1. 500 آیة نزلت فی امیرالمؤمنین - الدّرالمنثور.
2. آیینه هدایت در اثبات ولایت از نظر قرآن و سنّت، (فارسی)، ابراهیم احمد امینی نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیّه، 1392 ق، 3 جلد، 510 + 382 + 491 صفحه.
3. آیات الائمّه، (فارسی)، سید میر محمدعلی بن سید مهدی حسینی نیاکی لاریجانی تهرانی، (م 1323)، چاپ سنگی، 342 صفحه.
4. آیات الانوار، (عربی)، محمود یوسفی غروی، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام، چاپ اوّل، 1372 ش، 471 صفحه. (این کتاب مستدرک تأویل الآیات، سید شرف الدین استرآبادی، است).
5. الآیات الباهرة فی بقیة العترة الطاهرة، (عربی)، سید داود میرصابری، تهران، مؤسّسه بعثت، 1402 ق، 474 صفحه.
6. الآیات الباهرة فی العترة الطاهرة، (عربی)، علی بن احمد الحسین بن موسی بن جعفر (شریف مرتضی علم الهدی، 355 - 436 ق.)
* 7. الآیات الباهرة فی فضل العترة الطاهرة تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، استرآبادی.
8. الآیات الباهرة فی مناقب العترة الطاهره(ع)، (عربی)، مهدی عباس علی البحرانی، قم، انتشارات تحسین، چاپ اوّل، 1423 ق، 352 صفحه.
9. آیات جلّی فی شأن مولا علی علیه السلام، (اردو)، علی بیک قزلباش دهلوی، هندوستان، 1330، 330 صفحه.
10. آیات الغدیر، (عربی)، مرکز المصطفی لدراسات، قم، چاپ اوّل، 1419 ق، 374 صفحه.
11. آیات النازلة فی شأن علی علیه السلام، (فارسی)، سید عبدالحسین بن عبدالله موسوی دزفولی لاری، (1264 - 1340 یا 1324 ق)، شیراز، چاپخانه محمدی، 1314 و 1319، 62 + 111 صفحه.
12. آیات النازلة فی فضائل العترة الطاهرة، (عربی)، تقی الدین بن عبدالله الحلّی (بررسی پانصد آیه در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام).
13. آیات الولایة، (فارسی)، سید کاظم ارفع، تهران، مؤسّسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض، چاپ اوّل، 1364 ش، 410 صفحه.
14. آیات الولایة، (فارسی)، میرزا ابوالقاسم بن محمد نبی شریفی حسینی ذهبی، مشهور به میرزابابا شیرازی (م 1286)، (از ارکان فقه صوفیه ذهبیه)، این اثر تفسیر 1001 آیه از قرآن است که سیصد آیه آن در فضائل اهل بیت علیهم السلام است و باقی آن تفسیر قرآن توسّط اهل بیت علیهم السلام می باشد. چاپ 1322، 2 جلد، 335 + 456 صفحه.
15. آیات الزّکیّة فی عترة خیرالبریّة، (عربی)، غانم ضیف، بیروت، دارالمحجّة البیضاء، چاپ اوّل، 1425 ق، 437 صفحه.
16. آیات الفضائل، یا فضائل علی در قرآن، (فارسی)، سید محمدحسین بهارانچی، ناشر: مؤلّف، مرکز پخش: بوستان کتاب قم، چاپ اوّل، 1380 ش، 832 صفحه.
17. آیات ولایت در قرآن، (فارسی)، ناصر مکارم شیرازی، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم، نسل جوان، چاپ اوّل، 1381 ش، 464 صفحه.
18. آیةالتّطهیر، (عربی)، محمدمهدی آصفی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اوّل، 1411 ق، 104 صفحه. و نیز تهران، نشر توحید، چاپ دوم، 1411 ق، 163 صفحه.
19. آیةالتّطهیر، (عربی)، عبدالزّهراء عثمان محمدشرف، چاپ اوّل، 1414 ق، 87 صفحه.
20. آیةالتّطهیر رؤیة مبتکرة، (عربی)، عنوان اصلی: اهل بیت یا چهره های درخشان در آیه تطهیر، محمدفاضل لنکرانی، شهاب الدین اشراقی، بیروت، چاپ اوّل، 1416 ق، 160 صفحه.