حجت‌الاسلام و المسلمين محمدحسين ابراهيمی، ضمن اشاره به رشد خوب ترجمه‌های ادبی از منظر كيفی و كمی، برای ارتقای هر چه بيشتر ترجمه‌هايی با اين رويكرد، ايجاد مجمع علمی ترجمه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسين ابراهيمی، مترجم و قرآن‌پژوه، در گفت‌وگو با ايكنا ضمن اعلام اين مطلب افزود: تا به حال رايج‌ترين ترجمه‌ای كه در دسترس مردم بوده، ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای است. اما مرور زمان باعث شد كه رنگ ادبی ترجمه كهنه شود. من برای رشد و ارتقای سطح كيفی در اين زمينه، ايجاد مجامع علمی در زمينه ترجمه قرآن را پيشنهاد می‌كنم. به اين صورت كه محققان در اين مجمع، ترجمه‌های صورت گرفته را مورد بررسی و پژوهش علمی قرار دهند و اگر از منظر ادبی و علمی توانا و درخور توجه دانستند، انتشار آن را بيشتر كنند. لازم است كه به جای ترجمه‌های حاضر كه شاهد انتشار آن‌ها در سطح گسترده هستيم، نگاهی دوباره به اين مقوله بيندازيم و برگردان‌ها را به روز كنيم. سازمان‌ها هم بايد مترجم را از نظر مادی حمايت كنند.

اين قرآن‌پژوه در رابطه با تدوين آيين‌نامه‌ علمی در زمينه برگردان‌های ويژه كتب مذهبی گفت: تدوين آيين نامه را برای برگردان‌های دينی و مذهبی كارگشا در اين زمينه نمی‌دانم. با تدوين آيين‌نامه اين شائبه ايجاد می‌شود كه امكان دارد ما بخواهيم ترجمه‌ای دولتی ارائه دهيم.

ترجمه دسته‌جمعي ايده را از مترجم مي‌گيرد

وی پيشنهاد انجام ترجمه به صورت دسته‌جمعی ميان علما در حوزه‌های مختلف علوم را رد كرد و افزود: ترجمه دسته‌جمعی نتيجه مناسبی را در پی نخواهد داشت. ترجمه انتقال عبارتی به عبارت ديگر است. وقتی اين امر جمعی انجام شود، ايده‌ را از مترجم می‌گيريم. وقتی ايده‌ از مترجمان دور شود، تفاوتی هم در ترجمه‌ها نمی‌توان پيدا كرد. ما بايد محصول و نتيجه را درنظر بگيريم.
ابراهيمی ضمن ارائه تعريفی از ترجمه‌های ادبی، مولفه‌های آن را اين گونه برشمرد و تصريح كرد: ترجمه ادبی ترجمه‌ای است كه با بيان ادبی، متن و لغتی را به لغت ديگری برگردانيم. رعايت نكات ادبی در آن حفظ شده باشد. برخی از مترجمان دقت‌های خاص خود را داشتند و برخی بر بيان محتوايی توجه كردند.
نگارنده «درس‌های تفسير قرآن» به روند اين رويكرد از ترجمه‌های قرآن اشاره كرد و يادآور شد: در سال‌های اخير روند ترجمه ادبی رشد خوبی داشته است. يكی ازترجمه‌هايی را كه از نظر ادبی دقيق و با در نظر گرفتن محتوا صورت گرفته، ترجمه موسوی گرمارودی است. مترجم هم آيه را خوب خوانده و دقيق شده و هم بر ادبيات فارسی تسلط داشته است. به طوری كه نهضت و رويكرد جديدی را ايجاد كرد. اما برخی از مترجمان اين حوزه اگرچه از نظر ادبی توانا بودند، اما از منظر محتوايی و درك دقيق آيات دچار مشكل شده‌اند. اين مترجمان در انتقال واژه و مفهوم به زبان فارسی ضعيف عمل كردند. حتی گاه ديده می‌شود كه مترجم در برگردان همان واژه قرآن را به كار برده است. از ديگر ترجمه‌هايی كه با توجه به زبان ادبی از مفهوم آيات دور نشده‌، ترجمه جديد آيت‌الله مكارم شيرازی است.