در حركت به سمت الگوی ايرانی – اسلامی پيشرفت توجه به محتوای آموزه‌های دينی و قرآنی و يافتن مصاديق پيشرفت و تطبيق آنها با الگوهای قرآنی می‌تواند موفقيت‌های زيادی نصيب نظام اسلامی و ملت كند.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی به نقل از ایکنا ناصر سودانی، عضو فراكسيون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: قطعا يكی از اركان مقوم حاكميت‌ها و از مولفه‌هايی كه می‌تواند حكومت‌ها را با اقتدار جلوه دهد، الگوشد و پيمودن راه‌های توسعه‌يافتگی است كه در هر كشور بنا به مقتضيات آن كشور الگوی مشخصی بايد وجود داشته باشد، اما به دليل سيطره فرهنگ غرب امروزه الگوی غربی بر الگوهای بومی كشورها تسلط دارد.

وی با بيان اينكه ايران مانند ظرفی پاك برای مظروفی پاك يعنی اسلام است، گفت: جمهوری اسلامی الگوی نمونه‌ای از حاكميت ارزش‌هارا به جهانيان هديه كرده است، نظام اسلامی با حفظ حق رای مردم و مشاركت آنها در تعيين سرنوشتشان تبلور مردم‌سالاری دينی است و الگوی پيشرفت نيز ثمره چنين مردم‌سالاری است.

سودانی در ادامه اين گفت‌وگو افزود: مقتضيات مكانی و زمانی قابل تبعيت از محكمات و اصول مسلم و قطعی و شرعی است، در پرتو آموزه‌های قرآنی می‌توان راه‌های علم و كمال را طی كرد.

وی با بيان اينكه پيشرفت بايد در ابعاد مختلف بررسی شود، افزود: به طور مثال برای موضوع رسيدن به استقلال كه بهترين مقوله سياسی برای ملتها و كشورها است، قرآن كريم می‌فرمايد« وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» اين آيه به نفی سبيل اشاره می‌كند.

سودانی با اشاره به آيه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یُرِيدُونَ أَن یَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِهِ وَیُرِيدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيدًا» افزود: اين آيه مبارزه با طاغوت را مورد تاكيد قرار می‌دهد و حركت در مسير الگوی ايرانی – اسلامی پيشرفت يكی از راه‌های مبازه با طاغوت است.

عضو فراكسيون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در اين رابطه بيان كرد: نظام اسلامی بايد در پرتو اطاعت از احكام الهی بتواند مسير پيشرفت را طی كند، بی‌اعتنايی به احكام طاغوت از راه‌های كسب موفقيت است.


نماينده مردم اهواز در مجلس بيان كرد: در مقولات علمی، اقتصادی، سياسی و غيره آيات قرآن تاكيدات روشنی دارد و الهام‌بخش زندگی سياسی، اجتماعی و حكومتی ماست، جايی هم كه در آيات به شكل آشكار برخی مسائل نيامده است در سنت و سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) می‌توانيم اين موضوعات را مشاهده كنيم.

سودانی افزود: در حركت به سمت الگوی ايرانی – اسلامی پيشرفت توجه به محتوای آموزه‌های دينی و قرآنی و يافتن مصاديق پيشرفت و تطبيق آنها با الگوهای قرآنی می‌تواند موفقيت‌های زيادی نصيب نظام اسلامی و ملت كند.

عضو فراكسيون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازو كارهايی كه در زندگی وجود دارد، گفت: اين سازو كارها در زندگی قابل تغيير هستند و جزء امور فرعی تلقی می‌شوند، با حفظ پاكی‌ها می‌توان هر سازوكار معقول و مشروعی را در هر شرايط زمانی و مكانی متفاوت به خدمت گرفت.