مفسر قرآن كريم با تأكيد بر اين‌كه ترجمه‌های موجود از قرآن كريم به زبان فارسی زبان‌محور هستند، گفت: اساس كارم در ترجمه قرآن به جای زبان‌محور بودن، پيام‌محوری است كه اين مسئله ابتكاری در ترجمه است.

Click for larger version
يحيی يثربی: پيام‌محوری به‌ جای زبان‌محوری اساس كار من در ترجمه قرآن است 


به گزارش شهر مجازی قرآن سيديحيی يثربی، مفسر قرآن كريم و استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه علامه طباطبايی، در گفت‌وگو با ايكنا، ضمن بيان اين مطلب در مورد تفسير روز و ترجمه خود از قرآن كريم گفت: اكنون جلدهای اول تا چهارم تفسير روز در بازار نشر موجود است، جلد اول و دوم اين تفسير در حال تجديد چاپ است و به‌زودی چاپ جديد آن هم وارد بازار نشر می‌‌شود.


وی افزود: جلد پنجم تفسير روز هم به پايان رسيده و در اختيار ناشر است، احتمالا تا پايان تابستان منتشر می‌شود. اكنون جلد ششم اين اثر در حال نگارش است و احتمالا تا به سوره مباركه فتح خواهد رسيد، البته دقيقا مشخص نيست.


نويسنده كتاب تاريخ تحليلی ـ انتقادی فلسفه‌ اسلامی تصريح كرد: در جلد هفتم هم مابقی سوره‌های قرآن تفسير می‌شود و احتمالا تا سال آينده به پايان می‌رسد. اين تفسير در بيست و چهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم از نظر پژوهش رتبه اول را به‌دست آورده است؛ يعنی در واقع تفسيری است كه دارای حرف‌های نويی است.


با زیاده‌گویی قرآن در لا‌به‌لای تفسير گم می‌شود

اين محقق و نويسنده كشورمان در ادامه سخنانش در مورد روش كاری خود در تفسير روز گفت: در تفسير روز سعی كردم كه مطالب پيشينيان را تكرار نكنم و طولانی هم ننويسم چون هدفم اين بوده كه قرآن در لا‌به‌لای تفسير گم نشود؛ هدفم اين است كه مردم با خود قرآن روبرو شوند. اگر می‌خواستم می‌توانستم اين تفسير را به 100 جلد هم برسانم، اما نخواستم اقوال علمای گذشته را بيان كنم.


يثربی اظهار كرد: شرح‌های زيادی بر بعضی از كتاب‌های مورد توجه ما مانند ديوان حافظ و يا مثنوی معنوی نوشته شده كه خود متن اصلی و شعر شاعر در لا‌به‌لای شرح و تفسيرها گم می‌شود. مردم با شرح‌های طولانی مواجه هستند كه خواندن و درك آن سنگين است، هدفم در تفسير قرآن اين بود كه قرآن را وارد خانواده‌ها كنم و مردم با خود قرآن روبرو شوند، قرآن را بخوانند و با توضيحات و ترجمه‌ در جاهايی كه لازم است، آشنا شوند كه بيشتر براساس نظرات شخصی خود بنده است كه تا به حال در تفسيرهای قبلی مطرح نشده است. خواستم مطالبی را مطرح كنم كه باقی بماند.


ترجمه‌های موجود از قرآن كريم به زبان فارسی زبان‌محور هستند

نويسنده كتاب «عشق و مشق» تأكيد كرد: هر كسی بايد سهمی در فهم اين كتاب آسمانی داشته باشد و در اين راه تلاش كند، همچنين به ترجمه قرآن هم پرداختم كه مكمل كار تفسير است در ترجمه تلاش دارم كه كار ساده‌تری از تفسير ارائه دهم. ترجمه‌های موجود از قرآن كريم به زبان فارسی زبان‌محور هستند؛ يعنی سعی كردند كه همان كلمه عربی را به فارسی ترجمه كنند، به خاطر برخی ملاحظات و همچنين به خاطر حرمتی كه مترجمان برای قرآن قائل شدند، خيلی روشن ترجمه نكردند؛ لذا ترجمه‌های قرآن قابل فهم نيست. آيه بسيار روشن است اما ترجمه خيلی پيچيده است، هنوز اين ديدگاه‌ها را در جايی مطرح نكردم.


مؤلف كتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه‌ سياست در اسلام» در ادامه سخنانش اظهار كرد: ترجمه‌ای بدون توضيحات و بدون اضافات القاب و عناوين مد نظر است و اساس كار هم به جای زبان‌محور بودن پيام‌محور بودن است، اين ابتكاری در ترجمه است. علاوه بر كاری كه بر روی پيام قرآن هست موضوعات آيات را هم استخراج كردم، ارتباط آيات با اين كار مشخص می‌شود. در يك سوره ممكن است روی چند موضوع بحث شود بنابراين موضوعات مورد توجه يك سوره در حاشيه ترجمه با موضوع‌بندی خواهد آمد.


وی با اشاره به اين‌‌كه در كنار تفسير روز، قرآن هم ترجمه هم شده بود، گفت: برای انتشار جداگانه ترجمه قرآن در صدد هستم كه كار ويرايشی جداگانه‌ای انجام دهم و از چند كارشناس برای اين امر استفاده خواهم كرد، قصدم اين است كه كار ويرايش را به مترجمان باسابقه نسپارم چون آن‌ها با ذهنيت قبلی خود به كار می‌پردازند و ترجمه خودشان را دخالت خواهند.


نويسنده كتاب «عرفان و شريعت» تأكيد كرد: بنابراين به چند كارشناس كه به عرف ادبيات و زبان روز واقف باشد نياز دارم تا من پيام آيات را به آن‌ها بگويم و آن‌ها برای اين پيام زبان انتخاب كنند و پيشنهاد دهند كه در ترجمه مورد استفاده قرار گيرد. اكنون بدون كمك از نهاد و سازمانی با هزينه شخصی در منزل خودم با استخدام دو دستيار به اين كارها اقدام كردم و به حمايت و پشتيبانی سازمان‌ها و مراكز نيازمند هستم وگرنه انجام چنين كارهايی به زمان نياز دارد. اگر امكاناتی در اختيارم بود، هم ترجمه و هم تفسير قرآن تا يك سال آينده تمام خواهد شد.