حسين استادولی، در نشست بررسی ترجمه روشنگر قرآن كه به كوشش كريم زمانی منتشر شده است، اظهار كرد: همراهی ترجمه روشنگر با شرح، از ويژگی‌های اين ترجمه به شمار می‌آيد و می‌توان گفت كه ترجمه بدون تفسير امكان‌پذير نيست.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا، نخستين نشست هفتگی شهر كتاب در سال جاری كه روز گذشته (16 فروردين ماه) برگزار شد، به بررسی قرآن روشنگر كريم زمانی اختصاص پيدا كرد. در اين نشست علاوه بر مترجم قرآن، بهاء‌الدين خرمشاهی، حسين استادولی، سيدكاظم حافظيان و سيدعلی موسوی گرمارودی حضور داشتند.


كريم زمانی، مترجم قرآن روشنگر در اين نشست، با اشاره به خطبه 147 نهج‌البلاغه، اظهار كرد: اميرالمومنين (ع) قرآن را تجلی‌گاه حضرت حق توصيف كرده‌اند بدون اين كه به چشم ظاهری ديده شود. آثار و نشانه‌های رحمانيت حضرت حق و قرآن نيز ريسمانی از وجه رحمانی الهی است كه همگان به آن درآويخته‌اند.


زمانی در ادامه سخنانش با بيان اين كه استفاده از قرآن كريم به اندازه ظرفيت وجودی اشخاص متفاوت است، گفت: خلاصه دعوت قرآن كريم را می توان خروج از ظلمت به نور دانست و بهترين نوع زندگی انسان همان زندگی عبادی است كه انسان بنده بودن خود را فراموش نكند.


اين مترجم قرآن كريم، با تأكيد بر اين‌كه هرچه بيشتر روی ترجمه‌های قرآن كريم كار شود، باز هم ظرفيت اين وجود دارد كه درباره آن به بررسی و تلاش بپردازيم، ادامه داد: قرآن كريم در موجزترين عبارات، عميق‌ترين معانی را به كار برده است و همين موضوع ضرورت فعاليت مداوم روی اين اثر را می‌رساند.


زمانی اظهار كرد: چنانچه اضافات تفسيری به ترجمه آيات قرآن افزوده شود، ترجمه می‌تواند اثرات مطلوبتری در آگاه‌سازی مخاطب داشته باشد. از اين رو در اين ترجمه تلاش كرده‌ام كه اقوال مفسران را به صورت ورود به جزئيات ارائه كنم.


حسين استادولی، ويراستار و مترجم قرآن كريم نيز در اين نشست اظهار كرد: قرآن كتابی همگانی و همه زمانی است. بنابراين بايد به همه زبان ها ترجمه شود تا به گوش همه مردم جهان برسد.


وی افزود: اين كتاب همچنين همه زمانی است، يعنی برای همه زمان ها منتشر شده است و به زمان خاصی محدود نمی شود. بنابراين نياز است كه در هر زمان به زبان مردم آن دوران ترجمه شود.


استادولی با اشاره به اين كه ترجمه قرآن، كاری دشوار و حساس است، ادامه داد: ترجمه يعنی تفسير و مترجم همان مفسر است به طوری كه ترجمه بدون تفسير ممكن نيست.


اين مترجم قرآن با بيان اين كه ترجمه قرآن زمانی دارای مزيت و گاهی دارای معايب است، اظهار كرد: همراهی ترجمه آيات قرآن روشنگر با شرح، از مزايای اين ترجمه به شمار می آيد و اگر چه من در مجموع معتقد به شرح در ترجمه قرآن نيستم، ولی ترجمه روشنگر از اين نظر دارای مزيت است.


استادولی در ادامه سخنانش به ترجمه خواجه نصيرالدين طوسی اشاره كرد كه بدون شرح بيان شده است و همين موضوع می‌طلبد كه مترجمانی چون علامه مجلسی در سال‌های بعد به ترجمه آن برای مردم فارسی زبان همت بگمارند، همراه بودن مفاهيم و معانی قرآن كريم با شرح آيات را يك ضرورت توصيف كرد.


وی اين ضرورت را برای آيات فقهی و كلامی ضروری‌تر دانست و گفت: اين گونه موارد بايد با آيات ديگر سنجيده شود و از اين رو بايد گفت كه آيات فقهی، كلامی و حتی تاريخی، نيازمند اين هستند كه برايشان شرح و تفسير نوشته شود.


استادولی، شرح لغات را مزيت ديگر اين ترجمه توصيف كرد و استفاده از ادبيات و شعر برای فهم بهتر آيات قرآن كريم توسط مخاطب، مراجعه به تفاسير معتبر و مراجعه به نقدها را از ديگر مزيت‌های آن برشمرد.


وی با بيان اين كه زمانی در ترجمه اين اثر به هر يك از تفاسير قرآن مراجعه كرده است، چند معنايی بودن آيات قرآن را كه در اين ترجمه آورده شده است، ويژگی ديگر قرآن روشنگر دانست.


سيدكاظم حافظيان، فهرست‌نويس، نيز ادامه نشست را با بيان اين كه گاهی اوقات برخی از افراد چهار يا پنج ترجمه از قرآن را پيش رو می‌گذارند و بر اساس آن‌ها به ارائه ترجمه‌ای از قرآن می‌پردازند، گفت: اين گونه آثار ترجمه به شمار نمی‌آيد، چرا كه ترجمه قرآن كريم اصول خاص خود را می‌طلبد.


وی با اشاره به قرآن روشنگر، اين ترجمه را بهترين نمونه ترجمه قرآن دانست و ادامه داد: بايد از زبانی در ترجمه قرآن استفاده شود كه برای مردم قابل فهم و درك باشد، ولی متاسفانه برخی از مترجمان به اين موضوع توجه نمی كنند و زبانی را در بيان مفاهيم آيات قرآن به كار می‌برند كه برای مردم قابل درك نيست.


حافظيان همچنين به توضيحاتی كه در قلاب و زير آيات آمده است اشاره كرد و گفت: اين نحوه ترجمه آيات، خواندن و درك را برای خواننده فارسی زبان آسان می‌‌كند و شرح كوتاه و لازمی از منابع صحيح و شناخته شده از قرآن را به مخاطب ارائه می‌كند.


وی با اشاره به چند نكته افزود: ترجمه بايد بر اساس شرح معتبر نوشته شود تا وقتی مخاطب می‌خواهد قرآن را بخواند، مفاهيم آن را متوجه شود. نوع ساختار جلد و آستر نيز از نكاتی است كه بايد به آن توجه شود. پيش از اين به دليل نبود كاغذ با كيفيت، قرآن و كتاب هايی كه منتشر می‌شدند، از مرغوبيت خوبی برخوردار نبودند.


حافظيان همچنين از حرف هايی كه در ترجمه به كار گرفته می شود، صفحه آرايی و تنظيم صفحات به عنوان ويژگی ديگری كه يك قرآن شاخص بايد به آنان توجه كرده باشد ياد كرد و قرآن روشنگر را دارای اين ويژگی ها دانست.


وی افزود: گاهی شرح همه آيات در اين ترجمه ارائه نشده است و با اين كه شرح مجملی از اطلاعات بيان شده، ولی معانی بسيار پرمحتوا است.


بهاءالدين خرمشاهی، قرآن پژوه و مترجم قرآن نيز كه سخنران پايانی اين نشست بود، به تلاش مترجم برای ارائه معانی عمده هر سوره ولو در 20 سطر يادآوری كرد و گفت: زمانی در اين اثر تلاش كرده است كه ريشه ثلاثی كلمات را نيز بيان كند.


وی با بيان اين كه بهترين ترجمه برای قرآن كريم معنا ندارد، زيرا در همه آنان جای بحث، گفت و گو و اظهار نظر وجود دارد. ولی اگر بخواهيم از ميان ترجمه هايی كه طی 100 سال گذشته منتشر شده اند، پنج ترجمه را به عنوان بهترين ترجمه برگزينيم، ترجمه روشنگر يكی از آنان است.


خرمشاهی ادامه داد: مترجم بايد اقتضائات زبان فارسی را رعايت كند، در حالی كه قدما اقتضائات زبان عربی را نسبت به زبان فارسی مقدم می دانستند. از اين رو ترجمه روشنگر دارای ويژگی های مطلوب بسياری است.