تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4
 1. #1

  فراخوان بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم
  دبيرخانه بخش پژوهش هاي قرآني بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم در 4محور بيداري امتها،شناخت فتنه،انس با قرآن و کار و تلاش در قرآن با 20 موضوع فراخوان مقاله داد .  Click for larger version
  فراخوان بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 

 2. صلوات و تشکر


 3. #2  محورها و موضوعات بخش مقاله نويسي بيست و هشتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم
  محور اول: عقب‌ماندگي امت‌های مسلمان و بیداری آنان از منظر قرآن کریم
  1. مفهوم شناسي بيداري و عقب ماندگي مسلمانان از منظر قرآن كريم
  2. انحطاط فردي و اجتماعي از منظر قرآن كريم
  3. رابطه وابستگي و اظهار نياز به ديگران با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  4. رابطه چنددستگي و تنازع با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  5. رابطه غفلت از هويت ديني با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  6. رابطه فرهنگ سرمايه‌داري و نظام‌هاي فاسد با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  7. رابطه جوامع استعمارگر با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  8. رابطه ارتقای دانش وسطح علمی و مجهز شدن به علوم و فنون جديد، با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  9. تبيين و بررسي رابطه ارتباط وثیق و همدلی در سطح بین‏الملل اسلامی و تعاون و همکاری گسترده و همه‌جانبه با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  10. تبيين و بررسي رابطه تلاش همگانی در جهت احیای تمدن عظیم اسلامی با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  11. تبيين و بررسي رابطه بازگشت به اسلام نخستین و رجوع به قرآن و سنت نبوي (ص) با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  12. تبيين و بررسي رابطه بازگشت به اسلام نخستین و رجوع به سیره ائمه اطهار (ع) با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  13. تبيين و بررسي رابطه اجتناب از خرافه‌گرايي با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  14. نقش فرهنگ جهاد با بيداري اسلامي از منظر قرآن كريم
  15. علل و زمينه‌هاي بيداري امت‌ها از منظر قرآن كريم
  16. آثار و پيامدهاي بيداري امت‌ها از منظر قرآن كريم
  17. علل عقب ماندگي مسلمين از نگاه قرآن‌پژوهان
  18. رابطه وجود الگو و اسوه با بيداري امت‌ها از منظر قرآن كريم
  19. رابطه الگوگيري از آموزه‌هاي قرآن با بيداري امت‌ها از منظر قرآن كريم
  20. رابطه شيوع مواد مخدر با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  21. رابطه رويكردهاي فرهنگي ناصواب با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  22. رابطه رويكردهاي اقتصادي ناصواب با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  23. رابطه رويكردهاي سياسي ناصواب با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  24. رابطه رويكردهاي اخلاقي ناصواب با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  25. تأثير ظهور انقلاب اسلامي ايران بر بيداري ملت‌هاي منطقه با رويكرد قرآني
  26. رابطه وجود آموزه‌هاي مشترك بر روند بيداري مسلمين از منظر قرآن كريم
  27. رابطه تهاجم فرهنگي با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  28. نقش جنبش نرم‌افزاري بر بيداري مسلمين از منظر قرآن كريم
  29. رابطه تحجر با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  30. رابطه گسترش صوفي‌گري با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  31. رابطه انديشه‌هاي التقاطي با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  32. رابطه روحيه تقديرگرايي با عقب ماندگي مسلمين از منظر قرآن كريم
  33. لزوم تغييرات بنيادين پس از بيداري ملت‌ها از منظر قرآن كريم

  محور دوم: کار و تلاش از منظر قرآن کریم
  34. وجوه معنايي واژه «سعي» در قرآن كريم
  35. نقش انگيزه‌های دینی در کیفیت و کمیت كار و تلاش از ديدگاه قرآن كريم
  36. رويكرد اخلاقي قرآن كريم نسبت به كار و تلاش اقتصادی
  37. مبانی جهاد اقتصادی در قرآن کریم
  38. بررسي، تبيين و مقايسه مباني و اصول كار و تلاش فردي و اجتماعي از منظر قرآن كريم
  39. بررسي، تبيين و مقايسه مباني و اصول كار و تلاش جوارحي و جوانحي از منظر قرآن كريم
  40. بررسي، تبيين و مقايسه مباني و اصول كار و تلاش جهادی و غیر جهادی از منظر قرآن كريم
  41. بررسي، تبيين و مقايسه مباني و اصول كار و تلاش دنیوی و اخروی از منظر قرآن كريم
  42. بررسي، تبيين و مقايسه مباني و اصول كار و تلاش بابركت و بي‌بركت از منظر قرآن كريم
  43. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با تعاون از منظر قرآن كريم
  44. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با ازدواج موفق از منظر قرآن كريم
  45. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با عزت نفس از منظر قرآن كريم
  46. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با دوري از وساوس شيطاني از منظر قرآن كريم
  47. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با كاهش جرم از منظر قرآن كريم
  48. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با كاهش بزهكاري از منظر قرآن كريم
  49. تأثير كار و تلاش بر بيماري‌ها و مشكلات روحي و رواني
  50. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با پيشرفت فرهنگي جامعه از منظر قرآن كريم
  51. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با آرامش و رضايت دروني افراد از منظر قرآن كريم
  52. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با ارتقاي عبوديت از منظر قرآن كريم
  53. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با روزي حلال از منظر قرآن كريم
  54. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با تربيت فرزندان سالم و صالح از منظر قرآن كريم
  55. بررسي و تبيين رابطه كار و تلاش با اعتدال از منظر قرآن كريم
  56. عوامل و زمينه‌هاي تقويت نيروي كار و استمرار تلاش از منظر قرآن كريم
  57. سيماي تلاش‌گران «ديني» در قرآن كريم
  58. نقش رهبران ديني در افزايش كار و تلاش در جامعه از منظر قرآن كريم
  59. نقش پدر و مادر در افزايش كار و تلاش فرزندان از منظر قرآن كريم

  محور سوم: شناخت فتنه از منظر قرآن کریم
  60. معنا شناسی فتنه درقرآن كريم
  61. خاستگاه‌هاي فتنه‌هاي بشري از منظر قرآن كريم
  62. درس‌ها و عبرت‌ها از فتنه‌ها در طول تاريخ با توجه به آموزه‌هاي قرآن كريم
  63. ويژگي‌هاي روانشناختي فتنه‌گران از منظر قرآن كريم
  64. نقش (تأثير - كاركرد) فتنه در پالايش مؤمنان از منظر قرآن كريم
  65. بررسی تطبیقی مفهوم فتنه در قرآن و عهدین
  66. بررسی تطبیقی مفهوم فتنه در قرآن و نهج البلاغه
  67. بررسی تطبيقي شآن نزول آیات فتنه
  68. بررسی مصادیق تاریخی فتنه با رويكرد قرآنی
  69. بررسی فتنه دجال با رويكرد قرآنی
  70. بررسی فتنه‌های مدرن و آخرالزمان با رويكرد قرآنی
  71. بررسی فتنه‌های دوران حکومت امیرالمؤمنین با رويكرد قرآنی
  72. بررسي، تبیین و مقايسه فتنه فردی و اجتماعی از منظر قرآن كريم
  73. بررسي و تبیین ماهيت فتنه‌های سیاسی از منظر قرآن كريم
  74. بررسي و تبیین ماهيت فتنه‌های اقتصادی از منظر قرآن كريم
  75. بررسي و تبیین ماهيت فتنه‌های فرهنگی از منظر قرآن كريم
  76. نشانه‌های بروز و ظهور فتنه از مرحله كمون تا ظهور از منظر قرآن
  77. نشانه‌های بروز و ظهور فتنه از مرحله ظهور تا رشد و فراگير شدن از منظر قرآن كريم
  78. نشانه‌های بروز و ظهور فتنه از مرحله فراگير شدن تا زوال از منظر قرآن كريم
  79. علل و زمینه‌های ورود افراد در فتنه از منظر قرآن كريم
  80. تبیین و مقايسه فتنه‌هاي درونی و بیرونی از منظر قرآن كريم
  81. راهكارهاي عملي مقابله با فتنه از منظر قرآن كريم
  82. رابطه چنددستگي و تنازع با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  83. رابطه بي‌هويتي با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  84. رابطه سرمايه‌داري با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  85. رابطه نظام سلطه با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  86. آثار و پيامدهاي بيداري امت‌ها در رفع فتنه‌ها با رويكرد قرآني
  87. رابطه رويكردهاي فرهنگي ناصواب با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  88. رابطه رويكردهاي اقتصادي ناصواب با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  89. رابطه رويكردهاي سياسي ناصواب با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  90. رابطه رويكردهاي اخلاقي ناصواب با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  91. رابطه تهاجم فرهنگي با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  92. رابطه دنياگرايي با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  93. رابطه دوري از اسلام راستين با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  94. رابطه جهل و بي‌خبري مسلمانان با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  95. رابطه نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمانان با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  96. رابطه انديشه‌هاي التقاطي با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  97. رابطه عدم معرفت ديني با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  98. رابطه نقش خواص بي‌خاصيت با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  99. رابطه نابرابري‌هاي اجتماعي در جامعه اسلامي با بروز و ظهور فتنه با رويكرد قرآني
  100. فلسفه فتنه‌هاي الهي از منظر قرآن كريم
  101. فتنه انگيزي منافقان از منظر قرآن كريم و راه‌هاي مواجهه با آن
  102. فتنه انگيزي بيماردلان در مواجهه با آيات متشابه و راه‌هاي مواجهه با آن

  محور چهارم: انس با قرآن کریم
  103. مفهوم شناسي انس با قرآن كريم
  104. آثار روحي و رواني انس با قرآن كريم
  105. آثار فرهنگي و اجتماعي انس با قرآن كريم
  106. رابطه انس با قرآن كريم و شكل‌گيري جامعه اخلاقي
  107. مقايسه تطبيقي ـ تحليلي روش‌هاي ترويج انس با قرآن كريم در كشورهاي اسلامي
  108. مراحل و مراتب انس با قرآن از ديدگاه قرآن و روايات
  109. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در جامعه دانشگاهي و آسيب شناسي آن
  110. اولویت‌های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت‌های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در جامعه دانشگاهي
  111. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در جامعه دانش آموزي و آسيب شناسي آن
  112. اولویت‌های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت‌های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در جامعه دانش آموزي
  113. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان کارمندان دولتی و غیر دولتی و آسيب شناسي آن
  114. اولویت‌های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان کارمندان دولتی و غیر دولتی
  115. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان صاحبان مشاغل آزاد و آسيب شناسي آن
  116. اولویت های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت‌های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان صاحبان مشاغل آزاد
  117. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان جامعه بانوان و آسيب شناسي آن
  118. اولویت‌های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان جامعه بانوان
  119. بررسي برنامه جامع و عملیاتی نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان کودکان و نونهالان و آسيب شناسي آن
  120. اولویت‌های راهبردی و راهكارهاي عملی به منظور اثربخشي لازم فعاليت‌های نهادهای فرهنگی در حوزه تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی انس با قرآن كريم در ميان کودکان و نونهالان

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  مقالات ارسالي بايستي مطابق ساختار زير تدوين و ارسال گردند:
  1. مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.
  2 . ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود:
  1 - 2 . منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83).
  2 -2 . منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال: ( Plantinga ,1998, p.71 ) .
  - تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و... ( Ibid ,… ) خودداري شود.
  - چنانچه از نويسنده‌اي در يك ‌سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.
  3 . تمام توضيحات اضافي و همچنين ، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «ي اددا شت ‌ ها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند1) خواهد بود) .
  4 . در پايان مقاله (کتابنامه) ، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به ‌طور جداگانه به ‌صورت زير ارائه شود:
  كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمار ۀ چاپ، جلد.
  مثال: هارت‌ناك، يوستوس (1351)، ويتگنشتاين، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.
  Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: OxfordUniversity Press.
  مقاله: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوانمقاله»، نام نشريه، شمار ۀ نشريه.
  مثال: موحّد، ضياء (1376)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش10.
  Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.
  5 . نسخه‌اي از متن مقاله به زبان اصلي، همراه مقاله ارسال شود (در صورتي که مقاله ترجمه‌اي است).
  6 . عنوان مقاله به زبان اصلي در ابتداي يادداشت‌ها ذكر شود (در صورتي که مقاله ترجمه‌اي است).
  7 . چكيده‌اي حدّاكثر داراي 300 واژه و در بردارند ۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژ گان کليدي (حدّاكثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمية مقاله شود.

 6. صلوات و تشکر


 7. #4  اندازه و نوع قلم‌ها بايستي مطابق جدول ذيل تنظيم شوند:

  اندازه قلم
  نام قلم
  موقعيت استفاده
  18
  B Traffic Bold
  عنوان مقاله
  13
  B Mitra
  نام مؤلفان
  11
  B Mitra Bold
  چکيده و کلمات کليدی
  13
  B Mitra
  متن
  12
  B Traffic Bold
  عناوين بخش‌ها
  10
  B Mitra Bold
  عناوين جداول و اشکال
  11
  B Mitra
  متن جداول و شکل‌ها و مراجع

  -اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.
  -برای قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چکيده) يک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت مورد استفاده، خواهد بود.
  -فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولی ( Single ) است.

  نکات مهم:
  -حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچيني‌ شده (صفحة 300 كلمه‌اي) تجاوز نكد.
  -مقاله ارسالي در هيچ نشريه و همايش چاپ يا ارائه نشده باشد.
  -مقالات ارسالي در فضاي اينترنت منتشر نشده باشند.
  -نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.
  شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.

  نحوة ارسال مقالات
  متن مقالات بايستي در محيط نرم‌افزار 2003 Word يا 2007 Word ، تايپ و به يکي از دو صورت زير به دبيرخانه علمي بخش مقاله نويسي مسابقات ارسال گردد:
  الف: يك نسخه چاپي در قطع A 4 به صورت يک رو همراه با CD مربوطه با پست پيشتاز.
  ب: از طريق سايت http://www.quraniran.ir

  آخرين مهلت ارسال آثار تا 15 خرداد 1390

  نشاني دبيرخانه علمي :
  تهران، خيابان ولي عصر (عج)، خيابان نوفل لوشاتو، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه، دبيرخانه علمي بخش مقاله نويسي بيست و هشتمين دورة مسابقات بين‌المللي قرآن کريم سازمان اوقاف و امور خيريه .
  آدرس سايت: http://www.quraniran.ir
  تلفن: 66710761 – 021
  فكس: 66710787-021

  نشاني دبيرخانه مركزي :
  تهران، خيابان ولي عصر (عج)، خيابان نوفل لوشاتو، معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه، واحد پژوهش، دبيرخانه مركزي بخش مقاله نويسي مسابقات بين المللي قرآن كريم
  تلفكس:66711676 - 021

 8. صلوات و تشکر


موضوعات مشابه

 1. سلام که واجب نیست .............
  توسط مهدی یار در تالار روایات موضوعی
  پاسخ: 28
  آخرين نوشته: 1391/12/19, 01:57 بعد از ظهر
 2. ✿► امتحان چیست ؟
  توسط 88060714 در تالار سؤالات
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 1391/03/06, 04:41 بعد از ظهر
 3. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1390/12/10, 11:42 قبل از ظهر
 4. لیست نسخه های نرم افزار رمضان شهر القرآن
  توسط quranic در تالار نرم افزار
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 1390/06/08, 03:28 بعد از ظهر
 5. معاد چیست
  توسط گمنام در تالار حقیقت معاد
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1390/04/07, 12:11 قبل از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •