تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8
 1. #1

  ๑ஜ๑ اناجيل غيررسمي
  اشاره
  بخش اصلى مجموعه عهد جدید همان انجیل­هاى چهارگانه است كه در واقع، زندگى نامه و سخنان حضرت عیسى است. به گفته بیشتر دانشمندان قدیم و جدید، این چهار انجیل بین سال هاى 65 تا 100 میلادى نوشته شده و بین سال هاى 150 تا 180 میلادى رسمى و قانونى شده است. به موازات این چهار انجیل، از ده ها كتاب دیگر با عنوان انجیل نام برده شده است كه از آنها، تحت عناوین غیررسمى، غیرقانونى یا اپوكریفایى نام برده مى شود. این آثار، در همان دوره نگارش و قانونى شدن چهار انجیل قانونى و تا چندین قرن پس از آن به نگارش درآمده و محتواى آن، زندگى و سخنان حضرت عیسى است، اما دقیقاً قالب و چارچوب چهار انجیل رسمى را رعایت نكرده است. برخى از این اناجیل، صرفاً سخنانى از حضرت عیسى(ع) را نقل كرده است و برخى صرفاً معجزاتى از آن حضرت را؛ برخى از آنها حوادثى از زندگى عیسى و پدر و مادر او را نقل كرده است كه در اناجیل دیگر نیامده است. نسخه هاى كاملى از برخى از این نوشته ها موجود است و از برخى از آنها صرفاً پاره هایى به جاى مانده و از برخى دیگر فقط جملاتى كه عالمان سده هاى نخست مسیحى آنها را نقل كرده اند. آشنایى با این اناجیل دست كم از دو جهت مهم است، یكى این كه فضاى انجیل نویسى را در سده هاى نخست نشان مى دهد و دیگر این كه به كار تطبیقى كمك مى كند؛ زیرا براى نمونه در مواردى كه درباره زندگى عیسى بین قرآن مجید و اناجیل رسمى اختلاف است، گاهى برخى از اناجیل غیررسمى حادثه را شبیه قرآن نقل كرده است. نوشتار حاضر در پى آن است كه این اناجیل را به اختصار معرفى كرده، اشارهاى به محتوا، تاریخ نگارش، زبان اصلى، نویسنده احتمالى و زمان نگارش آنها كند.
  انجیل لوقا، كه یكى از چهار انجیل رسمى و قانونى عهد جدید است، با این عبارت آغاز مى شود:
  عالی جناب تئوفیلوس، بسیارى كوشیده اند شرح زندگى عیسى مسیح را به نگارش در آورند و براى انجام این كار، از مطالبى استفاده كرده اند كه از طریق شاگردان او و شاهدان عینى وقایع، در دسترس ما قرار گرفته است. اما از آنجا كه من خود، این مطالب را از آغاز تا پایان، با دقت بررسى و مطالعه كرده­ام، چنین صلاح دیدم كه ماجرا را به طور كامل و به ترتیب برایتان بنویسم ... [1] دانشمندان برآنند كه انجیل لوقا بین سال هاى 75ـ 85 میلادى نوشته شده است. از فقره فوق بر مى آید كه در این زمان، یعنى اواخر قرن اول، انجیل نویسى امرى متعارف بوده و تعداد زیادى انجیل موجود بوده است. دانشمندان برآنند كه دو انجیل مرقس و متى، از اناجیل قانونى، قبل از انجیل لوقا نوشته شده است، پس باید تعداد زیادى انجیل، غیر از این دو انجیل، در زمان نگارش انجیل لوقا موجود بوده باشد.
  از سوى دیگر، فرایند قانونى شدن مجموعه عهد جدید، روندى تدریجى بوده است. این فرایند در نیمه قرن دوم هنوز به نتیجه مشخصى نرسیده بود و ظاهراً از نوشته­اى كه از ایرنئوس باقى مانده، برداشت مى­شود كه در ربع آخر قرن دوم چهار انجیل رسمى فعلى به عنوان كتاب هاى قانونى پذیرفته شده و گویا پرونده اناجیل قانونى در این زمان بسته شده بود.[2]
  درباره كل مجموعه عهد جدید، هر چند تكلیف بخش عمده این كتاب ها تا پایان قرن دوم روشن شده، اما درباره برخى از آنها نزاع تا پایان چهارم ادامه داشته و در این زمان پرونده نهایى عهد جدیدِ قانونى، شامل 27 كتاب و نوشته بسته شد[3]
  پس یك دوره چهار قرنى را باید دوره نگارش و رسمیت یافتن متون مقدس مسیحى به حساب آورد. در خلال این دوره و مدتى پس از آن، به موازات چهار عنوان نوشته كه در مجموعه عهد جدید وجود دارد، یعنى انجیل، اعمال، نامه و مكاشفه، نوشته هاى دیگرى با همین عناوین به وجود آمده كه در مجموعه عهد جدید قانونى پذیرفته نشده است. بخش عمده این نوشته­ها تحت عنوان انجیل قرار دارد كه به گونه­اى به زندگى و شخصیت و تعالیم عیسى یا بخشى از آنها مى پردازد. این اناجیل در بسیارى از موارد با اناجیل رسمى اختلاف دارد و زندگى حضرت عیسى را به گونه دیگرى نشان مى دهد. در برخى از این اناجیل گزارش زندگى عیسى در بخش هایى با گزارش قرآن مجید از این ماجرا نزدیك و شبیه است.
  تعداد این اناجیل زیاد است؛ به گونه اى كه گفته مى شود كه تعداد آنها به بیش از دو دوجین مى­رسد. در این نوشتار برآنیم كه مهم ترین و معروف ترین این اناجیل را به اختصار معرفى كنیم. نویسندگان مسیحى این اناجیل را به صورت­هاى مختلف دسته بندى كرده، تحت چند عنوان به آنها پرداخته اند. آنان «انجیلِ برنابا» را در این مجموعه نمى­آورند، و ما بر آنیم كه به اختصار درباره این مجموعه در هفت محور به بحث بپردازیم.

 2. #2
  الف. اناجیل كودكى و والدین عیسى
  از میان اناجیل غیرقانونى، چند انجیل زیر به تولد و كودكى عیسى یا زندگى مریم یا یوسف نجار پرداخته است:
  1. انجیل یعقوب
  این نوشته كه خود را به یعقوب منسوب مى كند و گفته مى شود كه شاید مقصود از یعقوب همان برادر عیسى مسیح است، به تاریخ تولد مریم تا تولد عیسى مى­پردازد. از آنجا كه عمده مطالب این انجیل به مباحث مقدم بر مباحث موجود در اناجیل قانونى مربوط است، این نوشته از قرن شانزدهم و به دنبال ترجمه آن به لاتین توسط فردى فرانسوى به نام پاستل به «انجیل آغازین» معروف شده است. گفته مى شود كه قدیمى ترین نسخه خطى كه از این نوشته كشف شده، مربوط به قرن سوم میلادى است و عنوان «میلاد مریم، مكاشفه یعقوب» را دارد[4].تاریخ نگارش این انجیل نیمه دوم قرن دوم احتمال داده مى­شود و این زمانى است كه فرایند قانونى شدن اناجیل قانونى به شكل نهایى خود نرسیده بود؛ اریجن به صورت یقینى و كلمنت اسكندرانى و ژوستین احتمالا، این سند را مى­شناخته­اند و مطالبى مانند «تولد عیسى در غار و رسیدن نسب مریم به داود را از آن نقل كرده اند. این انجیل در اواسط نیمه دوم قرن دوم به زبان یونانى و احتمالا در مصر توسط فردى كه یهودى الاصل نبوده نوشته شده است؛ زیرا از جغرافیاى فلسطین و رسوم یهودى اطلاع زیادى نداشته است.
  دو نكته درباره این نوشته بسیار شایان توجه است؛ زیرا نشان دهنده توجه زیاد مسیحیان به این كتاب در سده­هاى نخست میلادى و پس از آن است:
  نخست این كه پدران اولیه كلیسا به این كتاب زیاد اشاره كرده، از آن نقل قول كرده­اند و این نشان مى­دهد كه در جهان مسیحیت مقبولیت زیادى داشته است
  (دوم این كه در همان سده­هاى نخست، این كتاب به صورت بسیار گسترده­اى به زبان­هاى مختلف ترجمه شده و نسخه­هاى متعددى از آن به زبان­هاى مختلف در دست است. نسخه هایى از ترجمه این اثر به زبان هاى سریانى، جنبشى، اسلاوى، ارمنى، گرجى، عربى و غیره موجود است و برخى از نویسندگان از این كه این كتاب در همان سده­هاى نخست به لاتین ترجمه نشده، تعجب كرده یا تلاش كرده­اند كه دلیلى براى آن بیاورند.[5] محتواى این نوشته قابل توجه و تأمل است؛ زیرا بخش عمده اى از آن یعنى تولد مریم در اناجیل قانونى نیامده است. البته این ماجرا در قرآن مجید آمده است كه دو روایت شبیه و قابل مقایسه است. تولد عیسى، كه در اناجیل متى و لوقا آمده، در این كتاب متفاوت، و از جهاتى قابل مقایسه با روایت قرآن مجید از ماجرا نقل شده است.
  كتاب از اینجا آغاز مى شود كه فردى از بنى اسرائیل به نام یواقیم، كه فردى ثروتمند است و همسرى به نام حنه دارد، فرزندى ندارد. او و همسرش غمگین­اند و نزد خدا گریه و زارى كرده، از او فرزندى مى ­خواهند و نذر مى ­كنند كه اگر خدا فرزندى به آنان عطا كند، آن را وقف معبد كنند. پس خدا مژده دخترى را به آنان مى­دهد و چون دختر، كه نام او مریم است، سه ساله مى­ شود او را به معبد مى­ برند و كاهن اعظم، یعنى زكریا، مسئولیت او را به عهده مى ­گیرد. او در معبد زندگى خاصى دارد و فرشتگان براى او طعام مى آورند. چون دوازده ساله مى­شود كاهن اعظم، مسئولیت بكارت او را به فردى به نام یوسف، مى­سپارد كه خدا به صورت اعجازآمیز او را براى این كار برگزیده بود، وى پیش تر ازدواج كرده بود و فرزندانى داشت. در این زمان، فرشته خداوند به مریم مژده فرزند مى­ دهد. چون شش ماه مى­گذرد، یوسف متوجه حاملگى مریم مى­شود و ناراحت و غمگین مى­شود و ندبه مى­كند، فرشتگان ماجرا را به او خبر مى­دهند. مریم و یوسف در محاكمه حاضر مى­شوند و چون كاهن آنان را آزمایش مى­كند و سربلند بیروت مى آیند، آن دو را روانه مى ­كند.
  امپراتور دستور سرشمارى مى­دهد و چون آن دو حركت مى­كنند و به وسط راه مى­رسند مریم احساس درد زایمان مى­كند. او در غارى زایمان مى­كند و نور به داخل غار مى­تابد. قابله ها او را بررسى مى­كنند و بعد از زایمان نیز بكارت او را تأیید مى­كنند. مجوسیانى براى دیدن عیسى، كه ستاره او را دیده­اند مى­آیند و هیرودیس كه ماجراى تولد مسیح را شنیده بود، دستور قتل اطفال را مى­دهد. مریم طفل را پنهان مى­كند. هیرودیس در پى یحیى است و پدر او زكریا را به قتل مى­رساند و كتاب پایان مى­یابد.


 3. #3
  2. انجیل كودكى توماس
  نام این نوشته در نسخه هاى خطى «كودكى خداوند، عیسى» (نسخه سریانى) و «گزارش كودكى خداوند به وسیله توماس، فیلسوف اسرائیل» (نسخه اول یونانى) و «كتاب رسول مقدس توماس درباره با زندگى خداوند در كودكى اش» (نسخه دوم یونانى) است و این نوشته از «انجیل توماس» كه در نجع حمادى كشف شد (و بعداً به آن خواهیم پرداخت)، كاملا متفاوت است. این انجیل معجزاتى را حكایت مى­كند كه عیسى بین پنج تا دوازده سالگى انجام داده است. ایرنئوس در كتاب علیه بدعت­ها آورده است كه فرقه­اى از گنوسى­ ها كتابى داشته­اند كه مشتمل بر فقره­اى از همین انجیل توماس (باب ششم) بوده است. این امر از وجود این انجیل در اواخر قرن دوم حكایت مى­ كند . نویسنده­اى مسیحى به نام كیرلس اورشلیمى (متوفاى 386 م.) مى­ گوید: این انجیل تألیف توماس رسول نیست؛ بلكه توماس دیگرى كه شاگرد مانى، مؤسس مانویت، بوده آن را نوشته است. اما مانى در قرن سوم مى زیسته و در قرن دوم اریجن اسم این كتاب را آورده و ایرنئوس به آن استشهاد كرده است. بنابراین باید گفت كه كیرلس از قدمت كتاب بى اطلاع بوده است و كتاب در قرن دوم موجود بوده است.[6]
  از اطلاعات این كتاب درباره یهودیت بر مى آید كه نویسنده باید فردى مسیحىِ غیریهودى الاصل بوده باشد. این انجیل اكنون به دو صورت موجود است؛ یكى قدیمى تر كه مفصل و مشتمل بر نوزده باب است، و دیگرى كوتاه تر كه مشتمل بر یازده باب است. اكثر نسخه هاى خطى یونانىِ این كتاب، مربوط به بعد از قرن سیزدهم است. نسخه هاى دیگرى از این كتاب به زبان هاى سریانى، لاتین، جشى گرجى و اسلاوى موجود است.
  همان طور كه گذشت، محتواى این نوشته معجزاتى است كه عیسى در كودكى انجام مى­ داد. او آب را مطیع خود ساخت. با گل مجسمه چند پرنده ساخت و چون مورد اعتراض قرار گرفت كه چرا حكم شنبه را نقض كرده، به مجسمه­ ها دستور داد كه زنده شوند. كسانى كه او را اذیت كردند نفرین كرد و آنان مردند. معلمان از دانایى و حكمت او در تعجب مى ­ماندند. او مردگان را زنده مى­كرد و بیمارانى را شفا م ى­داد. آب را در لباس خود حمل مى ­كرد. بذرى مى­ كاشت و معجزه آسا ثمر مى­ آورد. با چوب كوچكى براى پدرش كه نجار است، وسیله بزرگى ساخت و سرانجام در دوازده سالگى در معبد تعالیمى را بیان مى ­كرد كه عالمان یهود در شگفت مى­ ماندند (برخى از معجزاتِ فوق در نسخه دوم یونانى، كه كوتاه تر است، نقل نشده است).

 4. #4  3. انجیل متاى دروغین
  این نوشته، اثرى تركیبى است كه گفته مى­شود كه در زمان هاى متأخر یعنى سده­هاى ششم تا هشتم یا هشتم و نهم به زبان لاتین نوشته یا گردآورى شده است. باب­هاى اول تا هفدهم این نوشته برانجیل یعقوب مبتنى است و حوادثى درباره تولد و كودكى مریم تا تولد عیسى در بردارد. به همین جهت، برخى این نوشته را ترجمه لاتینى انجیل یعقوب مى­دانند كه مطالب دیگرى به آن افزوده شده است.[7] شاید تعبیر فوق درست نباشد چرا كه حدود سه پنجم مطالب این نوشته، یعنى باب­هاى هفدهم تا چهل و دوم با مطالب انجیل یعقوب بیگانه است. برخى برآنند اساس كه مطالب باب هاى 25 تا 42، انجیل كودكى توماس است با این حال، در این بخش نیز مطالبى اضافه بر انجیل كودكى توماس آمده است. نمونه آن باب هاى 35، 36 و 40 است.[8] آنچه در این نوشته بین باب­هاى هفدهم تا بیست و پنج آمده، مربوط به مسافرت یا فرار خانواده یوسف به مصر است. در این سفر، عیساى كودك معجزات متعددى انجام داده است. چون در غارى به استراحت پرداختند و مارهایى به آنان حمله كرد، عیسى آنها را چنان رام كرد كه به سجده افتادند. حیواناتِ دیگر رام شده، دنبال آنان مى­روند؛ درخت خرما خم شد تا مریم از میوه آن تناول كند و این را عیسى انجام داد. عیسى كارى كرد كه فاصله براى آنان كوتاه شود. بت­هاى معبد مصر نزد عیسى به سجده افتادند و پادشاه مصر و لشكرش وارد معبد شده، بر عیسى سجده كردند.
  به هر حال، مطالب این انجیل را مى­توان به سه بخش تقسیم كرد. باب­هاى اول تا هفدهم مربوط به قبل از تولد عیسى و در واقع بیشتر، تولد، كودكى و باكره بودن مریم است كه بیشتر بر انجیل یعقوب مبتنى است. باب هاى هفدهم تا بیست و چهارم معجزاتى را بیان مى­كند كه عیسى در سفر مصر انجام داد. باب هاى 25 تا 42 معجزاتى را بیان مى كند كه عیسى از پنج سالگى تا دوازده سالگى انجام داد و بیشتر بر انجیل كودكى توماس مبتنى است. پس این سخن درست به نظر مى­رسد كه این نوشته تركیبى از اناجیل موجود بوده و به تدریج در دوره­هاى متأخر چنین گردآورى­اى ضرورى دانسته شده است.
  اما علت این كه این نوشته، عنوان «متاى دروغین» را گرفته، آن است كه دو تن از اسقف هاى معاصر جرومِ قدیس به او نامه اى نوشتند و از او خواستند تا كه انجیلى را كه متى به زبان عبرى نوشته جزو متن مقدس قانونى قرار ندهد. جروم پاسخ داد كه وى توجه دارد كه اگر متى مى­خواست این اثر منتشر شود، آن را به انجیل اصلى ملحق مى­كرد. او مى­گوید من این اثر را ترجمه مى­كنم ولى جزو متن قانونى قرار نمى­دهم.[9] نامه نگارى فوق باعث شد كه برخى همین نوشته موجود را انجیلى بدانند كه در این نامه­ها به آن اشاره شده است. اما گفته مى­شود این خطاست و این نوشته مدت­ها پس از جروم گردآورى شده است .

 5. #5
  4. انجیل عربى كودكى ( انجیل قیافا )
  گفته مى­شود كه این انجیل احتمالا در اصل به زبان سریانى و در سده­هاى پنجم و ششم میلادى گردآورى شده است[10] عنوان این نوشته «كتاب یوسف قیافا» است. این عنوان از آنجا ناشى شده كه یعقوبیان سریانى زبان معتقد بودند كه قیافا، كاهن یهودى معاصر عیسى، مسیحى شده است.[11] نسخه خطى عربى، كه در واقع ترجمه اى از اصل سریانى بوده، براى نخستین بار در سال 1697 آن به لاتین ترجمه و منتشر شد ولى اكنون اصلى عربى آن موجود نیست.
  محتواى این نوشته از سه بخش اصلى تشكیل شده است: تولد عیسى، سفر به مصر و معجزاتى كه در آنجا صورت گرفت و معجزات عیسى در كودكى. بخش اول باب هاى نخست تا دهم را در برمى­گیرد. این بخش شبیه انجیل یعقوب است. بخش دوم باب هاى 11ـ 35 را در بر مى­گیرد كه از منابع متعدد موجود گرفته شده است. بخش سوم باب هاى 36ـ 55 را در بر مى گیرد و شبیه انجیل كودكى توماس است (همان).
  با این حال، این نوشته مطالب خاص خود را نیز دارد؛ براى مثال، عیسى در گهواره با مریم سخن مى گوید (باب اول).

  5. انجیل میلاد مریم
  این نوشته كه «انجیل كودكى مریم» نیز خوانده شده، مربوط به سده­هاى پنجم و ششم میلادى است.[12] این نوشته داستان تولد مریم و كودكى او و زندگى او در معبد و سپرده شدن او به یوسف و آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس را در بردارد و ظاهراً سخنى اضافه بر انجیل یعقوب و انجیل متاى دروغین ندارد.
  گفته مى­شود كه این نوشته همان داستان كودكى مریم در انجیل متاى دروغین است كه اصلاح شده و ازدواج اول یوسف را (كه با اناجیل قانونى ناسازگار است) و نیز برخى از مطالب ناخوشایند را حذف كرده، برخى از مطالب كسل كننده را كوتاه كرده است.


 6. #6
  6. انجیل یوسف نجار
  این نوشته در قرن چهارم میلادى یا حدود سال 400 به زبان یونانى در مصر نوشته شده و اكنون نسخه­هاى لاتینى، قبطى و عربى آن موجود است.[13]البته برخى اصل این نوشته را قبطى دانسته اند.[14]
  در واقع، این نوشته داستان زندگى یوسف نجار است كه در ضمن آن، قدرى از زندگى مریم و نیز تولد عیسى آمده است. داستان زندگى یوسف را عیسى براى شاگردانش بر فراز كوه زیتون نقل مى كند.
  یوسف در بیت لحم نجارى مى­كرد و مریم در معبد خداوند به خدمت مشغول بود. یوسف، كه پیش تر ازدواج كرده و داراى فرزندانى بود، به سرپرستى مریم انتخاب شد. مریم به وسیله روح القدس آبستن شد و فرشته خداوند یوسف را از ما وقع مطلع كرد. ماجراى سرشمارى پیش آمد و در راه عیسى متولد می­شود و هیرودیس دستور قتل عام اطفال را مى­دهد و خانواده یوسف به مصر مى­گریزد و سپس با مرگ هیرودیس به ناصره جلیل باز مى­گردد. آنچه گذشت، در نه باب اول این نوشته آمده، كه مشابه دیگر اناجیل كودكى است و تنها در جزئیات متفاوت است.
  از باب دهم سخن از كهن سالى یوسف است كه به 111 سالگى رسیده و كاملا سالم است. عیسى در خانواده یوسف بود و فرشته خداوند یوسف را از مرگ او مطلع كرد. یوسف به دعا مشغول شد و به مرض مرگ مبتلا گشت. یوسف روح خود را تسلیم كرد و به هنگام مرگ، سخنانى به زبان آورد و كلمات ایمان را شهادت داد. یوسف در حال احتضار بود و عیسى براى او دعا كرد و میكائیل و جبرائیل روح او را به مكان ابرار منتقل كردند و بدن او را فرشتگان تكفین كردند و عیسى خطاب گفت كه حتى بدن او از بین نمى­رود. یوسف به خاك سپرده شد.
  در پایان، سخنى درباره مرگ آمده است و آن این كه مرگ به خاطر گناه آدم بر همگان عارض مى­شود و شاگردان مسیح در این باره از او سؤالاتى كردند.
  ویژگى این نوشته آن است كه بحث هایى الهیاتى درباره آخرت شناسى مطرح كرده است. برخى با توجه به این مباحث تاریخ نگارش كتاب را حدود سال 400 میلادى تعیین كرده اند.[15]

  7. انجیل صعود مریم
  این انجیل در قرن پنجم و در حدود سال 400 میلادى در مصر به زبان یونانى نوشته شده و به زبان هاى سریانى، قبطى، عربى و لاتین ترجمه شده و نسخه هایى خطى از این ترجمه ها موجود است.[16]
  در بخشى از این نوشته آمده است كه عیسى دو سال پس از صعود، بر مادرش مریم ظاهر شد و به او مرگ قریب الوقوعش خبر داد. پس از وفات مریم، معجزات و شفاهایى بهواسطه جسد او رخ داد تا این كه عیسى روح را به بدن او برگرداند و به بهشت منتقل شد (ibid). این عمل در حضور رسولان رخ داد و پس از آن بود كه بدن مریم به خاك سپرده شد بود. در نسخه عربى جزئیات بیشترى از زندگى مریم، مانند معجزات، عبادت و طلب شفاعت از او و نیز اعیادى كه براى احترام به او گرفته شده، آمده است (همان).
  گفته مى شود كه این سند در تنسیق آموزه «صعود مریم»، كه در سال 1950 توسط پاپ پیوس دوازدهم قانونى اعلام شد، نقش مهمى داشته است (ibid).

 7. #7
  ب. اناجیل مربوط به حوادث پایان زندگى عیسى
  برخى از نوشته ها به حوادث پایان زندگى عیسى از قبیل رنج هاى او و برخاستن او از قبر پرداخته اند. این حوادث در هر چهار انجیل قانونى با تفاوت هایى نقل شده، اما گاهى بین این نوشته هاى غیرقانونى، و اناجیل قانونى تفاوت هایى دیده مى شود
  .
  1 . انجیل پطرساین انجیل، كه تنها بخشى از آن باقى مانده، بخش پایانى زندگى عیسى، یعنى از محاكمه تا پایان زندگى زمینى و رستاخیز او را حكایت مى كند. هر چند نمى­توان تاریخ دقیق نگارش آن را تعیین كرد، اما باید گفت كه این نوشته یكى از قدیمى­ترین اناجیل اپوكریفایى است و در نیمه اول قرن دوم و شاید حدود سال 130 میلادى در سوریه نوشته شده است. یوسبیوس در قرن چهارم از سراپیان كه در سال 190 میلادى اسقف انطاكیه بود، نقل كرده است كه انجیل پطرس در روسوس در نزدیكى انطاكیه به صورت علنى قرائت مى شده است. اریجن در تفسیرش بر انجیل متى (10:17) مى گوید كه انجیلى به نام انجیل پطرس توسط كسانى كه معتقد بودند كه برادران عیسى از ازدواج قبلى یوسف بودند، مورد استفاده قرار مى­گرفته است. گفته مى­شود كه از آنجا كه در این نوشته به این اشاره شده كه عیسى در بالاى صلیب اصلا رنج نكشید و احساس درد نكرد، پس نویسنده باید از كسانى باشد كه جسم عیسى را نه جسم واقعى، بلكه جسم ظاهرى مى­دانسته است. هم چنین نویسنده از اناجیل رسمى، به ویژه اناجیل همنوا، استفاده كرده است. از نكات قابل توجه در این انجیل آن است كه نویسنده پیلاطس، سردار رومى، را از قتل عیسى تبرئه مى كند و همه اتهام را متوجه هیرودیس یهودى مى كند. به هنگام برخاستن او از قبر حوادث شگفتى رخ مى­دهد و حتى دشمنان او از برخاستن او مطلع مى­شوند. سه مرد، كه قد دو نفر از آنان به آسمان مى­رسد و نفرسوم كه رهبر آنان است و قدش از آسمان هم مى­گذرد، همراه صلیب از قبر بیرون آمدند و آنان از صلیب، كه تشخص یافته، امورى را مى پرسند و او پاسخ مى­دهد. عیسى بعد از قیام بر عده زیادى ظاهر شد و... در سال 1886 دست نوشته­اى به زبان یونانى از این انجیل، كه بخش­هایى از آن را شامل مى­شد، در مصر كشف شد كه همین بخش در دست است[17]
  ویرایش توسط hoda : 1390/02/21 در ساعت 10:39 قبل از ظهر

 8. #8
  2. انجیل نیقودیموس ( اعمال پیلاطس )
  نام این نوشته در ابتدا اعمال پیلاطس بوده و در سنت لاتینى و از حدود سده هاى 13 و 14م. به نام انجیل نیقودیموس ـ فردى كه پس از سال ها ابتلا به فلج به دست عیسى شفا یافت ـ معروف شده است. مطابق این سنت فردى مسیحى به نام انانیاس ادعا كرد كه در سال 425 گزارشى را، كه از نیقودیموس به زبان عبرى بوده، به زبان یونانى ترجمه كرده است با این حال، احتمال قوى داده شده كه این نوشته در اصل به زبان یونانى نوشته شده و برخى زبان لاتینى را نیز احتمال داده­اند.[18]
  ژوستین و ترتولیان به «كتاب اعمال پیلاطس» اشاره كرده­اند كه البته معلوم نیست كه مقصود همین كتاب باشد. به هر حال، این كتاب داراى دو بخش است. بخش نخست كتاب به محاكمه عیسى و صلیب او اختصاص یافته است در این بخش تلاش شده كه پیلاطس از اتهام قتل مسیح تبرئه شود و یهودیان عامل قتل قلمداد شوند. بخش دوم كتاب به نزول عیسى به دوزخ اختصاص یافته است. گفته مى شود كه این دو بخش در دو زمان نوشته شده و بعداً به هم ملحق شده است. بخش دوم قدیم تر است و احتمالا در قرن دوم نوشته شده و بخش اول در قرن چهارم نوشته شده است. با این حال، نمى­توان زمان دقیقى براى زمانى كه این دو به هم ملحق شده، تعیین كرد.
  نسخه­هاى متعددى از این اثر به زبان هاى یونانى، سریانى قبطى، جشى، ارمنى و لاتینى موجود است.[19]

  پي نوشتها

  [1]. انجيل لوقا، 1:1ـ3.
  [2]. پيترز، يهوديت، مسيحيت و اسلام، ج2، ص72؛ كرنز، سرگذشت مسيحيت در طول تاريخ، ص94.
  [3]. پيترز، همان، ج 2، ص 75ـ76.
  [4]. الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص312.
  [5]. ابوكريفا العهد الجديد، ص51.
  [6]. الطرزى، اپوكريفا العهد الجديد، ص21.
  [7]. بولس الغفالى، الخورى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313.
  [8]. ابوكريفا العهد الجديد، ص84.
  [9]. الطرزى، ابوكريفا العهد الجديد، ص85ـ86.
  [10]. ابوكريفا العهد الجديد، ص114.
  [11]. ابوكريفا العهد الجديد، ص114.
  [12]. ابوكريفا العهد الجديد، ص139.
  .[13] الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313.
  [14]. الطرزى، ابوكريفا العهد الجديد، ص23.
  .[15] الطرزى، ابوكريفا العهد الجديد، ص23.
  [16]. الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج4، ص313.
  [17]. همان، ص311ـ312؛ سعيد، حبيب، المدخل الى الكتاب المقدس؛ ص236.
  [18]. الطرزى، ابوكريفا العهد الجديد، ص25.
  [19]. الفغالى، المدخل الى الكتاب المقدس، ج 4، ص 314؛ سعيد، المدخل الى الكتاب المقدس، ص 239.

موضوعات مشابه

 1. ✿۞✿ غيبت ✿ واژه غيبت
  توسط هندیانی در تالار غيبت
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 1391/06/03, 11:44 قبل از ظهر
 2. پاسخ: 27
  آخرين نوشته: 1391/05/10, 08:34 بعد از ظهر
 3. لغات غيرعربي در قرآن
  توسط سوگند در تالار اعلام قرآن
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/11/27, 11:46 قبل از ظهر
 4. حضور 21 كشور در مسابقات گروهی «قرآن و حديث» طلاب غيرايرانی
  توسط مرادی نسب در تالار اخبار قرآنی جامعة المصطفی العالمیه
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/11/24, 12:36 بعد از ظهر
 5. غيبت كردن مومن
  توسط quranic در تالار فردی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/01/31, 09:51 قبل از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •