مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزان كم‌شنوا و ناشنوا در سراسر كشور، نيمه دوم ارديبهشت برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا، سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور، با پايان يافتن مرحله آموزشگاهی و منطقه‌ای مسابقات قرآن و عترت دانش‌اموزان كم‌شنوا و ناشنوا، مرحله استانی اين مسابقات را نيمه ارديبهشت در استان‌های سراسر كشور برگزار می‌كند.


براساس اين گزارش، مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزان كم‌شنوا و ناشنوا در سه رشته «حفظ قرآن كريم»، «ترجمه آيات» و «احكام» در دو مقطع راهنمايی و متوسطه برگزار خواهد شد.


مسابقات قران دانش‌آموزان كم‌شنوا و ناشنوا به صورت كتبی و سه‌ گزينه‌ای برگزار می‌شود و منبع مورد نظر ويژه دانش‌آموزان دوره راهنمايی سوره‌های «كوثر»، «نصر»، «مسد»، «قدر»، «تين»، «شرح»، «فيل»، «همزه» و «كافرون» خواهد بود.


هم‌چنين، در دوره متوسطه نيز دانش‌آموزان با حفظ و ترجمه سوره‌های «قارعه»، «زلزله»، «علق»( 10 آيه اول)، «ضحی»، «قريش»، «ماعون»، «شمس» و «طارق»( 10 آيه اول) با هم به رقابت می‌پردازند.


گزارش ايكنا حاكی است، مسابقات بخش احكام نيز در دو مرحله كتبی و عملی برگزار می‌شود كه محتوای مسابقات احكام در دوره راهنمايی سر فصل‌های طهارت، وضو، تيمم، نماز، روزه و خمس و در دوره متوسطه نيز علاوه بر سر فصل‌های دوره راهنمايی، راه‌های دست‌يابی به احكام دينی‌، اجتهاد‌، تقليد‌، شرايط مرجع تقليد، مطهرات و زكات است.


بخش عملی مسابقات احكام دانش‌آموزان كم‌شنوا و ناشنوا نيز شامل؛ افعال وضو، تيمم، خواندن يك نماز چهار ركعتی، چگونگی تطهير فرش با آب قليل، كر و مصاديق احكام است.