1- «الثقة بالله تعالی ثمن لکل غال و سلم إلی کل عال»
اعتماد به خدا بهای هر کالای گرانبها و نردبان صعود به هر درجه بلندی است. تکیه گاه مؤمن، قدرت بی کران و مستقل خدای سبحان است، نه قدرت خودش و نه قدرت دیگران1

2- در روایتی از یکی از یاران امام جواد(ع) بنام علی بن اسباط می خوانیم: که او می گوید خدمت حضرت رسیدم در حالی که سن امام کم بود، درست به قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را برای دوستان امام نقل کنم. درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم آنحضرت نشست (گوئی تمام فکر مرا خوانده بود) روبه سوی من کرد و گفت: ای علی بن اسباط! خداوند کاری را که در مسئله امامت کرده همانند کاری است که در نبوت کرده است گاه می فرماید و آتیناه الحکم صبیا ما در کودکی فرمان نبوت به او دادیم و گاه می فرماید...، بنابراین همانگونه که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد، قدرت اوست که آن را در چهل سالگی بدهد.2

3- التفقه ثمن لکل غال و سلم الی کل عال.
آگاهی دینی بهای هر (کالای) گرانقدر و نردبان (ترقی) برای جایگاههای بلندپایه است.

4- امام جواد، علیه السلام: «برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است .»3

5- «نعمة لاتشکر سیئة لاتغفر»
نعمتی که از آن شکرگزاری نشود گناهی است که بخشیده نمی شود.4

پي نوشت ها
1- بحار، ج 75، ص .364
2- اصول کافی، ج 1، ص 384 به سایر مصادر حدیث بنگرید، موسوعة الامام الجواد(ع)، ج 1، ص 208 و 209
3- کمال الدین، ص 377
4- سیرالائمه، ج 4، ص 171

آخرین موضوعات ارسالی این تالار: