مدير روابط عمومی سازمان كتابخانه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به اهدای 12 هزار نسخه خطی از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به اين سازمان، از ايشان به عنوان بزرگترين واقف نسخ خطی نام برد.به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا، مهدی قيصری‌نيك، مدير روابط عمومی سازمان كتابخانه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، با اشاره به اهدای 12 هزار نسخه خطی از سوی مقام معظم رهبری به اين آستان اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب به عنوان بزرگترين واقف در حوزه نسخ خطی به آستان قدس شناخته شده‌اند.

وی با بيان اين مطلب افزود: چهار كتاب از فهرست نسخه‌های خطی كه رهبر معظم انقلاب به آستان قدس اهدا كرده‌‍‌‌‌اند، در سال گذشته به چاپ رسيده است كه در بيست و چهارمين نمايشگاه كتاب تهران ارائه می‌شود.

قيصری‌نيك در ادامه سخنانش اظهار كرد: اين آثار مشتمل بر 15 جلد است كه دو جلد آن در سال 88 و چهار جلد ديگر نيز در سال 89 به چاپ رسيده است و شامل فهرست نسخه‌های خطی اهدايی رهبر معظم انقلاب اسلامی به كتابخانه آستان قدس رضوی است.

به گفته وی، موضوعات اين فهارس متفاوت است و پس از انقلاب اسلامی ايران كه وقف و اهدای نسخ خطی توسط واقفان خيرانديش روند رو به رشدی پيدا كرد، رهبر معظم انقلاب نيز از سال 68 تاكنون بيش از 12 هزار نسخه ارزشمند را وقف آستان قدس رضوی كرده‌اند.

قيصری‌نيك، اين اقدام را دليلی بر نگارش فهرست پژوهش مستقلی از نسخه‌های خطی اهدايی مقام معظم رهبری بر سنت فهرست‌نگاری نسخ خطی آستان مطرح كرد و گفت: فهرست نسخه‌های خطی مقام معظم رهبری در 15 جلد به چاپ می‌رسد كه 14 جلد از آن شامل فهرست‌ها و يك نسخه نيز شامل راهنمای فهارس كتب خطی رهبر معظم انقلاب است.

وی عناوين هر يك از جلدهای اين مجموعه را به صورت زير بيان كرد: جلد نخست با عنوان علوم قرآنی و شامل جزوات قرآنی، تفسير، تجويد و قرائت است. جلد دوم و سوم با عنوان اخبار و احاديث و جلد چهارم و پنجم به فقه اختصاص دارد. جلد ششم به حكمت، كلام و عقايد اختصاص يافته است. جلد هفتم نيز به بخش ديگری از حكمت، كلام و عقايد، جلد هشتم به عرفان، منطق، جلد نهم به اخلاق، ادعيه، نسخه دهم نيز به ادبيات، جلد يازدهم به درايه، رجال، حديث، اعجازات، سرگذشت‌نامه ها، تاريخ، داستان، افسانه، فهرست و كتابشناسی اختصاص پيدا كرد.

قيصری نيك ادامه داد: نسخه دوازدهم به طب، هيأت، نجوم، رياضی، كيميا، صنعت، طبيعيات، حيوان‌شناسی، جغرافی، جواهرشناسی، موسيقی و خوشنويسی تعلق گرفته است. جلد سيزدهم نيز شامل صرف و نحو، معانی، بيان و لغت است. جلد چهاردهم نيز به اصول فقه و نسخه پانزدهم به راهنمای فهرست كتب خطی اختصاص دارد.

وی افزود: جلد علوم قرآنی به معرفی 578 نسخه كتاب خطی پرداخته است. از ميان نسخه‌های خطی ياد شده، جلد نخست علوم قرآن، جلد دوم فهرست نسخه‌های خطی، جلد دوم اخبار و احاديث و جلد هشتم به چاپ رسيده‌اند كه در نمايشگاه عرضه می‌شوند.