كارشناسی فقه و معارف اسلامی» 4. صلوات و تشکر : 2


 5. #3

  معرفی • دروس مشترک
  نام درس : آشنایی با علوم قرآن
  تعداد واحد : 2
  هدف : آگاهی از اهمّ مباحث علوم قرآن و اصطلاحات آن
  ------------
  نام درس: روش آموزش قرآن
  تعداد واحد: 2
  پیشنیاز:
  آشنایی با علوم قرآن
  هدف: آشنایی با محتوا و مضامین برخی سوره‌های قرآن كریم
  ------

  نام درس: تفسیر مقدماتی
  تعداد واحد : 2
  پیشنیاز: آشنایی با علوم قرآن
  هدف: آشنایی با محتوا و مضامین برخی سوره‌های قرآن كریم

  --------
  نام درس: تفسیر موضوعی (2)
  تعداد واحد :2
  پیشنیاز: اخلاق
  هدف: آشنایی با اهمّ مفاهیم اخلاقی در قرآن و شیوه‌ی تخلّق به آن‌ها

  ---------
  نام درس: آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
  تعداد واحد: 2
  پیشنیاز: آشنایی با علوم قرآن
  هدف: آگاهی از سیر تاریخی حدیث از آغاز تا عصر حاضر و آشنایی با اهمّ منابع حدیثی فریقبن
  ----
  نام درس: عقائد اسلامی (3)

  تعداد واحد:2


  پیشنیاز: معارف اسلامی 2


  هدف: شناخت مهم‌ترین مباحث مربوط به امامت (امام‌شناسی) با بهره‌گیری از روش نقلی، عقلی.
  ----------
  نام درس: عقاید اسلامی(4)

  تعداد واحد:2

  پیشنیاز: عقاید اسلامی (3)

  هدف:
  شناخت مهم‌ترین مباحث مربوط به معاد (معادشناسی) با بهره‌گیری از روش نقلی، عقلی

  ----------
  تاریخ عمومی ادیان (1)


  2 واحد  آشنایی و بررسی مقدّماتی ادیان جهان و منابع همراه با تحوّلات تاریخی آنها
  ---------
  تاریخ عمومی ادیان (2)


  2 واحد


  تاریخ عمومی ادیان (1)


  معرّفی عقاید مردم چین و ژاپن و آشنایی با دو دین توحیدی (یهود و مسیحیت)
  -----------
  تاریخ اسلام (2)


  2 واحد


  تاریخ اسلام (1) (‌تاریخ تحلیلی صدر اسلام)


  آشنایی با زندگانی و سیره‌ی ائمه(ع)
  --------
  آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی


  2 واحد


  آشنایی با مهم‌ترین مذاهب اسلامی و دیدگاه‌های آنها
  -----
  شیعه‌شناسی


  2 واحد


  آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی


  آشنایی با دیدگاه‌ها و مبانی اصلی تشیع و سیر تاریخی شیعه و پاسخ‌گویی به مهم‌ترین شبهات مطرح شده در این زمینه
  ---------
  آشنایی با عرفان اسلامی


  2 واحد


  آشنایی با عرفان اسلامی: زمینه‌ها، تاریخچه‌، منازل و مقامات و برخی اصطلاحات رایج
  -----
  اصول فقه (2)


  5 واحد


  اصول فقه (1)


  آشنایی با علم اصول به منظور فراگیری شیوه‌ی استنباط احكام شرعی
  --------
  آشنایی با دانش فقه


  2 واحد


  آشنایی اجمالی با فقه و بخش‌های آن
  ------
  فقه (1)


  2 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام طهارت، زكات و خمس به صورت نیمه استدلالی
  ----
  فقه (2)


  4 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام صلاة، صوم، اعتكاف، جهاد، كفارات، نذر و توابع آن‌، شهادات
  ---

  فقه (3)


  4 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام حج، وقف، عطیه، دین، رهن، حجر، ضمان، حوالة، كفالة، صلح، شركة بصورت نیمه استدلالی
  ------
  منطق (1)


  4 واحد


  منطق مقدماتی


  آشنایی تفصیلی با یك دوره از مباحث منطق صوری

  -------
  فلسفه‌ی اسلامی (1)


  4 واحد


  فلسفه مقدماتی


  آشنایی با فلسفه‌ی اسلامی و حكمت متعالیه
  ----
  روش تحقیق


  2 واحد  آشنایی با روش‌های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌


  مجموع واحدها: 53 6. صلوات و تشکر


 7. #4

  دروس تخصصی رشته فقه و معارف اسلامی
  تفسیر تربیتی (2)


  2 واحد


  تفسیر تربیتی (1) (پیشنیاز)


  آشنایی با مفاهیم آیات و مضمون و محتوای معارف سوره‌های قرآن كریم ( هدف)
  -------

  تفسیر تربیتی (3)


  2 واحد


  تفسیر تربیتی (2)


  آشنایی با مفاهیم آیات و مضمون و محتوای معارف سوره‌های قرآن كریم
  --------


  تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی


  2 واحد  بررسی تمدّن و فرهنگ اسلامی و مظاهر آن تا قرن ششم هجری
  ----------


  تاریخ تشیع


  2 واحد


  تاریخ (1 و 2)


  آشنایی با پیدایش تشیع، فرق، دولت‌ها و مراكز علمی و آموزشی شیعه

  --------

  بلاغت


  4 واحد


  نحو


  آشنایی با علم معانی از طریق ذكر مباحث زیر برای فهم دقیق و استنباط معانی دقیق از متون ادبی و منابع معارف اسلامی
  --------


  فقه مقارن


  3 واحد


  آشنایی با فراگیران با برخی از فروغ فقهی به صورت مقارنه‌ای همراه با ادلّه‌ی اجمالی
  ------


  فقه (4)


  5 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام تجارت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقاة، اجاره، وكالة، شفعه، سبق و رمایه، جعاله به صورت نیمه استدلالی
  -------

  فقه (5)


  5 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام نكاح، وصایا، خلع و مباراة، اقرار، غصب به صورت نیمه‌ استدلالی
  ------


  فقه (6)


  5 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام طلاق وارث، اللقطه، احیاء موات، الصید و الذباحة، الاطعمة و الاشربة، به صورت نیمه‌استدلالی
  ---


  فقه (7)


  4 واحد


  اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه


  آشنایی با احكام قضاء و حدود و قصاص، دیات به صورت نیمه‌استدلالی

  -----------
  اصول فقه (3)


  5 واحد


  اصول فقه (2)


  آشنایی با علم اصول به منظور فراگیری شیوه‌ی استنباط احكام شرعی
  -----

  اصول فقه (4)


  3 واحد


  اصول فقه (3)


  آشنایی با علم اصول به منظور فراگیری شیوه‌ی استنباط احكام شرعی
  -----------

  منطق (2)


  5 واحد


  منطق (1)


  آشنایی تفصیلی با منطق صوری
  ------

  منطق (3)


  5 واحد


  منطق (2)


  آشنایی تفصیلی با منطق صوری
  -----------

  فلسفه اسلامی (2)


  4 واحد


  فلسفه اسلامی (1)


  آشنایی با فلسفه‌ی اسلامی و حكمت متعالیه
  ---------

  نظام سیاسی


  3 واحد


  معارف اسلامی (2)


  آشنایی با نظام‌های سیاسی اسلام با تأكید بر نظریه‌ی ولایت فقیه
  =========

  روش تبلیغ


  1 واحد


  آشنایی با طلّاب با كلیات فنّ تبلیغ به ویژه سخنوری و مناظره
  -------

  تفسیر تربیتی (2)


  2 واحد


  تفسیر تربیتی (1)


  آشنایی با مفاهیم آیات و مضمون و محتوای معارف سوره‌های قرآن كریم
  -------------------
  تفسیر تربیتی (3)


  2 واحد


  تفسیر تربیتی (2)


  آشنایی با مفاهیم آیات و مضمون و محتوای معارف سوره‌های قرآن كریم
  --------------
  تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی


  2 واحد


  بررسی تمدّن و فرهنگ اسلامی و مظاهر آن تا قرن ششم هجری
  ------------------
  تاریخ تشیع


  2 واحد


  تاریخ (1 و 2)


  آشنایی با پیدایش تشیع، فرق، دولت‌ها و مراكز علمی و آموزشی شیعه

  جمع کل واحد ها : 68

 8. #5

  واحدهای دروس حوزوی رشته فقه و معارف اسلامی
  صرف (1) (عنوان درس)


  4 واحد


  آشنایی با ساختار كلمه و مباحث بخش فعل صرف ( هدف)
  ========


  صرف (2)


  3 واحد


  صرف (1) (پیشنیاز)


  آشنایی با مباحث بخش اسم صرف(هدف)

  =======


  نحو (1)


  3 واحد


  صرف (2)


  آشنایی اجمالی با ساختار كلام و مهم‌ترین مفاهیم كاربردی نحو

  ==========


  نحو (2)


  5 واحد


  نحو (1)


  آشنایی با مباحث نحو و توانایی بر فهم جایگاه كلمات در جمله

  ===========


  نحو (3)


  5 واحد


  نحو (2)


  تسلط بر قواعد اساسی نحو

  ============


  نحو (4)


  5 واحد


  نحو (3)


  فراگرفتن مباحث نحوی ذیل‌الذكر برای درست خواندن و درست نوشتن و استنباط صحیح معنی از متن از طریق تشخیص جایگاه كلمات در جمله

  ==========


  نحو (5)


  5 واحد


  نحو (4)


  فراگرفتن مباحث نحوی ذیل‌الذكر برای درست خواندن و درست نوشتن و استنباط صحیح معنی از متن از طریق تشخیص جایگاه كلمات در جمله

  ===========


  نحو (6)


  5 واحد


  نحو (5)


  فراگرفتن مباحث نحوی ذیل‌الذكر برای درست خواندن و درست نوشتن و استنباط صحیح معنی از متن از طریق تشخیص جایگاه كلمات در جمله

  ========


  تجزیه و تركیب


  2 واحد


  نحو (3)


  توانایی بر اجرای قواعد صرف و نحو در متون عربی

  ==========


  متن خوانی ودرك متن


  2 واحد


  تجزیه و تركیب


  توانایی بر به كار بردن قواعد ادبیات عرب در قرائت و درك متون عربی

  ======


  آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران


  2 واحد


  شناخت فرهنگ و تمدّن مردم ایران و تعامل آن با فرهنگ اسلام

  =========


  منطق مقدّماتی


  2 واحد  آشنایی با تاریخچه و مهم‌ترین مباحث علم منطق

  ========


  فلسفه اسلامی مقدّماتی


  2 واحد  آشنایی با روش، سیر تاریخی، مكاتب مختلف و مهم‌ترین مباحث و اصطلاحات فلسفه اسلامی

  =========


  تفسیر ترتیبی (1)


  2 واحد


  تفسیر مقدماتی


  آشنایی با مفاهیم آیات و مضمون و محتوای معارف سوره‌های قرآن كریم

  ======


  اصول فقه (1)


  5 واحد


  منطق و‌نحو (5)


  آشنایی اجمالی با كلّیات اصول فقه شیعه

  جمع کل واحد ها: 52

 9. #6

  • دروس عمومی رشته فقه و معارف اسلامی
  اندیشه‌ی اسلامی (1) نام درس


  2 تعداد واحد  شناخت مهم‌ترین مباحث مربوط به خدا و صفات و افعال الهی با بهره‌گیری از شیوه عقلی ـ نقلی (خداشناسی) (هدف)

  ==========

  اندیشه‌ی اسلامی (2)


  2 واحد


  اندیشه‌ی‌اسلامی (1) (پیشنیاز)


  شناخت مهم‌ترین مباحث مربوط به نبوت عامه و خاصه (پیامبرشناسی) با بهره‌گیری از روش عقلی و نقلی (هدف)

  =======


  تاریخ تحلیلی صدر اسلام(تاریخ اسلام1)


  2 واحد  آشنایی با حوادث و زندگانی پیامبر اسلام

  =======


  آشنایی با اندیشه­ی سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)


  2 واحد


  اندیشه‌ی‌اسلامی (2)


  آشنایی فراگیران با اندیشه‌های سیاسی امام خمینی & به ویژه مسئله‌ی حكومت در اسلام

  =====


  ادبیات فارسی


  3 واحد


  آشنایی با آموزش زبان فارسی به میزانی كه فارغ‌التحصیل آن بتواند كتب فارسی مورد نیاز را بی‌غلط بخواند و مطالب مورد نیاز را بی‌غلط بنویسد

  =========


  تربیت بدنی


  2 واحد  تأمین سلامت جسمی، نشاط روحی و بهداشت روانی دانش‌پژوهان، ایجاد توانمندی جسمانی و جذب و پرورش استعداد‌های ورزشی فراگیران، ارتقای سطح ورزشی دانش‌پژوهان

  =====


  اخلاق و تربیت اسلامی


  2 واحد  آشنایی با دانش‌ اخلاق

  ========


  تفسیر موضوعی قرآن


  2 واحد


  تفسیر مقدماتی


  آشنایی با زندگی پیامبران از دیدگاه قرآن و فراگیری نكات آموزنده‌ از آن

  =========


  تنظیم خانواده


  1 واحد  آشنایی با دانش‌پژوهان با مشاوره‌های بهداشتی ازدواج، مسئله تنظیم خانواده و حقوق آن در اسلام

  ====


  زبان خارجی


  2 واحد  كسب مهارت در خواندن و درك مفاهیم متون خارجی به منظور آماده ساختن دانش‌پژوه برای فراگرفتن متون نیمه‌تخصصی

  جمع کل واحد ها: 20

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1391/12/03, 01:23 بعد از ظهر
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 1390/03/24, 08:43 بعد از ظهر
 3. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 1390/02/07, 11:49 قبل از ظهر
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/12/14, 03:24 بعد از ظهر
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/10/21, 02:15 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •