گروه فعاليت‌های قرآنی: فكر جوان، ايده‌های نو و انگيزه بالای دانشجويان برای مشاركت در برنامه‌های دينی، مخصوصاً قرآنی ظرفيت‌هايی را ايجاد كرده است كه حمايت و هدايت مسئولان و برنامه‌ريزان قرآنی كشور را می‌طلبد و بايد به اين نكته توجه داشت كه نسل آينده جامعه قرآنی كشور از دانشگاه‌ها برمی‌خيزد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، فعاليت قرآنی در دانشگاه‌ها و ورود دانشجويان به اين بحث، از جمله نكاتی است كه همواره مورد توجه قرار گرفته است؛ رهبر معظم انقلاب نيز در اين خصوص تأكيداتی داشته‌اند كه نشان می‌دهد كه جنس فعاليت‌های دانشجويی با فعاليت‌های قرآنی ديگر مراكز بايد متفاوت باشد.
گامی برای توسعه و کیفیت بخشی به برنامه‌های قرآنی دانشگاه‌ها
يكی از نكاتی كه مقام معظم رهبری عنوان فرموده‌اند، اين است كه مسائلی در دانشگاه‌ها و در بين دانشجويان مطرح شود كه مطابق با موضوعات روز باشد؛ ايشان اظهار كرده‌اند «از جمله طرح‏هايی كه درباره قرآن بايد انجام‏ بگيرد-جای آن در دانشگاه‏هاست همين است‏ كه ببينيم در قرآن چه موضوعاتی از موضوعات‏ باب زندگی امروزی مطرح شده است كه ما هنوز اين را نمی‏دانيم».
با نگاه به دانشگاه‌ها، مراكزی از جمله معاونت‌های فرهنگی، دفاتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و حوزه‌های بسيج دانشجويی برای اجرای برنامه‌های قرآنی گام‌هايی برداشته‌اند؛ مراكز و سازمان‌های مختلفی نيز برای توسعه و كيفيت‌‌بخشی به اين فعاليت‌ها، برنامه‌های متنوعی داشته‌اند.
معاونت قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويی كشور از جمله مراكزی است كه با ارائه برنامه‌های گوناگون سعی دارد، مطابق با فضای دانشجويی و نيازهای آنان فعاليت‌های قرآنی را در مراكز علمی گسترش دهد.
برگزاری نشست‌های توجیهی مسئولان استانی قرآن و عترت بسیج دانشجویی
برگزاری نشست‌های توجيهی برای مسئولان استانی قرآن و عترت بسيج دانشجويی و بررسی عملكرد حوزه‌ها و تبيين برنامه‌ها و انتظارات دانشجويان توانسته‌ است، نگاهی آسيب‌شناسانه به موضوع فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها داشته باشد.
اعلام سياست‌های معاونت قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويی و شرح وظايف برای مسئولان استانی نكته ديگری است كه می‌تواند از سردرگمی مسئولان قرآن و عترت استان‌ها در خصوص فعاليت‌های قرآنی جلوگيری كند و راهی در مقابل قرار دهد تا نوع فعاليت‌های قرآنی دانشجويی با ساير مراكز را متمايز سازد.
فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها روند صعودی به خود گرفته ‌است
«كيومرث احمدی»، مسئول آموزش قرآن و عترت بسيج استان كرمانشاه در گفت‌وگو با ايكنا، با تأكيد بر ضرورت و اهميت برگزاری نشست‌های مسئولان استانی می‌گويد: پيش از اين در فعاليت‌های قرآنی دانشگاه وقفه‌ای پيش آمده بود كه با پيگيری‌ها و جديت‌هايی كه صورت گرفته است، اين فعاليت‌ها در حال گسترش است.
وی می‌افزايد: فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها روند صعودی به خود گرفته ‌است و دانشجويان نيز برای شركت در آن‌ها راغب هستند، چرا كه فعاليت‌ها در اين عرصه متنوع و جذاب است.
طرح‌های قرآنی دانشجویان نو و متفاوت است
محمدامين خباز، مسئول آموزش قرآن و عترت بسيج استان فارس نيز در اين خصوص خاطرنشان می‌كند: برنامه‌هايی كه در محيط دانشجويی برگزار می‌شود، بسيار خوب و مفيد است؛ از جمله جشنواره عترت و تجمع بزرگ دانشجويان در مسجد جمكران برنامه‌هايی بود كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت.
وی با اشاره به تشكيل هيئات قرآنی و برگزاری همايش‌ها با موضوع قرآن و عترت می‌افزايد: در بين دانشجويان طرح‌ها و پيشنهاداتی مطرح می‌شود كه طرح‌های نو و متفاوتی است؛ توليدات و محصولاتی كه پس از اجرای برنامه‌ها عرضه می‌شود، مؤيد اين ادعاست.
استقبال بالای دانشجویان از برنامه‌های قرآنی بیانگر مفید بودن آن است
همچنين، امين قمشه‌ای، مسئول قرآن و عترت بسيج دانشجويی استان خراسان رضوی، حمايت مراكز و سازمان‌ها را از فعاليت‌های قرآنی مؤثر و لازم دانسته و می‌گويد: افرادی كه در برنامه‌ريزی كلان فعال هستند، به دليل اينكه با پيش از اين دانشجو بودند و با فضای دانشجويی آشنا هستند، برنامه‌های خوبی را ارائه می‌دهند.
وی در خصوص استقبال مناسب دانشجويان از برنامه‌های قرآنی اظهار می‌كند: برنامه‌های قرآنی در دانشگاه‌ها مطابق ميل دانشجويان است و استقبال آنها از برنامه‌ها بيانگر اين نكته است.
قمشه‌ای تصريح می‌كند: طرح‌ها به روز است و هم با توجه به نيازهای دانشجويان طراحی شده است و به همين دليل جذابيت دارد؛ علاوه بر آن، پيشنهاداتی كه دانشجويان عنوان می‌كنند، برای دانشجويان مورد استفاده قرار می‌گيرد.
فعالان قرآنی دانشگاه با سایر مراکز علمی و حوزوی همکاری کنند
از جمله نكات ديگری كه در اين مورد می‌توان عنوان كرد، همكاری با مراكز علمی و حوزوی در اين برنامه‌هاست؛ نكته‌ای كه مجتبی مولوی، مسئول آموزش قرآن و عترت بسيج دانشجويی استان قم، به آن اشاره كرده و می‌افزايد: همكاری دانشجويان با مراكز علمی و حوزوی می‌تواند فضای خاصی را در استان به وجود بياورد؛ تا حدی كه برنامه‌های مطرح شده در سطح استان با محوريت دانشجويان اجرای شود و گسترش يابد.
در اين ميان مسائلی از قبيل تخصيص بودجه‌ و نبود نيروی انسانی ثابت در مراكز، مشكلاتی هستند كه با تدبير مسئولان می‌تواند در قوام برنامه‌های قرآنی دانشگاهی مؤثر باشد؛ بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه فكر جوان و ايده‌های نو و انگيزه بالای دانشجويان برای اجرای برنامه‌های دينی و مخصوصاً قرآنی ظرفيت‌های بالايی هستند كه هدايت و حمايت مسئولان و برنامه‌ريزان را می‌طلبد تا با جمع نيروی جوانی و توان دست‌اندركاران، فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها روند توسعه خود را ادامه دهد؛ بايد به اين نكته توجه داشت كه نسل آينده جامعه قرآنی كشور از دانشگاه‌ها برمی‌خيزد.