«سيدصادق مسلمی ‌الم‌شيری» در رشته قرائت و «علی رضازاده‌جويباری» در رشته حفظ قرآن برای حضور در دومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن كريم كويت به اين كشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از روابط عمومی و امور بين‌الملل سازمان اوقاف و امور خيريه، دومين دوره از مسابقات بين‌المللی قرآن كريم كويت در چهار رشته حفظ، قرائت ترتيل، قرائت تحقيق و تجويد قرآن از امروز، 24 فروردین ماه، در اين كشور آغاز ‌شد.

«سيدصادق مسلمی‌الم‌شيری» در رشته قرائت و «علی رضازاده‌جويباری» در رشته حفظ قرآن برای شركت در دومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن كريم كويت به اين كشور اعزام شدند.

بر اساس اين گزارش، در اين دوره از مسابقات بين‌المللی متسابقان 50 كشور اسلامی به رقابت می‌پردازند كه در اين دوره يك حافظ و يك قاری به نمايندگی از كشورمان از سوی سازمان اوقاف و امور خيريه به اين مسابقات اعزام شدند.