درراستای اجرای توصیه های مقام معظم رهبری درموردجهت دهی پژوهشهای قرآنی به سمت عملیاتی نمودن مفاهیم نورآنی قرآن در زندگی فردی و اجتماعی در کشور، کتاب خانواده قرآنی؛ ویژگی ها و وظایف اعضای آن به قلم حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده منتشر شد.


Click for larger version
‏ ‏کتاب خانواده قرآنی منتشر شد 


به گزارش شهر مجازی قرآن ،حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در گفتگوی با پایگاه معارف قرآن با اعلام این خبر افزود: این کتاب به بررسی دیدگاه قرآن و روایات در مورد ابعاد مختلف زندگی افراد خانواده و وظایف آنها پرداخته است. مدیر گروه فرهنگ‌نامه‌های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیان این مطلب که یکی از مهم ترین پایگاه های فرهنگی ـ تربیتی که نسبت به دیگر پایگاه ها نقشی کلیدی دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیردافزود: کانون مقدس خانواده است که می تواند با آراسته شدن به ارزش های قرآنی، تأثیری شگرف در جامعه و دیگر پایگاه های فرهنگی ـ تربیتی داشته باشد که متأسفانه این کانون مهم در عصر حاضر به سبب دسیسه های شیاطین و تهاجم جدی آنان، در معرض خطر قرار گرفته و دچار آسیب های فراوانی همچون جدایی همسران، فراری شدن فرزندان و کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی شده است و تنها راه محفوظ ماندن این پایگاه اثر گذار از مشکلات یاد شده، تمسک به چراغ هدایت بخش آسمانی، یعنی قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با اجرای دستورهای نجات بخش آنان در تمام زوایای زندگی است. اگر اعضای هر خانواده ای به وظایفی که از سوی خداوند برای آنها تعیین شده ـ چه وظایف فردی مثل اقامه نماز و روزه و چه وظایف جمعی مانند احسان و احترام به یکدیگر ـ عمل کنند، تمام مشکلات پیش روی آن ها بر طرف خواهند شد و از گمراهی ها و سرگردانی ها نجات خواهند یافت.

عضو هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن افزود: کتاب خانواده قرآنی با هدف تبیین وظایف و ویژگی های یک خانواده قرآنی با بهره گیری از متن آیات نورانی قرآن و سخنان گران مایه اهل بیت علیهم السلام به شیفتگان معارف نورانی قرآن تدوین شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که این کتاب را در جهار بخش تهیه شده است گفت: بخش اول این کتاب به بررسی کلیاتی از جمله تعریف خانواده، تشکیل خانواده، ارزش خانواده از منظر اهل بیت علیهم السلام پرداخته ایم.

حجت الاسلام عیسی زاده افزود: در بخش دوم به وظایف متقابل زن و مرد اشاره کرده ایم که در قسمت اول وظایف مرد در برابر زن و در فصل بعدی وظایف زن در برابر مرد را بررسی کرده ایم و در بخش سوم مسئولیت های پدر و مادر در برابر فرزندان ذکر شده است که از مهم ترین این مباحث می توان به بررسی جایگاه و ارزش فرزند، مسئولیت های پدر و مادر در مورد فرزند، تربیت دینی فرزند، مسائل مورد توجه در تربیت دینی و احترام به فرزندان در سیره پیامبر اکرم اشاره کرد .

وی در پایان گفت: بخش آخر کتاب را به ویژگی های فرزند صالح اختصاص داده ایم و 14 ویژگی شاخص همچون نیکی به پدر و مادر، اطاعت از آنها، پرهیز از نافرمانی از پدر و مادر، تشکر از پدر و مادر، احترام به آنهاو تواضع در مقابل پدر و مادر و... را بیان کرده ایم.

شایان ذکر است کتاب خانواده قرآنی به قلم حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با شمارگان 1500 نسخه در 248 صفحه و با قیمت 4600 تومان به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.