مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کریم با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در فعالیتهای قرآنی و فراتر رفتن از توجه صرف به روخوانی قرآن از برگزاری ۴۰ کارگاه آشنایی با مهارتهای زندگی قرآنی به منظور بهره مندی مناسب و شایسته از این کتاب زندگی ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از مهر ، حسین تفکری مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با راهکارهای تعمیق فرهنگ قرآنی در کشور گفت: تعمیق فرهنگ قرآن در جامعه هدف غایی فعالیتهای قرآنی است، اما متأسفانه درحال حاضر در جامعه ما به قرائت و حفظ پرداخته می شود، کلاسهای روخوانی متعدد و مسابقات متعدد برگزار می شود اما درجهت این که قرآن وارد زندگی ما شده و برای پاسخگویی به نیازهای زندگی از آن بهره گرفت، کار چندانی صورت نگرفته است.

وی افزود: سازمان دارالقرآن از ابتدای سال ۱۳۸۸ معاونتی را ایجاد کرد که در این زمینه مهارت زندگی قرآنی را مورد توجه قرار می دهند، معاونت "مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی" تا کنون بیش از ۴۰ کارگاه آشنایی با مهارتهای زندگی قرآنی را در نقاط مختلف کشور برگزار کرده که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، چرا که موضوعاتی که در این کارگاه ها مورد توجه قرار می گیرند موضوعاتی کاربردی درباره آموزه های قرآن است.

تفکری با تأکید بر اینکه باید اقدامات کاربردی برای وارد کردن آموزه های قرآنی به زندگی افزایش یابد گفت: در زمان طاغوت فعالیتهای قرآنی در سطح محدودی انجام می شد، اما پس از انقلاب با توجه به تغییر فضا رویکرد مردم نسبت به قرآن افزایش یافت و در نتیجه آن سازمانها و نهادهای متعددی فعالیتهای قرآنی را پیگیری کرده به نوعی انگار توجه عمومی به قرآن در جامعه به اوج خود رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب باید از توجه صرف به مسئله قرائت، حفظ و برگزاری مسابقات رها شده و در کنار این برنامه ها باید نوع فعالیتها را به نوعی متحول کنیم که با روشهای مختلف تعمیق فرهنگ قرآنی میسر شود.

مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کریم در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای تعمیق فرهنگ قرآنی اظهار داشت: شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی می توانند در این میان نقشی مهم برعهده بگیرند تا با انجام کارهای کارشناسی شده قرآن در زندگی روزمره جامعه جا باز کند.

وی یکی از آثار و برکات ورود آموزه های قرآنی به زندگی را کاهش جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی دانست و گفت: اگر آموزه های اسلام و قرآن به درستی اجرا شوند بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی رفع خواهند شد.

حسین تفکری تصریح کرد: بیشتر جمعیت کشور مسلمان هستند اما درجات عمل به اسلام و قرآن مختلف است. ما در جامعه قرآن را هنوز آنطور که باید و شاید پیاده نکرده ایم و مردم به صورت ملموس با قرآن سرو کار ندارند.