كتاب «بررسی تطبيقی تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌شناسی امام مهدی(عج) در ديدگاه فريقين» به قلم حجت‌الاسلام فتح‌الله نجارزادگان منتشر شد.


در مقدمه اين اثر آمده است: هرچند در تفاسير اجتهادی فريقين، كم و بيش به بررسی و نقد ديدگاه‌های يكديگر اشاره شده است، ولی بررسی مستقل و همه‌جانبه با تنظيم منطقی مباحث پيشينه‌ای در بين فريقين ندارد.

اين اثر در 5 فصل تدوين شده است. فصل نخست كه شامل كليات است، در گفتار اول، درنگی در نظريه «منجی موعود» در اديان و ملل دارد و در گفتار دوم، سيری كوتاه در پيشينه پژوهش اين موضوع انجام داده است. گفتار سوم از فصل نخست نيز به طبقه‌بندی آيات درباره مهدويت و تنقيح موضوع پرداخته است.

نگارنده در فصل دوم كه «بررسی تطبيقی تفسير آيات اظهار دين» نام‌گرفته، به بررسی ديدگاه‌های شيعه، اهل‌سنت پرداخته و در گفتاری جداگانه اين دو نوع ديدگاه را ارزيابی كرده است و می‌نويسد: مفسران فريقن مخالفت صريحی ندارند كه تحقق اراده حق‌تعالی درباره سيطره دين مربوط به عصر ظهور امام مهدی(عج) و نزول حضرت عيسی(ع) خواهد بود.

وی در فصل چهارم كه «تبيين دين حق و ويژگی‌های عصر سيطره دين» است، در گفتار اول می‌نويسد: از ديدگاه قرآن كريم، اسلامی كه در عصر ظهور استقرار می‌يابد، اسلامی است كه خداوند آن‌را برای قوم موعود پسنديده است و فرموده: «وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ؛ و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند».

نويسنده در گفتار دوم از فصل چهارم به مسئله نزول حضرت عيسی(ع) در عصر سيطره دين پرداخته است و می‌نويسد: اگرچه در آيه شريفه «وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكُونُ عَلَیْهِمْ شَهِيدًا؛ و از اهل كتاب كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتما به او ايمان مى‏آورد و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود» درباره مرجع ضمير «به» و «موته» اختلاف نظر وجود دارد، اما تفاسير كهن و متأخر سنی، مفاد اين آيه را درباره نزول حضرت عيسی(ع) در آخرالزمان می‌دانند.
وی در گفتار سوم فصل چهارم، ويژگی‌های عصر سيطره دين حق را بررسی كرده و عدالت‌گستری، امنيت فراگير، شكوفايی خردها و پالايش رذايل و رشد فضايل را از آن جمله می‌داند.

پنجمين فصل اين اثر «شخصيت‌‌شناسی امام مهدی(عج)» است كه در گفتار اولش به اين مطلب پرداخته شده است كه امام مهدی(عج) از اهل‌بيت(ع) و عترت رسول‌خدا(ص) هستند.

نگارنده در اين قسمت از كتاب خود ادله‌ اين‌كه امام مهدی(عج) از اهل‌بيت(ع) هستند را بيان می‌كند و بيان می‌كند كه از نظر شيعه، هيچ جای ترديد نيست كه امام مهدی(عج) از عترت رسول‌خدا(ص) و از همان سلسله امامان معصوم(ع) هستند. دانشمندان سنی نيز بر اين امر اتفاق نظر دارند كه امام مهدی(عج) از اهل‌بيت(ع) رسول‌خدا(ص) هستند. آنان اخبار اين امر را صحيح و حتی متواتر می‌شمرند.

گفتار دوم از فصل پنجم، پيوند ويژه امام مهدی(عج) با قرآن و آثار آن، گفتار سومش، تبيين امامت حضرت مهدی(عج) و گفتار پايانی‌اش، امام مهدی(عج) احياگر دين حق ناميده شده است.

يادآور می‌شود، چاپ نخست كتاب «بررسی تطبيقی تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌شناسی امام مهدی(عج) در ديدگاه فريقين» به قلم حجت‌الاسلام فتح‌الله نجارزادگان به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت در 2000 نسخه منشتر و به بهای 37000 ريال روانه بازار شده است.