رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور اظهار كرد: توسعه قرآنی در جامعه اصل است، نه فعاليت‌های قرآنی، زيرا گاهی فعاليت‌های قرآنی انجام می‌شود كه هيچ‌گونه توسعه قرآنی در آن وجود ندارد.
به گزارش شهر مجازی قرآن به نقل از ایکنا ، در حاشيه اختتاميه شانزدهمين جشنواره قرآن دانشجويان علوم پزشكی سراسر كشور حجت‌الاسلام و المسلمين «حميد محمدی»، رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت های قرآنی كشور كه ، 29 ارديبهشت ماه برگزار شد، طی سخنانی گفت: خداوند در سوره الرحمن نعمت‌های فراوانی را برای انسان برشمرده است، اما خداوند خود را در اين سوره ابتدا با نام رحمن معرفی كرده است.


وی در ادامه افزود: خداوند در اين آيه ابتدا می‌فرمايد كه ابتدا مفاهيم قرآنی را آفريده و سپس انسان را خلق كرده است، يعنی انسان قبل از خلقت ابدانی، خلقت قرآنی داشته است و اين به اين معنا است كه فطرت انسان فطرت قرآنی است.


رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور عنوان كرد: خداوند مضامين رحمانی را به فطرت ما انسان‌ها تعليم داده، پس قرآن با فطرت جهانی انسان سازگار است و هر كسی از روی عناد با قرآن كريم روبرو نشود، اين را درك می‌كند كه كلام قرآن كريم با فطرت او سازگار است.


حجت‌الاسلام محمدی تصريح كرد: قرآن كريم احسن‌الحديث است و اگر كسی نتواند از نعمت‌های خداوند متعال در قرآن كريم بهره‌مند شود و در نهايت به دستورات قرآن كريم عمل نكنند، دچار خسران خواهد شد.


وی گفت: قرآن كريم برای انسان‌ها شفاء و رحمت است و شفا يعنی رفع بيماری و همچنين اين كتاب آسمانی شفاء بيماری‌های روحی و روانی است و اگر با قرآن كريم مانوس باشيم، از ناپاكی‌ها مصون خواهيم ماند.


رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور عنوان كرد: توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه اصل است، نه فعاليت‌های قرآنی، زيرا گاهی فعاليت‌های قرآنی انجام می‌شود كه هيچ گونه توسعه قرآنی در آن وجود ندارد و اين موضوع برای جامعه اسلامی خسارت است.


حجت‌الاسلام محمدی بيان كرد: البته بايد فرد نيز برای انس با قرآن كريم آماده و مهيا باشد، وقتی قرآن كريم بر زمين شوره‌زار نازل شود، از اين نزول جز خسارت برای انسان حاصلی ندارد، اما اگر بر دل‌های آماه نازل شود، به ريسمان الهی متصل می‌شود.


وی گفت: ما انسان‌ها بايد ابتدا قرآن كريم را بخوانيم و سپس درك كنيم و نبايد در مسير قرآن ساكن باشيم، زيرا اين سكون نيز برای ما خسارت وارد می‌كند، پس بايد بعد از قرائت قرآن كريم آن را درك كنيم و در آيات الهی تدبر كنيم و سپس آنها را در زندگی فردی و اجتماعی به كار بنديم.


قائم‌مقام وزير فرهنگ و ارشاد در امور قرآنی در پايان افزود: ما می‌توانيم سلامت جسم خود را از آيات قرآن كريم به دست آوريم، زيرا قرآن كريم هم برای سلامت روح و هم برای سلامت جسم ما نازل شده است.