تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
 1. #1

  اصحاب القرية




  معروف ميان مفسّران و مورّخان اين است كه مقصود از القرية در آيه 13 سوره يس(36)، انطاكيه است (كه‌در كشور تركيه كنونى قرار دارد و قبلا در قلمرو شام بوده است). براى هدايت مردم آن ديار دو‌فرستاده به نام‌هاى يوحنّا و شمعون از سوى حضرت عيسى(عليه السلام)به امر خدا فرستاده شد؛[1] امّا مردم آن شهر آن‌ها را تكذيب كردند و فردى به نام بولس به‌كمك آنان شتافت[2] و نيز فردى به نام حبيب‌نجّار پس از ايمان به آن‌ها تلاش زيادى در جهت حمايت از رسولان الهى نمود؛ امّا آن قوم حبيب‌نجّار را به‌شهادت رساندند و خداوند با عذاب آسمانى آنان را هلاك كرد.[3]

  اتمام حجت با اصحاب القريه
  1. اتمام حجت پيامبران به مردم انطاكيه با پيام آشكار رسالت خود:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * وما علينا إلاّ البلـغ المبين.[4]يس‌(36)‌13‌و‌17
  2. فرستاده شدن رسولان براى مردم انطاكيه، جهت اتمام حجت، پرتوى از ربوبيّت الهى:
  و اضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مّرسلون * قالوا ما أنتم إلاّ بشر مّثلنا ... * قالوا ربّنا يعلم إنّا إليكم لمرسلون.يس‌(36)‌13‌-‌16
  اسراف اصحاب القريه
  3. اصحاب القريه، مردمى اسراف‌كار:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌و‌19
  4. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب تكذيب رسولان الهى:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مّرسلون * قالوا ما أنتم إلاّ بشر مّثلنا وما أنزل الرّحمـن من شىء إن أنتم إلاّتكذبون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌-‌15‌و‌19
  5. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب شوم دانستن انبيا:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا إنّا تطيّرنا بكم ... * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌و‌18‌و‌1 9
  6. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب شومى (بدبختى و روى آوردن حوادث ناگوار) آنان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.[5]يس‌(36)‌13‌و‌19

  پي نوشتها
  1- الدّرّالمنثور، ج‌7، ص‌50؛ روح‌المعانى، ج‌12، ص‌330؛ مجمع‌البيان، ج‌7‌ـ‌8‌، ص‌654‌.
  2- الدّرّالمنثور، ج‌7، ص‌50؛ مجمع‌البيان، ج‌7‌ـ‌8‌، ص‌654‌.
  3- مجمع‌البيان، ج‌7‌ـ‌8‌، ص‌540 و 543.
  4- از اين‌كه «رسولان» در برابر تكذيب و لجبازى اصحاب‌القريه بر وظيفه خود در تبليغ تأكيد كردند، معلوم مى‌شود كه هدفشان در امر رسالت، اتمام‌حجّت بر آنان بوده است.
  5- «بل أنتم قوم مسرفون» روى برتافتن از كلام سابق است؛ به اين معنا كه انبيا، عامل بدبختى و شومى نيستند؛ بلكه اسراف‌كارى خود آنان سبب بدبختى‌شان شده است.




 2. صلوات و تشکر


 3. #2




  اسراف اصحاب القريه
  3. اصحاب القريه، مردمى اسراف‌كار:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌و‌19
  4. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب تكذيب رسولان الهى:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مّرسلون * قالوا ما أنتم إلاّ بشر مّثلنا وما أنزل الرّحمـن من شىء إن أنتم إلاّتكذبون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌-‌15‌و‌19
  5. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب شوم دانستن انبيا:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا إنّا تطيّرنا بكم ... * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.يس‌(36)‌13‌و‌18‌و‌1 9
  6. اسراف‌كارى اصحاب القريه، سبب شومى (بدبختى و روى آوردن حوادث ناگوار) آنان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.[14]يس‌(36)‌13‌و‌19
  انبياى اصحاب القريه
  7. فرستاده شدن رسولانى از سوى خدا براى اصحاب القريه:
  و اضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مّرسلون.[15]يس‌(36)‌13‌و‌14
  8. ارسال سومين پيامبر از جانب خدا براى اصحاب القريه پس از تكذيب دو پيامبر پيشين از سوى آنان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مّرسلون * قالوا ربّنا يعلم إنّا إليكم لمرسلون.يس‌(36)‌13‌و‌14‌و‌1 6
  9. طلب نكردن رسولان انطاكيه، اجر و مزدى از مردم در برابر انجام رسالت الهى:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * اتّبعوا من لاّ يسـلكم أجرا وهم مّهتدون.يس‌(36)‌13‌و‌21
  10. حبيب نجار دعوت كننده مردم انطاكيه به پيروى از پيامبران، به دليل هدايت يافتگى آنان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يـقوم اتّبعوا المرسلين * اتّبعوا من لاّيسـلكم أجرا وهم مّهتدون.يس‌(36)‌13‌و‌20‌و‌2 1
  11. دعوت شدن مردم انطاكيه به پيروى از پيامبران، به دليل درخواست نكردن اجر و مزدى در برابر رسالتشان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يـقوم اتّبعوا المرسلين * اتّبعوا من لاّيسـلكم أجرا وهم مّهتدون.يس‌(36)‌13‌و‌20‌و‌2 1
  12. آمرزش و تكريم الهى، فرجام پيروى از رسولان اصحاب القريه:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يـقوم اتّبعوا المرسلين * قيل ادخل الجنّة قال يــليت قومى يعلمون * بما غفر لى ربّى وجعلنى من المكرمين.يس‌(36)‌13‌و‌20‌و 26‌و‌27
  13. تذكّر به مردم انطاكيه، از برنامه‌هاى رسولان اصحاب القريه:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * قالوا طـئركم مّعكم أئِن ذكّرتم بل أنتم قوم مّسرفون.[16]يس‌(36)‌13‌و‌19
  14. رسولان اصحاب القريه برخوردار از هدايت الهى:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * اتّبعوا من لاّ يسـلكم أجرا وهم مّهتدون.يس‌(36)‌13‌و‌21
  15. هدايت يافتگى رسولان اصحاب القريه دليل لزوم پيروى از آنان:
  واضرب لهم مّثلا أصحـب القرية إذ جاءها المرسلون * اتّبعوا من لاّ يسـلكم أجرا وهم مّهتدون.يس‌(36)‌13‌و‌21

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •