نماينده كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأكيد بر توجه ويژه نمايشگاه كتاب نسبت به موضوع قرآن و غدير اظهار كرد: نمايشگاه كتاب با برپايی غرفه قرآن و غدير روح تازه‌ای پيدا می‌كند.

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن ملك‌محمدی، نماينده كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، با اشاره به انتظارات مجلس شورای اسلامی از بيست و چهارمين نمايشگاه كتاب اظهار كرد: نمايشگاه كتاب تهران بايد نسبت به موضوع قرآن و غدير توجه ويژه نشان دهد.

وی با بيان اين مطلب افزود: در برنامه پنجم توسعه و در لايحه بودجه سال 90، توجه ويژه‌ای به توسعه و گسترش فرهنگ و معارف قرآن شده است كه بر اين اساس بايد در همه حركت‌های فرهنگی، به ويژه در نمايشگاه كتاب، اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين ملك‌محمدی با تأكيد بر اين موضوع تصريح كرد: موضوع قرآن و غرفه قرآن بايد از ويژگی و برجستگی خاصی در نمايشگاه كتاب برخوردار باشد و جاذبه‌های منحصر به فردی را از خود نشان دهد.

وی با بيان اين مطلب گفت: غرفه قرآن روح نمايشگاه كتاب به شمار می‌رود و غرفه غدير نيز روح قرآن محسوب می‌شود كه از اين منظر بايد به اين موضوعات بيشتر از گذشته توجه شود.
اين نماينده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخن رسول اكرم(ص) درباره قرآن و حضرت علی(ع)، كه مصداق اتم و اكمل قرآن به شمار می‌رود، افزود: امام علی(ع) آيينه تمام‌نمای جمال و جلال الهی و مظهر اسماء حسنی و اسم اعظم است و از اين رو بايد بر آن تأكيد شود.

وی همچنين ضرورت اطلاع‌رسانی و تبليغات از طريق رسانه ملی و جامعه مطبوعات در بيست و چهارمين دوره نمايشگاه كتاب را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بايد دانشجويان و دانش‌آموزان را به حضور در نمايشگاه كتاب تهران تشويق كنيم.حجت‌الاسلام والمسلمين ملك‌محمدی انجام اين اقدام و حضور اقشار مختلف را كه با هدف مشاركت در همايش‌ها و اجتماعات انجام می‌شود، سبب ارتقای سطح كيفی اين حماسه عظيم فرهنگی دانست.