گروه بين‌الملل: نخستين آكادمی تخصصی قرائات قرآن كريم در اردن، به همت دانشگاه بين‌المللی علوم اسلامی اين كشور تأسيس شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از روزنامه «الدستور» چاپ اردن، اين آكادمی، علاوه بر دانشجويان اردنی، دانشجويان كشورهای آسيايی و آفريقايی و ديگر كشورهای عربی و اسلامی را برای تحصيل در مقاطع تحصيلی كارشناسی تا دكترا پذيرش خواهد كرد.
دانشجويان اين مركز، قرائت‌های ده‌گانه قرآن كريم و پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی را در محضر اساتيد برجسته‌ و متخصص از اردن و جهان اسلام آموزش خواهند ديد و در پايان مدرك دانشگاهی و اجازه‌نامه قرا‌ئات قرآن به آنان اعطا می‌شود.
«عبدالناصر ابوالبصل»، رئيس دانشگاه بين‌المللی علوم اسلامی اردن، اظهار كرد: تأسيس نخستين آكادمی قرائات قرآن در اردن، بخشی از رسالت اين دانشگاه در راستای پرورش و تربيت امامان مساجد، خطبا و مبلغان كارآمد بوده است.
ابوالبصل در ادامه با بيان اين‌كه دانشجويان رشته الهيات به آشنايی زبان قرآن كريم از نظر قرائت و تجويد قرآن نياز دارند، افزود: اردن از دانشجويان كشورهای عربی و اسلامی به ويژه كشورهای شرق آسيا و آفريقا برای آشنايی آنان با قرائت‌های ده‌گانه قرآن در اين مركز تخصصی استقبال می‌كند، زيرا در اين كشورها، قرائت‌هايی از جمله «ورش» و «قالون»رايج است كه در اردن زياد مشهور نيست.
«شحادة العمری»، مدير مركز تخصصی قرائات قرآن كريم اردن، نيز در اين رابطه اعلام كرد: با هدف ايجاد انگيزه ميان دانشجويان برای حفظ قرآن كريم، تحصيل برای دانشجويان حافظ قرآن در اين مركز رايگان و دانشجويانی كه حافظ 15 جزء قرآن باشند، از تخفيف 50 درصدی برخوردار می‌شوند.