مسئولان كليساهای آمريكا روز پنجم تيرماه سال جاری جلساتی را به منظور قرائت قرآن و ديگر كتاب‌های دينی با هدف مقابله با تعصبات ضداسلامی و گسترش روابط ميان پيروان اديان مختلف برگزار می‌كنند.

Click for larger version
جلسات قرآن‌خوانی در كليساهای آمريكا برگزار می‌شود 


به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا پايگاه اطلاع‌رسانی «Orlando Sentinel» خبر داد ، اين طرح سراسری كه «اعتقاد مشترك: وحدت در نيايش و تفاهم» نام دارد، از سوی بنياد بين اديان و بنياد حقوق بشر «واشنگتن دی‌سی» آمريكا برگزار می‌‌شود.

در راستای اجرای اين طرح، مسئولان كليسای جامع واشنگتن دی‌سی همراه با 50 كليسای ديگر از 26 ايالت آمريكا ميزبان جلسات قرآن‌خوانی خواهند بود.

اين طرح به منظور به نمايش گذاشتن احترام متقابل ميان مسلمانان، مسيحيان، يهوديان و پيروان ديگر اديان در آمريكا اجرا می‌شود.

«ولتن گدی»،رئيس بنياد بين اديان واشنگتن اعلام كرد: اين طرح سراسری با همكاری رهبران دينی برای مقابله با تعصبات ضد اسلامی و تصورات منفی عليه مسلمانان، تأكيد بر احترام ميان پيروان اديان مختلف و لزوم احترام به مسلمانان و اسلام از سوی مردم آمريكا و همچنين تأكيد بر آزادی دينی اجرا می‌شود.